Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Lenker til organisasjoner
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.09   endret dato: 02.11.09
 
Her er vi representert
Som den største fagforeningen i Statoil er Industri Energi Statoil representert i en rekke råd og utvalg hvor tillitsvalgte jobber til beste for det enkelte medlem og bedrift.
> Les mer...
opprettet dato: 03.01.05   endret dato: 02.11.09
 
Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer...
opprettet dato: 01.11.09   endret dato: 02.11.09
 
Lenker
Her har vi samlet en del lenker som vi håper du synes er nyttige. Vi har delt dem inn i 4 underkategorier.
> Les mer...
opprettet dato: 27.10.09   endret dato: 01.11.09
 
Ukeslutt uke 43
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler, ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 31.10.09   endret dato: 31.10.09
 
Ukeslutt uke 42
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt Hengt opp på oppslagstavler og la den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 20.10.09   endret dato: 31.10.09
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 41
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 12.10.09   endret dato: 31.10.09
 
Ukeslutt uke 40
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler, ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 31.10.09   endret dato: 31.10.09
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 39

Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.

> Les mer...
opprettet dato: 29.09.09   endret dato: 31.10.09
 
Oljearbeideren nr 12
  • Krever at politikerne gjør opp med pionerdykkerne
  • Lærlinger skal ha overtidsbetalt
  • Vi skal stanse fryktkulturen
  • Seawell vil ikke dekke fagprøve
  • Oppretter årlig internasjonal
  • Anbud skaper utrygghet
  • Unikt medlemstilbud i Industri Energi
> Les mer...
opprettet dato: 20.10.09   endret dato: 31.10.09
 
Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Lill Heidi Bakkerud (send e-post)
> Les mer...
opprettet dato: 29.10.09   endret dato: 29.10.09
 
Avtaler
Her finner du Hovedavtalen, Bransjeavtalen og Operatøravtalen. 
> Les mer...
opprettet dato: 27.10.09   endret dato: 29.10.09
 
Om oss
Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud (bildet).
> Les mer...
opprettet dato: 28.10.09   endret dato: 29.10.09
 
Medlem
Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje!
> Les mer...
opprettet dato: 27.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Industri Energi

Oljearbeideren nr 11

› Klar økning i 0ppsigelsessaker
› Pionerdykkerenes siste dag i Høyesterett
› Forsøker å knekke klubbene
› Caroline Hnatow ny ungdomstillitsvalgt
› Pinlig for SAFE og DSO
› Fører skiftarbeid tilhelseplager
› Forventer 10 000 oljearbeidsplasser i nord

> Les mer...
opprettet dato: 29.09.09   endret dato: 28.10.09
 
På trykk
Her finner du brosjyrer og andre trykksaker som du kan laste ned og skrive ut.
> Les mer...
opprettet dato: 27.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Forbundet
Oljearbeideren nr 10
Nyheter og informasjon for oljearbeiderne i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.09   endret dato: 28.10.09
 
Forbundet
Oljearbeideren nr 9

Nyheter og informasjon for oljearbeiderne i Industri Energi oppsummeres jevnlig i ett hefte - Oljearbeideren.
> Les mer...
opprettet dato: 19.06.09   endret dato: 28.10.09
 
Ungdom
Mange ungdomstillitsvalgte på kurs
Gledelig mange ungdomstillitsvalgte deltok da Industri Energi StatoilHydro arrangerte tillitsvalgtkurs i Krakow.
> Les mer...
opprettet dato: 29.09.09   endret dato: 28.10.09
 
StatoilHydro
Kurs for tillitsvalgte i Industri Energi
21. til 24. september arrangerte Industri Energi StatoilHydro kurs for sine tillitsvalgte. Det er første gang etter sammenslåingen at avdelingen arrangerer et slikt kurs. - Vi føler vi har lagt en god ramme vi kan bygge videre på, sier leder av studieutvalget Brit Helen Pettersen.
> Les mer...
opprettet dato: 02.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Sokkel
Tvist om betaling for kondisjonstest av helidekkpersonell og innsatspersonell.
I forbindelse med den nye driftsmodellen selskapet har innført i UPN er det blant annet stort behov for opplæring av helidekk og innsatspersonell .
> Les mer...
opprettet dato: 30.09.09   endret dato: 28.10.09
 
Sokkel
Industri Energi-effekter forsvinner på Snorre B
Industri Energi har for andre gang opplevd at våre effekter forsvinner på Snorre B.
> Les mer...
opprettet dato: 29.09.09   endret dato: 28.10.09
 
Landanlegg
Tvist om utbetaling av skifttillegg
Industri Energi i Statoilhydro hevder at bedriftens praksis ved utbetaling av skifttillegg er feil. Dette er ikke ledelsen i StatoilHydro enig i. Saken ligger nå hos forbundet for videre tvistebehandling.
> Les mer...
opprettet dato: 02.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Forsøk på fagforeningsknusing
Forbundene Industri Energi, Lederne og Safe samlet onsdag 30.09 nærmere 80 tillitsvalgte med tilknytning til offshore industrien, til en stor konferanse og pressemøte  på Sola Airport hotell. Industri Energi StatoilHydro ( IE ) var sterkt representert med leder, nestleder og leder for sokkelforeningen som deltagere på konferansen.
> Les mer...
opprettet dato: 02.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Sokkel
Ny tittel for resepsjonistene på Statfjord
I forbindelse med den nye driftsmodellen bedriften har innført i UPN ble det besluttet at StatoilHydro forpleining skullle overta all resepsjonstjeneste på StatoilHydros installasjoner
> Les mer...
opprettet dato: 07.10.09   endret dato: 28.10.09
 
Forbundet
Advokatforsikring gir medlemsvekst
-Vi har en rekke eksempler på at vi har fått nye medlemmer på grunn av advokatforsikringen som innføres fra 1.oktober. Blant annet var det tre ansatte på Statfjord som sa de ville bli medlem på grunn av denne fordelen, sier leder Torbjørn Teigland i organisasjonsavdelingen i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 30.09.09   endret dato: 27.10.09
 
Sture
Sture - til hverdag og fest

Alle som deltok under Revisjonsstansen på Sture ble invitert til fest på Gjestehusen fredag 12. september. - Ledelsen arrangerte pizzafest som en ekstra påskjønnelse for god innsats under stansen. En hyggelig gest som ble veldig godt mottatt. Rundt 100 personer deltok, sier Rune Haugetun, Hovedverneombud på Sture og nestleder for den lokale foreningen i Industri Energi.

> Les mer...
opprettet dato: 14.09.09   endret dato: 27.10.09
 
Sokkel
Styremøte i sokkelforeningen.
Høy temperatur under diskusjon om branntrening og krav til innsatspersonellet.
Vi må ha beredskapspersonell som kan utføre oppgavene som må gjøres i en beredskapssituasjon, var et av temaene som kom opp på møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.09   endret dato: 27.10.09
 

 

 
 
> Les mer...
opprettet dato: 16.09.09   endret dato: 27.10.09
 
Forbundet
Ukeslutt uke 26

Oppsummering av forrige ukes viktigste nyheter.

> Les mer...
opprettet dato: 29.06.09   endret dato: 29.09.09
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: