Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Lønnsoppgjøret
Pause i forhandlingene i mellomoppgjøret
Etter to dager med forhandlinger ble partene i kveld den 30.05 kl 19.45 enige om å ta en pause inntil videre. Vi kommer tilbake med informasjon når forhandlingene statrer opp igjen.
> Les mer...
opprettet dato: 30.05.13   endret dato: 17.06.13
 
HMS-utvalget krever slutt på helskifttvang

HMS-utvalget i Industri Energi støtter uttalelsen fra Statoil Sokkel sitt årsmøte om at skiftgående ansatte i leverandørbedriftene skal ha innvirkning på egne skiftordninger.

> Les mer...
opprettet dato: 11.04.13   endret dato: 17.06.13
 
Industri Energi
Ny ukeslutt
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 30.04.13   endret dato: 17.06.13
 
LO-kongressen 2013:
Ja til konsekvensutredning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Helt i tråd med vårt årsmøtevedtak. 

Dette var gledelig og et viktig vedtak på kongressen sier Lill Heidi Bakkerud, leder i Industri Energi Statoil.
Lill Heidi som var delegat på LO konggressen sier dette er helt i tråd med vårt årsmøtevedtak og er meget godt fornøyd med det massive flertallet som stemte  ja til konsekvensutredningen.

> Les mer...
opprettet dato: 08.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Ny ukeslutt
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt opp på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 13.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Norsk olje- og gassforhandlingene starter i dag

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass startet i Stavanger mandag. Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi venter et godt oppgjør.

> Les mer...
opprettet dato: 13.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Unisont krav fra norsk sokkel:
Offshoreansatte krever norsk lønn på norsk sokkel!
Flerbruksfartøyene utfordrer arbeidslivet slik vi kjenner det. Industri Energi og SAFE støtter det rettferdige kravet om rett til tariffert lønn.
> Les mer...
opprettet dato: 15.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Medlemsfordel
Pensjonsrådgivning for medlemmer født til og med 1956
Store endringer i folketrygden og tjenestepensjoner gjør at informasjonsbehovet er stort. Det å ta ut pensjon kombinert med jobb eller å fratre med pensjon, er en av de store avgjørelsene man tar i arbeidslivet.
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Innleie eller entreprise
Viktig ankesak i Høyesterett
I dag kommer ankesaken om innleie eller entreprise i Statoil opp i Høyesterett. Retten vil da ta stilling til om et medlem av Industri Energi har vært innleid til Statoil de siste 10 årene eller om det har vært et entrepriseforhold. - Dette er et viktig prinsipielt spørsmål som Høyesterett nå bekrefter ved å ta inn saken, sier leder for juridisk avdeling i Industri Energi, Advokat (H) Eyvind Mossige.
> Les mer...
opprettet dato: 11.06.13   endret dato: 17.06.13
 
Departementet opprettholder vedtak om fjernstyring
Arbeidsdepartementet har i dag svart på en anke fra Industri Energi i BP at BP Norge får drive fjernstyring av Valhall-feltet i Nordsjøen. Departementet sier i dag ja til at BP flytter deler av kontrollrommet fra oljeinstallasjonen og til land.
> Les mer...
opprettet dato: 12.06.13   endret dato: 17.06.13
 
-Skiftarbeid kan gi søvnproblemer
Offshorearbeidere har reagert kraftig på saken som har versert i diverse nettartikler om uproblematisk nattskiftarbeid i Nordsjøen. Artiklene er basert på en avhandling av søvnforsker Siri Waage ved Universitetet i Bergen. -Nattskift er selvsagt ikke uproblematisk slik det kunne fremstå i disse nettsakene, sier postdoktor Siri Waage.
> Les mer...
opprettet dato: 12.06.13   endret dato: 17.06.13
 
Valg til Statoils styre
Lill Heidi Bakkerud gjenvalgt som ansattrepresentant til Statoil Styre
Bedriftsforsamlingen har på sitt møte den 11.06  gjenvalgt Lill-Heidi Bakkerud som ansattrepresentant til styret i Statoil ASA.
Videre ble fra henholdsvis Tekna og Nito Ingrid Di Valerio og Stig Lægreid er valgt som nye ansattrepresentanter i styret.
> Les mer...
opprettet dato: 12.06.13   endret dato: 17.06.13
 
Ukeslutt
Ny ukeslutt

Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt opp på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.

> Les mer...
opprettet dato: 17.06.13   endret dato: 17.06.13
 
Oljearbeidere bekymret over fjernstyring
Oljearbeidernes fagforeninger frykter økt ulykkesrisiko etter at myndighetene har gitt grønt lys for at BP får fjernstyre Valhall-feltet fra land.
> Les mer...
opprettet dato: 17.06.13   endret dato: 17.06.13
 

Herøyakonflikten

Offshorestøtte til medlemmene på Herøya
I en pressemelding varsler Industri Energi Statoil med sine 5000 medlemmer sin støtte til Herøya Arbeiderforening i kampen om å la medlemmene i Bilfinger bestemme hvilket forbund i LO de skal være medlem i.
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.13   endret dato: 17.06.13
 
Overtar Laboratoriet på Stureterminalen
Full seier til Industri Energi på Sture/Kollsnes.
Dette er en sak vi i Industri Energi har kjempet for i årevis sier en godt fornøyd Dag Rune Dale, leder for Industri Energi Statoil Sture/Kollsnes.
Det har historisk vært slik at Laboratoriet har vært satt ut på entrepriseoppdrag på Stureterminalen. Denne praksisen har vi alltid vært uenig i da dette er en permanent oppgave og selvfølgelig bør utføres av egne ansatte sier Dag Rune.
> Les mer...
opprettet dato: 13.06.13   endret dato: 17.06.13
 
Årsmøtet Sokkelforeningen
Myndighetene må utøve eierskap
Industri Energi Statoil Sokkel frykter at kompetanse i norsk industri og norske arbeidsplasser skal gå tapt fordi store kontrakter i petroleumsnæringen går til utlandet. I en årsmøteuttalelse krever fagforeningen at myndighetene tar grep.
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.13   endret dato: 17.06.13
 
Årsmøtet Sokkelforeningen
Krever slutt på helskift-tvang

I en uttalelse på sitt årsmøte krever Industri Energi Statoil Sokkel at skiftgående ansatte i leverandørbedriftene skal ha innvirkning på egne skiftordninger. Ved kontraktsinngåelse legger Statoil inn krav om hva slags skiftordninger leverandørbedriftene skal gå.
- Dette reagerer vi svært negativt på, heter det i uttalelsen.

> Les mer...
opprettet dato: 06.03.13   endret dato: 17.06.13
 
Årets lønnsforhandlinger
Bedriften velger å iverksette lønnsoppgjøret 2013 ensidig
 Etter en pause innkalte bedriften partene til nytt møte idag, for å fortelle at de iverksatte bedriftens tibud nr 2 fra torsdag kl 18.00.
Vi må bare beklage at årets mellomoppgjør ikke ga de forventede resultater.
> Les mer...
opprettet dato: 03.06.13   endret dato: 03.06.13
 
Lønnsoppgjøret
Årets mellomoppgjør i Statoil er i gang

Årets lokale lønnsoppgjør starter i dag den 29.05. Som sagt er dette et mellomoppgjør. Det betyr at det er en tilpasning i forhold til hovedoppgjøret og rammen ellers i samfunnet. Det er ikke streikerett.
Det er satt av inntil tre dager til oppgjøret og vi kommer tilbake med informasjon etterhvert.

> Les mer...
opprettet dato: 29.05.13   endret dato: 29.05.13
 
Lederne sutrer over lønnsoppgjøret
- Lederne sier de har tatt tenkepause i tariffoppgjøret og skylder på SAFE og Industri Energi for at de ikke har fått et bedre tilbud i årets lønnsoppgjør for sokkelansatte med Norsk Olje og Gass. I praksis demonstrerer de sin egen avmakt, sier forbundsleder Leif Sande i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 16.05.13   endret dato: 16.05.13
 
Mellomoppgjøret i Norsk Olje og Gass i havn
Industri Energi og Norsk Olje- og Gass ble i dag enig i årets mellomoppgjør. Resultatet blir i overkant av rammen på 3,4 prosent, som partene ble enige om i det sentrale oppgjøret.
> Les mer...
opprettet dato: 14.05.13   endret dato: 14.05.13
 
Valg til bedriftsforsamlingen og Styret i Statoil Pensjon
Takk for tilliten
Industri Energi Statoil takker allle som har stemt på oss i valget til bedriftsforsamlingen og pensjonskassens styre. Industri Energi er nå, takket være dere som har gitt oss ny tillit, meget godt rustet til å gjøre en fortsatt god jobb i disse viktige organene. 
> Les mer...
opprettet dato: 07.05.13   endret dato: 07.05.13
 
Tilbakemelding til Statoil angående planer for selskapets tjenestepensjonsordning
Vi ønsker ikke noe forhastede beslutninger i en slik viktig sak sier nestleder i Industri Energi Statoil Per Martin Labråthen. Derfor har vi nå bedt bedriften avvente arbeidet med eventuelle endringer til vi har fakta og konklusjoner fra banklovkommisjonens utredning.

Videre kan du lese fagforeningenes felles tilbakemelding til bedriften.
> Les mer...
opprettet dato: 07.05.13   endret dato: 07.05.13
 
Melding om skifte av arbeidsgiver og medlemskap i Industri Energi. Hjelp oss med å holde oversikt.
Har du, som et av våre medlemmer, bestemt deg for å slutte i Statoil er det viktig at du gir oss beskjed om dette og hvem som er din nye arbeidsgiver.
> Les mer...
opprettet dato: 30.04.13   endret dato: 30.04.13
 
offshore.no
63 av 65 fikk fast jobb
Ommund Stokka har ansvar for operatør- og bransjeavtalen i Industri Energi. Siden i fjor høst har han hatt et voldsomt trykk på saker som går på innleie.

Bare de siste seks månedene har Stokka behandlet 65 enkeltsaker om ulovlig innleie og krav om fast ansettelse. 63 av sakene har ført til fast ansettelse.
> Les mer...
opprettet dato: 24.04.13   endret dato: 24.04.13
 
LOfavør medlemsfordeler
Sol og varme eller storbyferie?
Sommeren nærmer seg, og for mange er det på tide å bestille ferien. Vi minner om at du som medlem i Industri Energi får gode tilbud på feriereiser.
> Les mer...
opprettet dato: 17.03.10   endret dato: 11.04.13
 
Uttalelse fra årsmøte 2013
Nordland VI og Nordland VII må konsekvensutredes nå
Det er viktig å få gjennomført en grundig konsekvensvurdering av fordeler og ulemper ved petroleumsvirksomheten i Lofoten/Vesterålen. Gjennom kartlegging av miljømessige, økonomiske og sosiale virkninger kan vi ta stilling til utbygging eller ikke.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Uttalelse fra årsmøte 2013
Røyrleidningar
Til utbygginga av Johan Sverdrup og Skrugard/Havis er det vedtatt at olja skal førast i land i Norge gjennom røyrleidning istaden for bøyelasting. Dette er me svært glade for, dette gjev arbeidsplassar i land og er med på å oppfylla intensjonen i norsk oljepolitikk, nemleg det faktum at denne industrien skal koma heile landet til gode.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Uttalse fra årsmøte 2013
Inkluderende Arbeidsliv – IA-kontakter
Bedriften har vedtatt å redusere antallet IA-kontakter.
Den reviderte arbeidsprosessen sier også at IA-kontakten ikke skal involveres før 9 mnd. sykemelding er passert.
Industri Energi Statoil reagerer sterkt på disse endringene.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: