Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Innplasseringsprosessen i UPN
Melding om inplassering for den enkelte er nå på vei i posten og elektronisk til alle ansatte som har vært omfattet av melde interesse prosessen. Mange har allerede mottatt melding.
> Les mer...
opprettet dato: 30.04.09   endret dato: 30.04.09
 
OSLO
> Les mer...
opprettet dato: 25.10.07   endret dato: 30.04.09
 
Foreningen Telemark
> Les mer...
opprettet dato: 13.04.08   endret dato: 30.04.09
 
Snøhvit
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 30.04.09
 
Tjeldbergodden
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 30.04.09
 
Foreningen Trondheim/Stjørdal
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 30.04.09
 
Harstad
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 30.04.09
 
Foreningen Stavanger
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 30.04.09
 
Faglige lenker
Her har vi samlet et lite knippe med faglige lenker til våre medlemmer:
> Les mer...
opprettet dato: 14.12.04   endret dato: 30.04.09
 
HVO Kårstø
> Les mer...
opprettet dato: 27.10.08   endret dato: 29.04.09
 
Kårstø
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 29.04.09
 
Baseforeningen
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.04   endret dato: 29.04.09
 
Helikoptersituasjonen
"[bilde]"
Kilde: Statoil
Industri Energi StatoilHydro avholdt møte med UPN Ledelse og ledelse innen Lufttransport og helikoptersikkerhet fredag den 17.4.
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.09   endret dato: 29.04.09
 
STURE
> Les mer...
opprettet dato: 25.10.07   endret dato: 29.04.09
 
Mongstad
> Les mer...
opprettet dato: 07.03.06   endret dato: 29.04.09
 
Industri Energi StatoilHydro
Industri Energi StatoilHydro er den største avdelingen i Industri Energi og den klart største fagforeningen i StatoilHydro. Avdelingen består av over 5000 medlemmer som har valgt å bli medlem i den mest innflytelsesrike organisasjonen for ansatte i petroleumsvirksomheten.
> Les mer...
opprettet dato: 12.01.05   endret dato: 28.04.09
 
HVORFOR VÆRE ORGANISERT ?
> Les mer...
opprettet dato: 30.12.04   endret dato: 28.04.09
 
AU i avdelingen
> Les mer...
opprettet dato: 02.07.08   endret dato: 28.04.09
 
Barentshavet
StatoilHydro skuffet over Barentshavet
Leteresultatene i Barentshavet har vært skuffende, sier konserndirektør Øystein Michelsen i StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 28.04.09   endret dato: 28.04.09
 
Vil ha alle unge ansatte som medlem

Årsmøte i Industri Energi StatoilHydro var helt klar i sitt mål om å være fagforeningen der alle unge ansatte i selskapet vil bli medlem. For å nå dette målet vedtok årsmøte en egen ungdomsuttalelse der foreningen klart gir utrykk for at ungdomsarbeid vil være en viktig satsing. Nyvalgt ungdomstillitsvalgt Rebecca Christiansen gleder seg til å igangsette arbeidet med å bygge et sterkt nettverk for unge Industri Energi tillitsvalgte i StatoilHydro.

> Les mer...
opprettet dato: 23.04.09   endret dato: 23.04.09
 
Olje- og gassvirksomhet i nord
Krever oljeåpning
- Norsk oljeindustri er avhengig av at det åpnes nye leteområder for å skape ny næringsutvikling, og fortsatt teknologiutvikling. På denne måten opprettholdes produksjonsnivået på sokkelen, sier ett enstemmig årsmøte til Industri Energi StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 23.04.09   endret dato: 23.04.09
 
Årsmøteuttalelse
Krav om redusert bruk av innleie
> Les mer...
opprettet dato: 23.04.09   endret dato: 23.04.09
 
Årsmøteuttalelse
StatoilHydro må ta ansvar
> Les mer...
opprettet dato: 23.04.09   endret dato: 23.04.09
 
Årsmøteuttalelse
Petroleumsaktivitet i nord
> Les mer...
opprettet dato: 23.04.09   endret dato: 23.04.09
 
Debatt om Lofoten og Vesterålen
Forlanger oljeringvirkninger
- Petroleumsvirksomheten må gjenspeile seg på land i regionen, sier stortingsrepresentant Tore Nortun (A) under en debatt om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen på Industri Energi StatoilHydro sitt årsmøte i Trondheim i dag.
- Industri Energi stiller seg helt bak Nortuns utspill. Vi har hele tiden krevd at petroleumsvirksomhet må gi regionale ringvirkninger, sier Frode Alfheim, fagligpolitisk leder i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 22.04.09   endret dato: 22.04.09
 
Avdelingens årsmøte
- Har levert gode resultater for medlemmene
- Det er gjort en formidabel jobb fra dere tillitsvalgte, jeg vil takke dere alle for innsatsen, sier Lill Heidi Bakkerud under sin åpningstale til Industri Energi StatoilHydro sitt årsmøte i dag 22. april.
> Les mer...
opprettet dato: 22.04.09   endret dato: 22.04.09
 
Nytt fra forbundet
Advokatforsikring
Les om ny medlemsfordel for medlemmer i industri Energi. Delta på uravstemming. 
> Les mer...
opprettet dato: 20.04.09   endret dato: 20.04.09
 

- Må være der beslutningene tas

- Slik jeg ser det, vil det å sikre eksisterende arbeidsplasser og fortsatt vekst i selskapet, ivareta medlemmene i interesser endringsprosesser i selskapet og påse at selskapet har en god overordnet HR politikk være svært viktige oppgaver for de ansattes representant i styre og bedriftsutvalg, sier leder for Industri Energi StatoilHydro Stavanger, Anne Horneland.
> Les mer...
opprettet dato: 06.04.09   endret dato: 15.04.09
 
Industri Energi ivaretar bredden
- Vi makter å løfte blikket
- Det er viktig at vi har bredde bland ansatterepresentantene i bedriftens styrende organer. Industri Energi organiserer vertikalt og representerer en stor bredde blant de ansatte, dette er en klar styrke for oss. Og det gir oss et unikt erfaringsgrunnlag når vi skal behandle saker, sier geolog ved StatoilHydro i Harstad, Lisa Michelsen.
> Les mer...
opprettet dato: 15.04.09   endret dato: 15.04.09
 
Pensjonskassa
- Vakttillegget må regnes med
Industri Energi i StatoilHydro tar tak i arbeidet som må gjøres i pensjonskassa.
- Vi ivaretar medlemmenes pensjonspenger, derfor er det viktig at vi er med, sier Arne Strand, foreningens medlem av pensjonskassa.
> Les mer...
opprettet dato: 07.04.09   endret dato: 07.04.09
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Lill Heidi Bakkerud (send e-post)
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Oversikt over kontakter i avdelingen og foreningene

Industri Energi StatoilHydro er en avdeling av fagforbundet Industri Energi. Avdelingen har 14 foreninger som har egne styrer.

> Les mer
- Ukeslutt - uke 11
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: