Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Medlemskontingent til Industri Energi

Medlemskontingenten til Industri Energi er 1,55 % av brutto månedslønn, oppad begrenset til maksimum kr. 471,- pr. måned. For lærlinger med kontrakt er medlemskapet gratis.

I tillegg kommer kr. 50,- pr. mnd for advokatforsikringen - en kollektiv forsikring for alle medlemmer av Industri Energi.

> Les mer...
opprettet dato: 03.01.05   endret dato: 22.09.10
 
Norne
Nei til fjerning av charterfly til Brønnøysund
Statoil vurderer å fjerne charterflyet som i dag frakter ansatte på Norne direkte fra Værnes til Brønnysund. Industri Energi Statoil har derfor den 14 .09. avholdt møte med bedriften for å fremlegge vårt syn.
> Les mer...
opprettet dato: 14.09.10   endret dato: 21.09.10
 
Lønnsoppgjøret i Statoil
Løypemelding 1
Etter en tilbakemelding fra bedriften i går kveld på våre krav har vi i dag mottatt første tilbud og dermed er vi i gang med reelle forhandlinger. 
Planen er at vi skal bli ferdig i løpet av dagen/natten.
> Les mer...
opprettet dato: 20.08.10   endret dato: 20.08.10
 
LO Favør
Betalingsfritak for strøm ved sykdom
Vet du at du som LO-medlem får betalingsfritak for strømutgifter ved sykdom i inntil 3 måneder? Dette gjelder strømutgifter fra NorgesEnergi og betinger at du er sykemeldt i minst 30 dager sammenhengende. Dette gjelder faktisk også for din ektefelle/samboer/partner!
> Les mer...
opprettet dato: 10.06.10   endret dato: 12.08.10
 
Kondisjons og styrketest
Oppnådde ikke enighet i NHO
Som vi tidligere har informert om har Industri Energi Statoil vært i flere forhandlingsmøter i forbindelse  med kondisjon og styrketesten for helidekk og innsatspersonell.
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.10   endret dato: 10.08.10
 
Snøhvit
Rundet 100 medlemmer
Han var ikke lite stolt klubbleder Trond Asbjørn Vælidalo, da han kunne fortelle at Industri Energi Snøhvit for kort tid siden hadde nådd en milepæl på 100 medlemmer. Industrienergi.no møtte ham under årsmøte i Industri Energi Statoil som ble avholdt i Oslo onsdag 28. og torsdag 29. april.
> Les mer...
opprettet dato: 30.04.10   endret dato: 10.08.10
 
Industri Energi Statoil størst på norsk sokkel
Tirsdag 16. februar meldte Industri Energi Sokkel i Statoil 52 nye medlemmer inn til forbundet. - Nå er vi størst på norsk sokkel, sier leder for sokkelforeningen Per Steinar Stamnes. Foreningen teller nå til sammen over 1800 aktive medlemmer. Størst på Sokkel
> Les mer...
opprettet dato: 17.02.10   endret dato: 10.08.10
 
Industri Energi
Enighet med OLF på Bransjeavtalen
Industri Energi og OLF ble torsdag 3. juni enig om ny overenskomst for ansatte som arbeider fast på land, blant annet i operatørselskapene. Forhandlingsleder Frode Alfheim er tilfreds med at partene klarte å komme til enighet og er spesielt fornøyd med endringer i reiseregulativet.
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.10   endret dato: 10.08.10
 
”Skilsmisseordning” for fall?
Industri Energi har fått bekreftelse fra Statoil om at reisende ansatte i oljeservicebedrifter og verkstedvirksomheter tilknyttet landanlegget på Kårstø slipper å bruke søndager som en ufrivillig fridag borte fra familie, venner og på bekostning av egen fritid hjemme, skriver Industri Energi på nettsidene.
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.10   endret dato: 10.08.10
 
Industri Energi Statoil Bergen stevner Statoil
-Nektes ansettelse etter 10 år
Industri Energi Statoil Bergen stevner Statoil etter at selskapet har nektet et medlem fast ansettelse etter nesten ti år som innleid fra bemanningsbyrået Quality People. Statoil på sin side mener det ikke dreier seg om et innleieforhold og har avsluttet arbeidsforholdet. – Vi reagerer sterkt på Statoils manglende etterlevelse av egne etiske retningslinjer, sier leder av Industri Energi Statoil Bergen, Oddvar Karlsen.
> Les mer...
opprettet dato: 11.06.10   endret dato: 09.08.10
 
Industri Energi
OljeArbeideren nr 8 2010

I dette nummeret:
- Statoil dømt til å ansette
- Uravstemming for oljeservice
- Utalling feil på Yme-plattformen
- Ingen Oljeservicestreik
- Renholderne opp 40.000 i lønn
- Gledelig engasjement
- Krever klimakvoter for mobile rigger
- Gratis advokat!

> Les mer...
opprettet dato: 09.08.10   endret dato: 09.08.10
 
Presisering av Sokkeloppgjeret 2010 

Etter mekling vart lønnsoppgjeret i OLF ferdig torsdag 17. juni klokka seks om morgonen. - Me høyrer mange påstandar og vil berre presisera ein del fakta. Får håpa at dei som kjem med feile opplysningar gjer dette med vilje, for i slike posisjonar bør ein ha betre kjennskap til tariffen enn det kan høyrast ut som. Me i Industri Energi er opptatt av å informera om våre krav og kva me har fått gjennomslag for, i motsetnad til konkurrerande forbund som er mest oppatt av å angripa alt det me har oppnådd. Dei får sjølve svara på kvifor, skriv nestleiar for sokkelforeininga Dag Unnar Mongstad i ei melding til medlemmane etter oppgjeret.

> Les mer...
opprettet dato: 22.06.10   endret dato: 09.08.10
 
Kårstø
Medlemsmøte for individuelt avlønnet personell
Foreningsleder for Industri Energi Statoil Bergen, Oddvar Karslen, ledet medlemsmøtet på Kårstø mandag 7. juni for 22 fremmøtte medlemmer. Tema for møtet var "Individuell avlønning".
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.10   endret dato: 25.06.10
 
LO leder Roar Flåthen møter Statoiltillitsvalgte
Oljenæringen sikrer velferdssamfunnet
- Finanskrisa har gått over til å bli en sysselsetningskrise, sa LO leder Roar Flåthen i sitt innlegg til årsmøte i Industri Energi Statoil i dag torsdag 29. april. Han mener at den næringen denne forsamlingen representerer er hovedgrunnen til at vi ikke har de samme utfordringene i Norge.
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.10   endret dato: 25.06.10
 
OljeArbeideren 7 2010

I dette nummeret:
- 14 700 kroner opp i lønn
- Sjekker komforten i lufta
- Advokat som fagforeningsgode
- Usannheter og halvkvedede viser fra SAFE
- Kritikkverdig av SAFE i Seawell
- Deepwater lakk i ukesvis før det smalt
- Denne skal redde strandsonen

> Les mer...
opprettet dato: 25.06.10   endret dato: 25.06.10
 
Stavanger Aftenblad
Advokat som fagforeningsgode
For 50 kroner ekstra i måneden får medlemmene i Industri Energi gratis advokathjelp. Ronny Monslaup har fått god bruk for tilbudet, skriver aftenbladet.no på nettutgaven av avisen i dag.
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.10   endret dato: 24.06.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 24 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 22.06.10   endret dato: 22.06.10
 
Mange nye medarbeidere på Helikopterdekk
I forbindelse med integrasjonen ble det som kjent besluttet at Statoil Forpleining skulle overta helidekk-funksjonen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.06.10   endret dato: 22.06.10
 
Dagsavisen
Hver uke dør et menneske på jobb
19 mennesker har mistet livet på arbeidsplassen så langt i Norge i år. Nå vil Økokrim skjerpe straffene og få Arbeidstilsynet til å politianmelde flere arbeidsgivere som setter de ansattes liv og helse i fare. Dette skriver dagsavisen.no i en artikkel tirsdag 8. juni 2010.
> Les mer...
opprettet dato: 08.06.10   endret dato: 22.06.10
 
Lønnsforhandlinger og avtaler og sånt...
Det er høysesong for lønnsforhandlinger. Gjennom ulike medier holdes vi løpende oppdatert. Både når det gjelder egen bransje og for yrkesgrupper hvor en konflikt kan ramme oss på en eller annen måte.

Det er flere begreper som går igjen i forbindelse lønnsforhandlinger, men hva betyr de egentlig? De fleste har vi hørt mange ganger men de færreste klarer vel å forklare dem godt hvis vi blir spurt. Her følger en beskrivelse av noen av de mest brukte.

> Les mer...
opprettet dato: 18.06.10   endret dato: 18.06.10
 
Industri Energi
OLF med Lock Out-varsel
Den 14. Juni starter meklingen mellom Industri Energi på sokkeloppgjøret med Oljeindustriens landsforening (OLF). OLF har svart med å varsle lock out av øvrige Industri Energi medlemmer innen operatør og forpleining. Industri Energi har også mottatt dato for mekling på Oljeserviceavtalen, denne meklingen er bestemt å begynne 23. juni med frist midnatt den 24. juni.
> Les mer...
opprettet dato: 03.06.10   endret dato: 18.06.10
 
Industri Energi
Offshorekonflikt avverget på overtid
Fagforbundet Industri Energi kom syv timer på overtid til enighet i meklingen med Oljeindustriens Landsforening (OLF/NHO). De sokkelansatte innen bore- og forpleiningsbedrifter får et generelt lønnstillegg på kr 14 700,-.
Dermed ble offshorekonflikt avverget på overtid, skriver industrienergi.no.
> Les mer...
opprettet dato: 18.06.10   endret dato: 18.06.10
 
AOF
Engelskkurs for tillitsvalgte
AOF arrangerer engelskkurs for tillitsvalgte høsten 2010. Kurset foregår i York og Bradford, og er et tilbud til tillitsvalgte, som i sin rolle opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk.
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.10   endret dato: 09.06.10
 
Uorganiserte kan permitteres på dagen

Ansatte kan permitteres på dagen, uten drøftinger. Det slår Borgarting lagmannsrett fast i en fersk dom. Vel og merke hvis de som permitteres er uorganiserte. Dette skriver FriFagbevegelse.no i en artikkel.

> Les mer...
opprettet dato: 08.06.10   endret dato: 09.06.10
 
Fredag 16. april
Siste status - helikoptertrafikken til og fra sokkelen
Avinor har nå åpnet luftrommet i nord (foreløpig fram til kl.14), og Statoil har startet helikoptertrafikk ut fra Brønnøysund og Kristiansund. Utfordringa er at personell ikke vil komme seg til og fra flyplassene sørover.
> Les mer...
opprettet dato: 16.04.10   endret dato: 09.06.10
 
Industri Energi Statoil
Kurs i Krakow
Industri Energi Statoil arrangerte kurs for tillitsvalgte i Krakow i Polen 4. - 7. mai. I tillegg til 22 av våre tillitsvalgte deltok også nestleder i Industri Energi Liv Undheim.
> Les mer...
opprettet dato: 31.05.10   endret dato: 07.06.10
 
Industri Energi
Bransjeavtalen utsatt
25. mai startet forhandlingene mellom Industri Energi og Oljeindustriens landforening for landanleggene. Partene kom ikke i mål men ble enig om å utsette forhandlingene til 3. juni, skriver industrienergi.no på nettsidene sine.
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.10   endret dato: 07.06.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 22
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.10   endret dato: 07.06.10
 
Industri Energi
- Et gufs fra 30-tallet
Forbundsleder i Industri Energi Leif Sande raser mot Oljeindustriens landsforening (OLF) etter at de har varslet Lock Out av forbundets medlemmer offshore. Han mener det er ille at arbeidsgiverne ikke vil være med på å løfte opp kvinnedominerte fagarbeidergrupper offshore.
> Les mer...
opprettet dato: 03.06.10   endret dato: 03.06.10
 
OLF forhandlingene
Brudd offshoreoppgjøret
Til tross for harde forhandlinger klarte ikke partene i operatør, boring og forpleining å komme til enighet, og møtes derfor i Oslo for mekling. –Vi er ikke fornøyd med helheten i dette oppgjøret, sier forbundsleder Leif Sande.
> Les mer...
opprettet dato: 06.05.10   endret dato: 03.06.10
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Industri Energi på Kårstø feiret 25 år
I anledning 25 års jubileet til Industri Energi foreningen på Kårstø ble det arrangert jubileumsfest på SAS Radisson Hotel fredag 2. Oktober. Medlemmer og andre inviterte gjester utgjorde de 120 personene som deltok på festen, hvor også medlemmer med 40 års og 25 års medlemskap i LO ble hedret og tildelt sine utmerkelser av forbundsleder Leif Sande.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: