Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Ny vurdering av helsekrav til helidekkpersonell
- I et nytt møte med Oljeindustriens Landsforening (OLF) er vi nå enige om å nedsette en partsammensatt gruppe som skal vurdere om helsekravforskriften til helidekkpersonell er god nok, sier Einar Ellingsen, HMS-rådgiver i Industri Energi. Forbundet mener OLFs krav er i strid med Arbeidsmiljølovens intensjoner og krav.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 19.11.09
 
Ungdomskonferansen 2009
Early to bed, early to raise, work like Hell to organize
Helgen 23. - 25. oktober samlet 150 engasjerte ungdommer fra Industri Energi seg på Hell for årets store begivenhet; ungdomskonferansen. Interessen for konferansen var på forhånd stor.
> Les mer...
opprettet dato: 03.11.09   endret dato: 19.11.09
 
Ukeslutt uke 44
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler, ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 31.10.09   endret dato: 19.11.09
 
Kårstø
Disp-dagene som før til uenigheten er avklart
Ledelsen kalte inn til hastemøte etter bekymringsmeldingen Industri Energi Kårstø sendte til bedriften på lørdag.
> Les mer...
opprettet dato: 04.11.09   endret dato: 17.11.09
 
Petro&Energi
Veslefrikk lever videre
StatoilHydro har fått tommel opp for bruk av innretningene på Veslefrikkfeltet i Nordsjøen fram til 2020. Feltet har vært i produksjon siden 1989.
> Les mer...
opprettet dato: 18.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Sokkel
Overlappsperioder i forbindelse med opplæring på ny installasjon
Industri Energi Sokkel får tilbakemeldinger om at avtalte overlappsperioder for personell i forbindelse med flytteprosessen ikke blir etterlevet. Dette er uholdbart. Overlapp er en del av risikostyringen for å oppnå anleggskompetanse.
> Les mer...
opprettet dato: 22.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Industri Energi
Pinlig for SAFE og DSO
- Det har tydeligvis falt både SAFE og DSO tungt for brystet at Industri Energi gjennom megling fikk et bedre resultat enn det de begge hadde godtatt i forhandlingene, sier forbundssekretær Jørn Erik Bøe i siste nummer av medlemsbladet.
> Les mer...
opprettet dato: 18.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Sokkel
Revisjon av endringsomfang og flytteplanar
Industri Energi har anmoda konsernrevisjonen om å gjennomføra ein uavhengig revisjon av endringsomfanget inklusiv flytteplanene, og prosessen forut for beslutninga om innføring av ny driftsmodell.
> Les mer...
opprettet dato: 08.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Sokkel
Styremøte i Sokkelforeningen
Det avholdes styremøte i Sokkelforeningen i Industri Energi StatoilHydro den 15. og 16. september. Etter en runde fra styremedlemmene på de forskjellige installasjonene er det en del fellestrekk som går igjen.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Ungdom
Bedriftsbesøk på Statoils forskningssenter i Trondheim
22. oktober var 10 ungdommer fra Industri Energi Statoil på bedriftsbesøk på forskningssenteret i Trondheim.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 13.11.09
 
Kårstø
IE jubilerer - 25 år som lokal fagforening på Kårstø
2. oktober holder Industri Energi jubileumsfest for medlemmer og inviterte gjester. - Vi skal ha fin fest med flere inviterte gjester. Kan nevne at Lars A. Myhre, Leif Sande og vår egen direktør Kjetil Ohm blir med for å feire jubileet, forteller Svein Ove Gundersen, leder for Industri Energi på Kårstø.
> Les mer...
opprettet dato: 09.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Fagforening for dummies
Ulike former for flertall
Det finnes flere begreper når det gjelder flertall - simpelt flertall, alminnelig flertall, absolutt flertall og kvalifisert flertall. Men hva betyr disse egentlig? Og hva er forskjellen?
> Les mer...
opprettet dato: 13.11.09   endret dato: 13.11.09
 
Stortingsvalget 2009
Bruk stemmeretten!
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke stemmeretten ved stortingsvalget mandag 14. september. Etter medlemsdebatten i LO - "Et godt arbeidsliv" - stilte LO 41 spørsmål til de ulike politiske partiene. Svarene fra partiene er veldig greit oppsummert og illustrert i denne lille folderen.
> Les mer...
opprettet dato: 10.09.09   endret dato: 13.11.09
 
Sokkel
Utvalgsarbeid skift/nattillegg
I forbindelse med lønnoppgjøret i 2008 ble det satt ned et partsammensatt utvalg som skulle se på størrelsen av skift/nattillegget på sokkelen. Det har til sammen vært avholdt tre møter med OLF.
> Les mer...
opprettet dato: 03.11.09   endret dato: 09.11.09
 
Sokkel
Kondisjons og styrketest
Som kjent har Industri Energi StatoilHydro tidligere skrevet ueninghetsprotokoll med bedriften i forbindelse med betaling for kondisjons og styrketest for helidekk og innsatspersonell.
> Les mer...
opprettet dato: 26.10.09   endret dato: 06.11.09
 
Sokkel
Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer...
opprettet dato: 11.09.09   endret dato: 06.11.09
 
Kollsnes
Den nye skiftplanen er nå ferdig bygget
Arbeidet med den nye skiftplanen er fullført. Byggingen av planen i SAP er ferdig. Nå gjenstår det å evaluere prøveordningen tidlig høst 2010. 
> Les mer...
opprettet dato: 23.09.09   endret dato: 06.11.09
 
Oljearbeideren nr 13
  • Ny vurdering av helsekrav til helidekkpersonell
  • Avgrensingsbrønn kan kutte Ormen-levetid
  • Krever full medvirkning
  • Arbeidsføre nektes arbeid på sokkelen
  • Økt fokus på produksjon og inntak av lærlinger
  • Unikt medlemstilbud i Industri Energi
> Les mer...
opprettet dato: 05.11.09   endret dato: 05.11.09
 
Tillitsvalgte i IE StatoilHydro
> Les mer...
opprettet dato: 23.12.04   endret dato: 05.11.09
 
OLF på kollisjonskurs med Arbeidsmiljøloven
Arbeidsføre nektes arbeid på sokkelen
- Oljearbeidsgiverne (OLF) sine fysiske helsekrav for helidekkmannskap er på kollisjonskurs med Industri Energi og også Arbeidsmiljølovens intensjoner og krav, sier Einar Ellingsen, saksbehandler og HMS-rådgiver i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 21.10.09   endret dato: 04.11.09
 
Utvides for 90 millioner
I vinter starter arbeidet med å utvide forskningssenteret på Herøya. 

Rundt 90 millioner kroner skal brukes på å styrke testfasilitetene i form av en utvidelse av dagens forskningsanlegg.
Dette var en gladmelding for alle som jobber her sier Anne Madsen som er leder for Industri Energi Statoil i Porsgrunn.

> Les mer...
opprettet dato: 21.10.09   endret dato: 04.11.09
 
Kårstø
Uenighet om innplasseringen av disp-dagene på skiftplanen
Det er full uenighet mellom Industri Energi foreningen og ledelsen på Kårstø om hvordan disp-dagene for 2010 skal brukes og fordeles på skiftplanen.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 04.11.09
 
Sokkel
Bedriftsutvalget i Gullfaks i gang igjen
I forbindelse med integrasjonsprosessen i UPN ble det som kjent brudd i bedriftsutvalget (BU) i Gullfaks samt prosjektgruppene med forankring i BU.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 04.11.09
 
Telemark
Vellykket kurs i Warszawa
IndustriEnergi StatoilHydro Telemark var på kurs i Warszawa 18. – 20. september. Alle medlemmene ble invitert med på kurset, hvor 20 av dem meldte seg på.
> Les mer...
opprettet dato: 23.09.09   endret dato: 03.11.09
 
Nyhetslenker
> Les mer...
opprettet dato: 01.11.09   endret dato: 03.11.09
 
Kårstø
Industri Energi på Kårstø feiret 25 år
I anledning 25 års jubileet til Industri Energi foreningen på Kårstø ble det arrangert jubileumsfest på SAS Radisson Hotel fredag 2. Oktober. Medlemmer og andre inviterte gjester utgjorde de 120 personene som deltok på festen, hvor også medlemmer med 40 års og 25 års medlemskap i LO ble hedret og tildelt sine utmerkelser av forbundsleder Leif Sande.
> Les mer...
opprettet dato: 05.10.09   endret dato: 03.11.09
 
Sprekker i girkassen til Sikorsky-helikopter
Krever sjekk hver 5. time
Helikopterprodusenten Sikorsky har sendt ut melding til alle selskaper som flyr Sikorsky 92 (S-92) om at girkassen må inspiseres hver 10. flytime. Årsaken er sprekker i girkassen på et eller flere helikopter av denne typen. – Vi har hatt møter med CHC Norway som flyr våre ansatte og er trygge på at flysikkerheten blir ivaretatt, sier nestleder i Industri Energi StatoilHydro, Per Martin Labråthen.
> Les mer...
opprettet dato: 21.10.09   endret dato: 03.11.09
 
Sokkel
Lederne og Industri Energi i StatoilHydro med felles krav

I Lønnsoppgjøret i 2008 i OLF ble det avtalt at det skulle nedsettes et partssammensatt utvalg for å se på utfordringene rundt skift/nattillegget.

> Les mer...
opprettet dato: 18.09.09   endret dato: 03.11.09
 
Kontor
Samling for kontorgruppa på Utstein kloster
Kontorgruppen i Industri Energi StatoilHydro hadde samling på Utstein kloster 5. og 6. oktober . Tillitsvalgte fra kontorstedene Harstad, Trondheim, Bergen, Stavanger, Telemark og Oslo deltok.
> Les mer...
opprettet dato: 12.10.09   endret dato: 03.11.09
 
Stavanger Aftenblad
Lærlinger vil til StatoilHydro
Mens mange unge ikke har fått læreplass denne høsten har StatoilHydro tatt inn 168 nye lærlinger. Mer enn 70 prosent av lærlingene på Kårstø fortsetter i fast jobb i konsernet etterpå. Dette skriver Stavanger Aftenblad i en artikkel 23. september 2009.
> Les mer...
opprettet dato: 25.09.09   endret dato: 02.11.09
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Industri Energi på Kårstø feiret 25 år
I anledning 25 års jubileet til Industri Energi foreningen på Kårstø ble det arrangert jubileumsfest på SAS Radisson Hotel fredag 2. Oktober. Medlemmer og andre inviterte gjester utgjorde de 120 personene som deltok på festen, hvor også medlemmer med 40 års og 25 års medlemskap i LO ble hedret og tildelt sine utmerkelser av forbundsleder Leif Sande.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: