Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Kollsnes
Avklaring på føring av 2 timer ved årets slutt for skiftansatte på Kollsnes
Det har vært litt frem og tilbake om hvordan en skal forholde seg til de gamle protokollene ved innføring av ny skiftplan som prøveordning. Etter at Industri Energi tok saken har vi nå fått en avklaring.
> Les mer...
opprettet dato: 13.01.10   endret dato: 17.03.10
 
Sokkelforeningen
Klima på agendaen
Industri Energi Statoil Sokkelforening går aktivt inn i Statoil sitt arbeid for å utarbeide en ny klima -og miljøstrategi frem mot 2020. – Vi er opptatt av sikre lavest mulig klimapåvirkning fra våre fremtidige aktiviteter på sokkelen, sier nestleder i foreningen, Dag Unnar Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 09.03.10   endret dato: 09.03.10
 
Sokkel
Etterleving av Ptil sitt regelverk
Industri Energi Statoil Sokkel sin klage til Arbeidsdepartementet på unntak frå aktivitetsforskriften § 17 har ført til at Pril må endra sin praksis og etterleva eige regelverk.
> Les mer...
opprettet dato: 03.03.10   endret dato: 03.03.10
 
Ukeslutt uke 3 - 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 25.01.10   endret dato: 02.03.10
 
Årsmøte Industri Energi Sture
Rune Haugetun gjenvalgt som nestleder på Sture
Torsdag 25. februar ble det avholt årsmøte i Industri Energi Statoil Sture. Per Martin Labråthen fra avdeling 2 og Frode Solberg leder i foreningen på Kollsnes var inviterte gjester på møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 01.03.10   endret dato: 01.03.10
 
Vi tvang Helge Lund til retrett
Ansatterepresentant i Statoil sier at Helge Lund var klar for å selge bensinstasjonene, men at han måtte godta at styret gikk inn for en åpen utredningsprosess.
Les hele saken på E-24
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.10   endret dato: 19.02.10
 
AOF Hordaland
Gratis engelsk lese- og skrivekurs
LO og AOF Hordaland tilbyr nå alle LO-medlemmer et engelsk lese- og skrivekurs. Kurset går over 10 kvelder, 30 timer totalt. AOF søker stipend for deg gjennom LOs utdanningsfond.
> Les mer...
opprettet dato: 22.01.10   endret dato: 19.02.10
 
Gjenvalgt i sokkelforeningen
Nestleder Dag Unnar Mongstad samt Frode Mikkelsen og Geir Nilsen ble på årsmøte i sokkelforeningen i Industri Energi Statoil gjenvalgt for to nye år i foreningens arbeidsutvalg.
> Les mer...
opprettet dato: 18.02.10   endret dato: 18.02.10
 
Styremøte Sokkel
Ny Samarbeidstruktur i Undersøkelse og Produksjon Norge ( UPN ) i Statoil.
Styret I Industri Energi Statoil Sokkel gir sin tilsluttning til vår foreslåtte samarbeidstruktur i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 27.01.10   endret dato: 16.02.10
 
Ifølge fylkeslegen i Rogaland:
Denne mannen er for tung offshore
Offshoreinspektør Tor Leversen i Industri Energi er 190 centimeter høy, har en livbredde på 117 centimeter og veier 124 kilo. Han er for stor og utgjør en risiko for arbeid offshore, ifølge fylkeslegen i Rogaland. - Dette er helt sykt, sier Tor Leversen. Les hele artikkelen her
> Les mer...
opprettet dato: 11.02.10   endret dato: 11.02.10
 
Sture og Kollsnes
Kurs i hukommelsesteknikk
Industri Energi på Sture og Kollsnes arrangerer kurs for egne tillitsvalgte og medlemmer i samarbeid med PowerCoaching AS og Hjerneklubben. Kurset vil bli holdt i konferansesalen på Kollsnes 15. og 16. mars 2010.
> Les mer...
opprettet dato: 09.02.10   endret dato: 09.02.10
 
Sokkel
Avvikling av jule og nyttårstrafikken på sokkelen ble en suksess
Industri Industri har i dag vært på møte med bedriften og fått en oppsummering av gjennomføringen av juletrafikken på Statoils installasjoner.
> Les mer...
opprettet dato: 07.01.10   endret dato: 09.02.10
 
Ukeslutt uke 2 - 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 18.01.10   endret dato: 09.02.10
 
Industri Energi Telemark
Medlemsmøte Industri Energi Statoil Telemark
– Vår viktigste sak er å holde selskapet samlet!
Det var svært god oppslutning da Industri Energi Statoil Telemark avholdt medlemsmøte 15. desember. På agendaen sto orientering om lokale saker og tanker om fremtiden.
> Les mer...
opprettet dato: 04.01.10   endret dato: 09.02.10
 
Uttalelse fra Industri Energi Statoil Tjeldbergodden
Jernverk på Tjeldbergodden er bra for miljøet
Det meste av jernproduksjon i verden skjer i kullfyrte masovner med svært store utslipp av CO2. Det planlegges nå et jernverk på Tjeldbergodden, med teknologi som gir 60% lavere CO2-utslipp pr tonn jern. Det er bruk av naturgass i prosessen som gir grunnlag for de lavere utslippene. Mer av denne typen jernproduksjon er godt nytt for alle som er opptatt av å redusere de globale klimagassutslippene.
> Les mer...
opprettet dato: 09.02.10   endret dato: 09.02.10
 
Formidabel medlemsvekst
Industri Energi Statoil opplever stor medlemsvekst for tiden innenfor alle områder i selskapet.
> Les mer...
opprettet dato: 08.10.09   endret dato: 05.02.10
 
I mot salg av bensinstasjoner
Ledelsen i Statoil vil selge selskapets energi- og detaljhandel. De tillitsvalgte er i mot salg og mener Statoil er tjent med å sitte med hele verdikjeden. I en felles uttalelse ber de ledelsen i Statoil åpne for en demokratisk vurderingsprosess av eierstrukturen.
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.10   endret dato: 03.02.10
 
Sokkel
Ansetter HMS koordinatorer
Industri Energi har i lang tid jobbet for å få ansatt flere HMS koordinatorer på våre innstallasjoner. Det har vært altfor stor bruk av innleie innenfor dette området.
> Les mer...
opprettet dato: 02.12.09   endret dato: 01.02.10
 
Industri Energi
Ukeslutt - uke 4 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 01.02.10   endret dato: 01.02.10
 
Medlemsmøte på Kårstø
Kjetil Krohn Pettersen fra forbundet hadde en god gjennomgang av problematikken rundt hviletidsbestemmelsene i forbindelse med vaktutkall i medlemsmøtet på Kårstø. Det kom opp forskjellige problemstillinger som ligger mellom barken og veden. Loven er ikkje heilt klar på alle områder som igjen gir noen utfordrdringer.
> Les mer...
opprettet dato: 15.12.09   endret dato: 29.01.10
 
Ukeslutt uke 1 - 2010
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt Hengt opp på oppslagstavler og la den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.10   endret dato: 29.01.10
 
Roar Flåthen
Olje- og gassfeltprosjektet Gudrun må realiseres
LO og Industri Energi mener at olje- og gassfeltprosjektet Gudrun vest for Stavanger må realiseres.
- Dersom Statoil ikke får med seg feltpartnerne GDF Suez og Marathon på beslutning om utbygging av Gudrun-feltet, må Statoil seriøst se på muligheten for å gå videre alene. Dersom Statoil velger det, har de LOs støtte, sier LO-leder Roar Flåthen.
> Les mer...
opprettet dato: 29.01.10   endret dato: 29.01.10
 
Petro.no
Helikopter mistet dør i luften - ingen skadd

Et CHC-helikopter med 13 passasjerer og to piloter mistet i morges venstre cockpit-dør i luften på vei fra Sleipner til Sola. Helikopteret landet trygt klokken 10.30, og hadde da flydd i 50 minutter uten den ene døren. Dette skriver Petro.no i dag i en artikkel på nettsidene sine.

> Les mer...
opprettet dato: 27.01.10   endret dato: 27.01.10
 
OLF endrer praksis for offshorearbeidere
Slipper kontroll på vei hjem
Industri Energi og Ekofisk-Komiteen ba før jul Oljeindustriens Landsforening (OLF) fjerne kravet om kontrollsluse for passasjerer som ankommer helikopterterminalen etter endt offshoretur.
> Les mer...
opprettet dato: 06.01.10   endret dato: 27.01.10
 
Industri Energi Statoil på Facebook
Industri Energi Statoil har opprettet egen gruppe på Facebook. Vi oppfordrer selvsagt alle medlemmer til å bli tilhengere av gruppa. Lenke til denne og andre nyttige steder finner du også nederst på nettsiden.
> Les mer...
opprettet dato: 14.12.09   endret dato: 22.01.10
 
Oljearbeideren nr 15
Oljearbeideren 1509
> Oljearbeidere støtter pøbler
> Viktig for stabilt aktivitetsnivå på sokkelen
> Basen må ta imot offshorehelikopter
> OLF har et særlig ansvar
> Følger Rowan Gorilla tett
> Kontrolltiltak bør fjernes
> Les mer...
opprettet dato: 15.12.09   endret dato: 22.01.10
 
Sokkel
Statoil får kritikk fra Petroleumstilsynet
Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med gjennomføring av implementeringsprosjektet i Statoil UPN og med offshorelederes arbeidsforhold.
> Les mer...
opprettet dato: 09.11.09   endret dato: 21.01.10
 
Petro.no
Klart for Kollsnes-ombygging
Gassco skal utføre større ombygginger på Kollsnes. Ombyggingen omfatter blant annet innfasing av nytt P12 gassrør fra Troll A og robustgjøring av terminalen med nye MEG- og vannbehandlingsanlegg. Det går fram av en samtykkemelding fra Petroleumstilsynet, skriver Petro i en melding på nettet.
> Les mer...
opprettet dato: 27.11.09   endret dato: 13.01.10
 
Magne Ognedal fortsetter som direktør for Ptil
I slutten av forrige uke utnevnte Kongen i statsråd Magne Ognedal som direktør for Petroleumstilsynet (Ptil) i nytt åremål. Ognedal har hatt stillingen siden Ptil ble opprettet 1. januar 2004.
> Les mer...
opprettet dato: 30.11.09   endret dato: 13.01.10
 
Har fått ansatt mange innleide
Industri Energi arbeider kontinuerlig med å få fast ansatt de som jobber i faste posisjoner. Ved hjelp av hardt og systematisk arbeid har vi klart å fått ansatt rundt 100 innleide i Statoil ASA. Vi har fått ansettelser i de fleste forretningsområder.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 12.01.10
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: