Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Bergen
Årsmøte i Bergensforeningen
Industri Energi Statoil Bergen har avholdt årsmøte 8.februar. 40 medlemmer var fremmøtt for å behandle vanlige årsmøte saker. Dag Unnar Mongstad fra sokkel var gjest og bidrog til gjennomgangen av vedtekts endringer som vedtektskomiteen har sendt rundt for uttale.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.11   endret dato: 10.02.11
 
Årsmøte Sokkel
Krever økt andel lærlinger på Statoils sokkelinstallasjoner
Statoil vil i 2011 ta inn nærmere 175 nye lærlinger i selskapet. Dette er en liten reduksjon i forhold til 2010.
Gjennom Statoils lærlingeråd er Industri Energi med og påvirker selskapets lærlingpolitikk.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.11   endret dato: 10.02.11
 
Forsikringer for medlemmene i Industri Energi Statoil

Disse forsikringene er inkludert i medlemskontigenten for alle betalende medlemmer i Industri Energi Statoil. For lærlinger (gratis medlemskap) er Kollektiv Hjem innboforsikringen inkludert i medlemskapet.
For utfyllende informasjon om forsikringsvilkårene se LO favør. Der finner du også oversikt over andre medlemsfordeler. Ved melding om skade/uhell etc. ring 02300!

> Les mer...
opprettet dato: 09.12.04   endret dato: 10.01.11
 
Kårstø
Sosialt samvær med lærlingene
Ungdomsrepresentantene til Industri Energi Statoil Kårstø, Camilla H Soltveit og Jarl-Erik Storesund, inviterte lærlingmedlemmene til en sosial samling.
> Les mer...
opprettet dato: 26.11.10   endret dato: 05.01.11
 
Kårstø
Medlemsmøte på Kårstø 16. desember
Torsdag 16. desember kl 10:00 ble det avholdt medlemsmøte i Auditorie C på Kårstø. 45 medlemmer deltok på møtet - et oppmøte leder Svein Ove Gundersen er svært tilfreds med.
> Les mer...
opprettet dato: 17.12.10   endret dato: 05.01.11
 
Kran og Løftgruppa
Alternativ personelltransport offshore
 Kran- og løftgruppa i Industri Energi har fått gjennomslag for kravet om at offshorepersonell kan få velge alternativ transport til løft i personellkurv.
– Saken kom opp i kjølvannet av askeproblematikken og sendes nå på formell høring via OLF-systemet, sier leder av gruppa, Jarl T. Strand fra Ekofiskkomiteen. Les hele artikkelen
> Les mer...
opprettet dato: 16.12.10   endret dato: 05.01.11
 
Sokkel
Aksepterer ikke rustesting.
Som kjent har OLF varslet at de ønsker å starte er prøveprosjekt med rustesting ved å ta prøver av kloakken på enkelte sokkelinnstallasjoner.
> Les mer...
opprettet dato: 08.12.10   endret dato: 05.01.11
 
Sokkel
UPN har nå besluttet mandat for evaluering av felles  driftsmodell
Det var bedriftsutvalget i UPN som den 24.11. besluttet endelig mandat for evaluering av felles driftsmodell i UPN. 
> Les mer...
opprettet dato: 25.11.10   endret dato: 22.12.10
 
Sokkel
Statoil oppretter vikarpool med egne ansatte HMS koordinatorer
Etter gjentatte krav fra Industri Energi Statoil Sokkel har bedriften nå besluttet å opprette vikarpool med egne fast ansatte HMS koordinatorer.
> Les mer...
opprettet dato: 25.11.10   endret dato: 22.12.10
 
Pensjon
Overgangsordning i forbindelse med pensjonsreformen

Stortinget har vedtatt at det fra 1. januar 2011 blir innført omfattende endringer i folketrygden. Innen utgangen av 2010 skal det også vedtas lovendringer om tilpasning av tjenestepensjon til den nye folketrygden.

> Les mer...
opprettet dato: 21.12.10   endret dato: 21.12.10
 
Advokatforsikring som medlemsfordel
- Få hjelp til samboerkontrakt !
En undersøkelse utført av Opinion for HELP Forsikring lever 85 prosent av alle samboerpar i Norge uten samboeravtale. Industri Energi-medlemmer kan sikre seg avtale kostnadsfritt ved å kontakte HELP og benytte seg av medlemsfordelen advokatforsikring – Jeg anbefaler heller andre former for ekstremsport enn å inngå samboerskap uten samlivsavtale, sier advokat Dag Are Børresen i HELP Forsikring.
> Les mer...
opprettet dato: 16.12.10   endret dato: 20.12.10
 
Industri Energi
- Folkene ombord på Gullfaks er ikke skremt
Leder i Sokkelforeningen i Statoil, Per Steinar Stamnes, har hatt god kontakt med medlemmer og tillitsvalgte på Gullfaks C. - Jeg opplever ikke at folkene ombord er skremt av hendelsen, sier Per Steinar i følge en artikkel i nummer 5 2010 av fagbladet Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 20.12.10   endret dato: 20.12.10
 
Industri Energi
- Må samarbeide med fagbevegelsen
Konserntillitsvalgt Lill Heidi Bakkerud i Statoil ser positivt på framtiden for norsk sokkel, men hun understreker at det forutsetter godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Dette skriver Industri Energi i en reportasje i siste nummer av fagbladet.
> Les mer...
opprettet dato: 20.12.10   endret dato: 20.12.10
 
Krever innvolvering

Basert på granskningsrapport samt brev fra petroleumstilsynet har Industri Energi i dag sendt følgende brev til konsernsjef Helge Lund: Industri Energi Statoil krever reell involvering i oppfølgingen etter hendelsen på brønn C-06 på GFC.

> Les mer...
opprettet dato: 19.11.10   endret dato: 20.12.10
 
Mongstad
- Et fantastisk industriprosjekt
Forbundsleder Leif Sande gjestet sist fredag Industri Energi-medlemmene på industriområdet Mongstad utenfor Bergen sammen med nyvalgt organisasjonsansvarlig i forbundet, Asle Reime. - Mongstad er et fantastisk industriprosjekt, sier Sande.
> Les mer...
opprettet dato: 23.11.10   endret dato: 20.12.10
 
25 års jubilanter i Bergensforeningen
Industri Energi Statoil Bergen markerte den 18.11. foreningens 25 års jubilanter. Markeringen fant sted i Statoils lokaler på Sandslihaugen.
> Les mer...
opprettet dato: 19.11.10   endret dato: 20.12.10
 
Kårstø
Jon Arve Ripnes utpekt som hovedverneombud (HVO)
1. november pekte Industri Energi og SAFE ut Jon Arve Ripnes som HVO på Kårstø de to neste årene. Jon Arve har fungert som HVO siden 1. november 2008.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.10   endret dato: 20.12.10
 
Sokkel
Vi krever ikke mobiltillegg
Vi registrerer at media gjør et nummer av at Industri Energi krever kompensasjon for at ansatte ikke får ta med mobiltelefoner i Nordsjøen.  
> Les mer...
opprettet dato: 04.11.10   endret dato: 20.12.10
 
Kurs for alle, og gratis for medlemmene!
Alle medlemmer og tillitsvalgte i Industri Energi har anledning til å melde seg på mange forskjellige kurs. Dette er både faglige kurs, men også annen utdanning av forskjellige slag.
> Les mer...
opprettet dato: 20.01.05   endret dato: 24.11.10
 
Formidabel medlemssvekst i Industri Energi Statoil.
Den store medlemstillveksten vi har hatt de siste tre årene fortsetter i 2010. Vi har aldri opplevd en så jevn og statbil vekst i medlemsmassen som vi gjør nå, sier en fornøyd nestleder i Industri Energi i Statoil, Per Martin Labråthen.
> Les mer...
opprettet dato: 19.11.10   endret dato: 19.11.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 44 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 09.11.10   endret dato: 09.11.10
 
Industri Energi
OljeArbeideren nr 11 2010

I dette nummeret:
- Runde tre om ventetidsbetaling ved verkstedsopphold
- Øst-Timorkomiteen: - Alle i arbeid
- Arbeidstakere må kunne si stopp
- Nye regler styrker beskyttelsen av riggarbeidere
- Sterkere sammen!

> Les mer...
opprettet dato: 05.11.10   endret dato: 05.11.10
 
Fagbladet Industri Energi
Lønn og arbeidsvilkår viktigst
-En fersk medlemsundersøkelse viser at kjerneverdiene kommer høyt på lista blant våre medlemmer. I særklasse den viktigste årsaken til at man er medlem i Industri Energi, er sikkerhet for lønn og arbeidsvilkår. 71 prosent har det på toppen av lista, sier informasjonssjef Martin Steen i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 01.10.10   endret dato: 16.10.10
 
Norne
Statoil fjerner charterflyet til Brønnøysund
Statoil har nå besluttet å erstatte dagens charterfly til Brønnøysund med regulært rutefly fra 1.januar 2011. 
> Les mer...
opprettet dato: 21.09.10   endret dato: 16.10.10
 
Kårstø
Lærlingene melder seg inn på Kårstø
Onsdag 8 september holdt Industri Energi Kårstø v/ leder Svein Ove Gundersen presentasjon for de nyansatte lærlingene.
Det ble i år tatt inn 23 lærlinger på Kårstø i fagene Kjemi og Prosess, Mekanisk,Automasjon, Logistikk, Dataelektronikk,Elektriker og Labratorie.
> Les mer...
opprettet dato: 10.09.10   endret dato: 16.10.10
 
Sokkel
Møte i samarbeidskomiteen for operatørselskap
Den 1 september ble det avholdt møte i samarbeidskomiteen for tillitsvalgte innen operatørselskap.
> Les mer...
opprettet dato: 09.09.10   endret dato: 16.10.10
 
Industri Energi i møte med Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
Fremmet viktige HMS-krav
Samsoving/hotbedding, arbeidstakermedvirkning i offshore lisensene, nye krav fra fylkeslegen og forbundets generelle syn på sikkerhetsforvaltningen i Norge og ulykken i Mexico sto på dagsorden under Industri Energi sitt med Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mandag 6. september.
Industri Energi ba ministeren ta grep i disse sakene.
> Les mer...
opprettet dato: 08.09.10   endret dato: 16.10.10
 
Forus 21. august kl 06:25
Ikke enighet i lønnsforhandlingene i Statoil
Det ble ikke oppnådd enighet i de lokale forhandlingene i Statoil i natt.
- Avstanden mellom krav og tilbud var så stor at vi i løpet av natten anbefalte bedriften å ta en pause i forhandlingene sier Lill Heidi Bakkerud som er forhandlingsleder for Industri Energi i Statoil
> Les mer...
opprettet dato: 21.08.10   endret dato: 16.10.10
 
Landsmøtet
Nei til partistøtte
Industri Energi sitt landsmøte sa i dag nei til økonomisk støtte til politiske partier. Kun fire av de 311 stemmeberettigede gikk imot forslaget som lyder, ”Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk støtte til politiske partier”.
> Les mer...
opprettet dato: 13.10.10   endret dato: 13.10.10
 
Landsmøtet til Industri Energi
Landsmøte bevilger 290.000 kroner

Landsmøte i Industri Energi bevilger 100.000 kroner til Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid. Totalt bevilger forbundet 290.000 kroner til forskjellige formål.

> Les mer...
opprettet dato: 13.10.10   endret dato: 13.10.10
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: