Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Kårstø
Fikk besøk av Industri Energi ungdomstillitsvalgte
Torsdag 3. september var Rebecca Christiansen og Christopher Birknes, 2 av Industri Energi sine ungdomstillitsvalgte, på besøk på Kårstø prosessanlegg. De ungdomstillitsvalgte på Kårstø, Ole Johan Frøyland og Jarl-Erik Storesund, tok seg av besøket og viste dem rundt på anlegget.
> Les mer...
opprettet dato: 08.09.09   endret dato: 09.09.09
 
Bransjeavtalen mellom IE og OLF/NI 2008 - 2010          

 

Lenke til Bransjeavtalen på Industri Energi sine nettsider - klikk her.

 

> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 08.09.09
 
Operatøravtalen mellom IE og OLF 2008 - 2010

 

Lenke til Operatøravtalen på Industri Energi sine nettsider - klikk her.

 

> Les mer...
opprettet dato: 18.09.06   endret dato: 08.09.09
 
Ungdom
Velkomstsdag for nye lærlinger i StatoilHydro
1. september hadde 168 nye lærlinger første arbeidsdag i StatoilHydro. I år la bedriften velkomstdagen til Bergen og kinoen Magnus Barfotsvei. Industri Energi ble invitert til å presentere oss i plenum.
> Les mer...
opprettet dato: 07.09.09   endret dato: 08.09.09
 
Kårstø
Pizzakveld med de nye lærlingene
Industri Energi foreningen på Kårstø inviterte alle de nye lærlingene til pizzakveld i Haugesund. Vi møttes på Hotel Amanda i konferanserommet "Ørneredet".
> Les mer...
opprettet dato: 04.09.09   endret dato: 04.09.09
 
Industri Energi StatoilHydro
Slår enda et slag for pensjonistene

StatoilHydro pensjonister skal nå få ID-kort som beviser at de er StatoilHydro pensjonister. Det skjer etter at Karstein Moldøen, leder for foreningen ved Mongstad raffineriet tok opp saken i det lokale samarbeidsutvalget. Ordningen vil gjelde alle pensjonistene i selskapet. Saken kom opp etter tips fra et våkent medlem.

> Les mer...
opprettet dato: 03.09.09   endret dato: 03.09.09
 
Sentralt Akanutvalg i StatoilHydro
I møte i konsern AMU 04.06.2009 ble det bestemt å nedsette et eget akan utvalg på konsern nivå.
Dette blir da et underutvalg til konsern amu og vil rapportere til dette fora.
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.09   endret dato: 02.09.09
 
Sokkel
Ansiennitetsbestemmelser i StatoilHydro
Industri Energi får nå henvendelser fra nyansatte i selskapet som mener man har fått dårligere uttelling på lønnsinnplassering enn man hadde før man ble ansatt i StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 01.09.09   endret dato: 01.09.09
 
Snøhvit
Mange arkeologiske funn rundt Melkøya
Arkeologene har gjort svært mange funn i området rundt Melkøya. Området undersøkes som en forundersøkelse i forbindelse med planlegging av en eventuell utbygging med tog 2.
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.09   endret dato: 29.08.09
 
Ungdom
Samling i London for unge tillitsvalgte
Tirsdag 25. august braket det løs med samling for unge tillitsvalgte i Industri Energi StatoilHydro. 12 forventningsfulle ungdommer fra forskjellige foreninger dro til London. På programmet stod foredrag fra både representanter fra forbundet og avdelingen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.09   endret dato: 29.08.09
 
Kårstø
Sier nei til ledelsens dispdag forslag
Industri Energi sier nei til bedriftens forslag til bruk av disponibeldager. Hovedgrunnene til å si nei er at bedriften foreslår at dispdager også kan legges til sommermånedene i tillegg til å inbefatte ettermiddagsskift, sier Svein Over Gundersen som er foreningsleder på Kårstø. 
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.09   endret dato: 28.08.09
 
Sokkel
Industri Energi krever kompensasjon for personell på helidekk som blir omfattet av kondisjonstest.
Dette gjelder personell som må ta slik test på sin fritid.Industri Energi får mange henvendelser fra medlemmer som må ta disse testene i sin avspaseringsperiode.
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.09   endret dato: 28.08.09
 
Kranførere saksøker StatoilHydro
41 kranførere mener de har krav på jobb i StatoilHydro og saksøker selskapet. Tidlig i 2009 ble det kjent at StatoilHydro planlegger å ta kranføreroppgavene tilbake til egen bedrift og ansette egne kranførere (insourcing). Advokat og juridisk leder Eyvind Mossige i Industri Energi mener dette er en virksomhetsoverdragelse og at kranførerne har krav på ansettelse i selskapet
> Les mer...
opprettet dato: 26.08.09   endret dato: 28.08.09
 
Oslo
Elektromagnetisk stråling
På forsommeren satte Industri Energi foreningen i Oslo "Elektromagnetisk stråling" på dagsorden og arrangerte to åpne lunsjmøter med dette som tema. Det første møtet 18. mai var med Sissel Halmøy fra Norges Miljøvernforbund. Lars Klæboe fra Statens Strålevern deltok på det andre møtet 10. juni.
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.09   endret dato: 28.08.09
 
Mongstad
Industri Energi trekker seg fra arbeidet med 7-skift ordning
Styret i Industri Energi foreningen på Mongstad har besluttet å trekke seg fra arbeidet med en framtidig 7-skift ordning.
- Under integrasjonsarbeidet ble fagforeningene og ledelsen enige om at stillingene som omfattet interntransporten på Mongstadanlegget primært skulle tilhøre eget personell. Nå, mindre enn ett år senere får vi melding om at disse oppgavene er satt ut til Turistbuss Bergen AS. Nok et klart avtalebrudd, sier Karstein Moldøen, leder for Industri Energi foreningen på Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 21.08.09   endret dato: 21.08.09
 
Ungdomskonferansen 2009
Industri Energi is raising Hell
23-25 oktober reiser 150 kamerater for årets høydepunkt: en kanonbra ungdomskonferanse.
> Les mer...
opprettet dato: 04.08.09   endret dato: 21.08.09
 
Sokkel
Tyveri av mobiltelefoner på helikopterterminal
Det har i det siste vært innbrudd i oppbevaringsbokser på helikopterterminalen på Sola.
Dette er bokser med glassdører der det kun blir oppbevart mobiltelefoner for personell som er på jobb på sokkelen 
> Les mer...
opprettet dato: 18.08.09   endret dato: 21.08.09
 
Trening av livbåtførere
Etter oppslag i media om at livbåtførere i StatoilHydro trener på feil type livbåt etter at Falck Nutec mistet kontrakten med StatoilHydro, har Industri Energi StatoilHydro bedt om møte med bedriften for en avklaring.
> Les mer...
opprettet dato: 16.07.09   endret dato: 21.08.09
 
Oversikt over kontakter i avdelingen og foreningene

Industri Energi StatoilHydro er en avdeling av fagforbundet Industri Energi. Avdelingen har 14 foreninger som har egne styrer.

> Les mer...
opprettet dato: 13.12.04   endret dato: 20.08.09
 
Ledelse i avdelingen
> Les mer...
opprettet dato: 20.08.09   endret dato: 20.08.09
 
Snøhvit
Representanter fra forbundet besøkte Hammerfest
Mandag 17. august besøkte Frode Alfheim og Inger Hoff fra fagligpolitisk avdeling og Einar Olsvik fra organisasjonsavdelingen Hammerfest. LO-koordinerende Bjørn Tillerflaten og ungdomstillitsvalgt Rebecca Christiansen fra StatoilHydro var også med.
> Les mer...
opprettet dato: 20.08.09   endret dato: 20.08.09
 
Mongstad
Krever nye sluttpakketilbud

Leder for Industri Energi foreningen på Mongstad, Karstein Moldøen, krever at de som takket nei til sluttpakker i fjor får en ny sjanse.

> Les mer...
opprettet dato: 20.08.09   endret dato: 20.08.09
 
Kollsnes
Ptils granskingsrapport etter kondensatlekkasjen er klar
Petroleumstilsynet (Ptil) sin gransking etter kondensatlekkasjen på Kollsnes 19. mai 2009 avdekker flere avvik fra regelverket.
> Les mer...
opprettet dato: 05.08.09   endret dato: 06.08.09
 
Sokkelforeininga
Industri Energi ber om intern revisjon av flytteplanane
Industri Energi har anmoda konsernrevisjonen om å gjennomføra ein uavhengig revisjon av endringsomfanget inklusiv flytteplanane samt prosessen forut for besluttning om innføring av ny driftsmodell.
> Les mer...
opprettet dato: 31.07.09   endret dato: 31.07.09
 
Sokkelforeningen reagerer
-Mangelfull erfaring gjør StatoilHydro sårbar
Onsdag 1. juli innførte StatoilHydro en ny driftsmodell og startet den store omorganiseringen av sokkelen som Industri Energi tidligere har skrevet om. Sokkelforeningen i Industri Energi har i forkant vært skeptisk til den nye omstillings- og integrasjonsprosessen og blant annet vært bekymret for at nedbemanningen lokalt på enkelte plattformer blir for stor.
> Les mer...
opprettet dato: 13.07.09   endret dato: 13.07.09
 
Petro&Energi
Alt i orden på Tjeldbergodden
Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn på Tjeldbergodden. Konklusjon: Det generelle inntrykket etter tilsynet er bra. Dette skriver Petro&Energi i en artikkel på nettet 7. juli.
> Les mer...
opprettet dato: 08.07.09   endret dato: 08.07.09
 
Norsk Tipping og Rikstoto åpnet igjen.
Industri Energi ble for en tid tilbake gjort kjent med at det ikke lenger var mulig å
"[bilde]"
få tilgang til blant annet Norsk Tipping og Rikstoto fra StatoilHydro-systemet.  
> Les mer...
opprettet dato: 08.07.09   endret dato: 08.07.09
 
UPN
Nå starter ansettelsesprosessen.
Etter at Industri Energi StatoilHydro stilte krav om eksterne ansettelser i UPN har vi som kjent fått positive tilbakemeldinger fra ledelsen.
> Les mer...
opprettet dato: 07.07.09   endret dato: 07.07.09
 
Skiftbytte i StatoilHydro forpleining.
"[bilde]"
Kilde: Statoil
Forpleiningstillitsvalgte i Industri Energi har tatt opp med ledelsen problemstillinger knyttet til skiftbytte i forbindelse med flytteplanen som skal iverksettes utover høsten.
> Les mer...
opprettet dato: 06.07.09   endret dato: 06.07.09
 
LOFavør
Har DU husket å benytte deg av medlemsfordelene dine?
Mange medlemmer glemmer ofte å sjekke hvilke rabatter de kan få når de bestiller ferie- og fritidsreiser gjennom Folkeferie. Kaster du også penger ut av vinduet?
> Les mer...
opprettet dato: 01.07.09   endret dato: 01.07.09
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: