Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Industri Energi i Statoil har hatt en formidabel vekst
Takket for innsatsen
- Det er mye takket være dere. Dere har overbevist folk at Industri Energi er det beste stedet å være medlem, sa Lill Heidi Bakkerud da hun åpnet årsmøte i Industri Energi i Statoil i dag den 28. april.
> Les mer...
opprettet dato: 28.04.10   endret dato: 03.06.10
 
Ny samarbeidsstruktur vedtatt i Undersøkelse og Produksjon Norge ( UPN.)
Hovedavtalen LO-NHO gir oss som ansatte rettigheter til å opprette samarbeidsutvalg på ulike nivåer i vårt selskap.
> Les mer...
opprettet dato: 27.04.10   endret dato: 03.06.10
 
Tariffoppgjøret sokkel
Industri Energi Statoil sokkel avholdt den 28 januar tariffkonferanse i forbindelse med styremøte.
Alle våre medlemmer på sokkel hadde mulighet til å sende inn forslag til krav, og totalt kom det ca 90 forslag.
> Les mer...
opprettet dato: 05.02.10   endret dato: 03.06.10
 
Industri Energi Statoil
Ungdomskonferansen 2010 på Mongstad
Industri Energi Statoil arrangerte sin årlige ungdomskonferanse 19. - 21. mai på Mongstad. 20 deltakere fikk blant annet høre forbundsleder Leif Sande fortelle om hvilken betydning fagbevegelsen har hatt for Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 02.06.10   endret dato: 02.06.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 21
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 01.06.10   endret dato: 01.06.10
 
Industri Energi
OljeArbeideren nr 6 2010
- SAFE er misfornøyd og vil til mekling: Leder for Industri Energis NR-forum er fornøyd
- ”Flyteriggoppgjøret” i havn: Full lønn i foreldrepermisjon
- Bransjeavtalen utsatt
- Brudd i Landbaseforhandlingene
- Presenterte nye løsninger for oljevern
- Viktige byggesteiner i nord
> Les mer...
opprettet dato: 01.06.10   endret dato: 01.06.10
 
Offshore Strategikonferanse 2010
- Ikke svartmal norsk sokkel
 Enkelte har en tendens til å svartmale fremtiden på norsk sokkel ved å hevde at vi nå går av produksjonsplatået og at det nærmer seg raskt slutten på aktiviteten. Dette er et utsagn som ikke må få lov til å leve uimotsagt, skriver tillitsvalgt i Industri Energi Statoil, Svein Harald Riise.
> Les mer...
opprettet dato: 30.04.10   endret dato: 31.05.10
 
Årsmøteuttalelse 2010
Lærlingpolitikk i Statoil
Statoil er en stor og viktig lærebedrift.
Industri Energi i Statoil krever en omforent lærlingpolitikk som gjelder for hele selskapet.
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.10   endret dato: 31.05.10
 
Årsmøteuttalelse 2010
Jernverk på Tjeldbergodden er bra for miljøet
Det meste av jernproduksjon i verden skjer i kullfyrte masovner med svært store utslipp av CO2. Det planlegges nå et jernverk på Tjeldbergodden, med teknologi som gir 60% lavere CO2-utslipp pr tonn jern. Det er bruk av naturgass i prosessen som gir grunnlag for de lavere utslippene. Mer av denne typen jernproduksjon er godt nytt for alle som er opptatt av å redusere de globale klimagassutslippene.
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.10   endret dato: 31.05.10
 
Feil på forsikringskortet fra Europeiske
Industri Energi har fått henvendelser fra medlemmer om at det på forsikringskortene står at det kun gjelder på tjenestereiser.
> Les mer...
opprettet dato: 22.04.10   endret dato: 31.05.10
 
Kårstø
Medlemsfest på Kårstø

Industri Energi Kårstø arrangerte den årlige medlemsfesten fredag 28. mai på Pitters pub med pizza og nåke attåt.

> Les mer...
opprettet dato: 31.05.10   endret dato: 31.05.10
 
Industri Energi
OljeArbeideren nr 5 2010

- Brudd i offshoreoppgjøret
- Jarle, ny Wikipediasjef
- Seilbåt stanset Sleipner A-produksjon
- Bryter for å løfte lavtlønte kvinner i oljå
- Kjemper for likelønn
- Kritiske til Statoils vingeklipping
- Statoil tester ny turbin
- Ny pensjonsfondleder
- Popcorn sikrer bedre oljevernberedskap

> Les mer...
opprettet dato: 26.05.10   endret dato: 26.05.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 20
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.10   endret dato: 26.05.10
 
Årsmøte i Sokkelforeningen
Skal fortsette med verving
I sin åpningstale til årsmøte i Sokkelforeningen Statoil ga foreningens leder Per Steinar Stamnes æren for at Industri Energi kan smykke seg med å ha den største offshoreforeningen til de tillitsvalgte. I går kunne www.industrienergi.no melde at Sokkelforeningen hadde oppnådd sitt mål om å bli størst i Statoil.- At vi er størst er takket være dere og den jobben dere har gjort, sa Stamnes og så utover salen. Dere har gjort det med kunnskap, innflytelse og styrke.
> Les mer...
opprettet dato: 17.02.10   endret dato: 25.05.10
 
Forbundet
Nytt regelverk kan true helikoptersikkerheten
Nye felleseuropeiske regler kan utfordre helikoptersikkerhetsnivået på sokkelen. –Oljeselskapene må derfor forplikte seg til å følge OLFs retningslinjer, krever Ketil Karlsen i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 09.04.10   endret dato: 25.05.10
 
Årsmøte i Industri Energi Statoil Bergen
Steinar Bjørseth valgt som ny nestleder i Bergensforeningen.
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.10   endret dato: 25.05.10
 
Trondheim/Stjørdal
Medlemsmøte i Trondheim og Stjørdal
7. april arrangerte Industri Energi Statoil medlemsmøte i Trondheim og Stjørdal. De to kontorstedene ble koblet sammen med video.
> Les mer...
opprettet dato: 09.04.10   endret dato: 25.05.10
 
IA avtalen
Tillitsvalgte fra Industri Energi Statoil på LO konferanse om den nye IA avtalen

Lo arrangerte denne uken IA konferanse med den nye IA avtalen som tema.

> Les mer...
opprettet dato: 11.03.10   endret dato: 25.05.10
 
Statoil Norge
Anklager Statoil for sosial dumping
Hovedtillitsvalgt for Industri Energi Statoil Norge, Ketil Johannessen, anklager Statoil for sosial dumping og ber staten hindre selskapet fra å flagge ut logistikkavdelingen til Latvia.
> Les mer...
opprettet dato: 25.05.10   endret dato: 25.05.10
 
Mongstad
Trine C T Holsen gjenvalgt som nestleder på Mongstad
25. februar ble årsmøtet til Industri Energi Statoil Mongstad holdt på Westland hotell med forbundsleder Leif Sande, Per Martin Labråthen og Rebecca Christiansen som gjester.
> Les mer...
opprettet dato: 03.03.10   endret dato: 30.04.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 16
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 26.04.10   endret dato: 26.04.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 15
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 19.04.10   endret dato: 19.04.10
 
Industri Energi
Oljearbeideren nr 3 2010
  • Stena Drilling er ikke velkommen tilbake
  • Schlumberger får kjeft av Ptil
  • Krever deltakelse i offshorelisenser
  • Ungdommen i Odfjell inn i styret
  • Seadrill gjør retrett
  • Skandaløse strømpriser
> Les mer...
opprettet dato: 16.04.10   endret dato: 16.04.10
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 14
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 16.04.10   endret dato: 16.04.10
 
Kollsnes
Frode Solberg gjenvalgt som leder
Frode Solberg ble gjenvalgt som leder for foreningen på Kollsnes. På årsmøtet stilte rundt 40 medlemmer i tillegg til Torbjørn Teigland fra forbundet, Dag-Rune Dale (foreningsleder Sture) og Oddvar Karlsen (foreningsleder Bergen).
> Les mer...
opprettet dato: 22.02.10   endret dato: 13.04.10
 
Vekt offshore
Statoilansatte gir forbundet full støtte
Industri Energi Statoil Sokkel gir sin fulle tilslutning til forbundets håndtering av saken om overvekt offshore. Årsmøte ga sin spontane støtte til et benkeforslag som sier, ”Industri Energi Statoil Sokkel finner fylkeslegens behandling av denne saken uakseptabel, da den tilsidesetter det normale partsamarbeidet i bransjen”
> Les mer...
opprettet dato: 18.02.10   endret dato: 13.04.10
 
Kårstø
Rikard Sætre gjenvalgt som nestleder på Kårstø
Nærmere 50 medlemmer møtte opp da Industri Energi Statoil Kårstø avholdt årsmøtet i Auditorie C i går 15. februar. Rikard Sætre ble gjenvalgt som nestleder for de neste 2 årene.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.10   endret dato: 13.04.10
 
Medlemsmøte på Draupner
Tillitsvalgt Hans Inge Steffensen inviterte heltidstillitsvalgte i Sokkelforeningen sammen med Industri Energi lederen på Kårstø Svein Ove Gundersen, samt en av 6 LO Koordinerende på besøk til Draupner.
> Les mer...
opprettet dato: 26.02.10   endret dato: 09.04.10
 
Hovedavtalen mellom LO og NHO 2010 - 2013
> Les mer...
opprettet dato: 18.09.06   endret dato: 17.03.10
 
Kårstø: Forhandlingsmøte med OLF ift bruken av disponibeldager
Tvisten i forbindelse med bruken av dispdager var oppe til forhandlinger med OLF i dag.
> Les mer...
opprettet dato: 10.12.09   endret dato: 17.03.10
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
- Ny Ukeslutt
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutten blir hengt opp på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene. Les ukeslutten her
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: