Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Ketil Johannessen
Nedstrømssidens representant
Det er bedriftsforsamlingen som skal velge styre i StatoilHydro, derfor er det viktig at vi er med der, sier leder for Industri Energi i Statoil Norge AS, Ketil Johannessen.
> Les mer...
opprettet dato: 06.04.09   endret dato: 06.04.09
 
Presentasjon av ungdomsarbeid i Industri Energi StatoilHydro
Ungdomsarbeidet i Industri Energi StatoilHydro er for og av foreningens medlemmer. Det vil si at om du har noe bra å komme med eller har lyst til å bidra, ta kontakt!
"[bilde]"
Kilde: Lene Hauge


> Les mer...
opprettet dato: 02.04.09   endret dato: 03.04.09
 
Integrasjonen i UPN
Ingen blir oppringt i Påsken
Innplasseringsteamene tar nå påskeferie. Ingen vil bli oppringt fra og med i dag.
> Les mer...
opprettet dato: 03.04.09   endret dato: 03.04.09
 
Valg i StatoilHydro
Har tyngden, kompetansen og ikke minst viljen
Med tyngde, erfaring og kompetanse i bagasjen mener Industri Energi i Statoil Hydro at de på best mulig måte kan ivareta de svært viktige posisjonene i StatoilHydros styre, bedriftsforsamling og pensjonskasse. Foreningens nestleder og 1. kandidat til bedriftsforsamlingen, Per Martin Labråthen mener dette valget er særdeles viktig.
> Les mer...
opprettet dato: 02.04.09   endret dato: 02.04.09
 
- Din stemme sikrer valget

- Sett oss i stand til å gjøre jobben

- For at vi skal være i stand til å gjøre den jobben medlemmene forventer av oss som tillitsvalgte må vi være med der de viktige beslutningene fattes. Det er i Styre og bedriftsforsamling. For å komme dit må medlemmene og andre som tror på oss stemme, sier leder i Industri Energi i Statoil Hydro og ansatterepresentant i selskapets styre Lill Heidi Bakkerud.
> Les mer...
opprettet dato: 31.03.09   endret dato: 31.03.09
 
Inntegrasjonen i UPN
Innplasseringsprosessen
Bedriften har etterkommet vårt krav om kompensasjon også for de som ikke har meldt innteresse som likevel velger å flytte til annen innstallasjon.
> Les mer...
opprettet dato: 26.03.09   endret dato: 26.03.09
 
Integrasjonen i UPN
Melde Innteresseprosessen
Industri Energi får nå mange henvendelser fra medlemmene våre som nå blir oppringt av innplasseringsteamet
> Les mer...
opprettet dato: 25.03.09   endret dato: 25.03.09
 
Integrasjonen i UPN
Innplasseringsprosessen
Industri Energi har i møte med bedriften i dag krevd kompensasjon for alle som bytter plattform
> Les mer...
opprettet dato: 25.03.09   endret dato: 25.03.09
 
Sikorsky S-92 flyr igjen
Etterforskningen etter helikopterulykken utenfor østkysten av Canada førte til at helikopterselskapene på norsk sokkel måtte sette fortgang i å skifte ut en maskindel på S-92 helikoptrene. Alle maskinene hos både Norsk Helikopter og CHC Helikopterservices er nå i lufta igjen.
> Les mer...
opprettet dato: 23.03.09   endret dato: 23.03.09
 
Settes på bakken i Norge
15 norske helikoptre av typen Sikorsky S-92 settes nå på bakken i Norge. Et funn i helikopteret som styrtet i Canada for snart to uker siden, gjør at alle Sikorsky S-92-helikoptre må bytte en maskindel. Helikoptertypen blir benyttet til passasjertransport i Nordsjøen, sier Ketil Karlsen, fagsjef HMS i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 22.03.09   endret dato: 22.03.09
 
Industri Energi aksepterer ikke tvangsflytting
Artikkel i Stavanger Aftenblads nettside stemmer ikke med det Industri Energi står for.
> Les mer...
opprettet dato: 20.03.09   endret dato: 20.03.09
 
Årsmøte i Bergensforeningen
Ny leder i Industri Energi I Bergen
Det ble onsdag den 18 mars avholdt årsmøte i IE StatoilHydro i Bergen.
> Les mer...
opprettet dato: 19.03.09   endret dato: 20.03.09
 
Årsmøte i Bergensforeningen
Snart starter valget.

Lill Heidi Bakkerud leder i Industri Energi Statoil Hydro minnet om valget til bedriftsforsamlingen og pensjonskassen.

> Les mer...
opprettet dato: 19.03.09   endret dato: 20.03.09
 
Ukeslutt fra Industri Energi
Ukeslutt - uke 12
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 20.03.09   endret dato: 20.03.09
 
Sokkel
Sikkerhetsledere på Visund
Industri Energi har i dag fått gjennomslag for at Visund skal ha sikkerhetsledere om bord ved boring.
> Les mer...
opprettet dato: 16.03.09   endret dato: 16.03.09
 
Lærlingene skal kompenseres for reise på fritid. 
Lærlingene i StatoilHydro har ikke fått kompensert for reise på fritid. Nå har imidlertid Industri Energi ordnet opp.
> Les mer...
opprettet dato: 13.03.09   endret dato: 13.03.09
 
Sokkel
Uttalelse om innleie
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Årsmøteuttalelse fra Sokkelforeningen
Ikkje raser dei offentlege pensjonane!
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Årsmøteuttalelse fra Sokkelforeningen
Industri Energi Statoilhydro Sokkel krever åpning av nye leiteområder
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Årsmøteuttalelse fra Sokkelforeningen
REGELVERKET SKAL ETTERLEVES
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Skal bli størst
Kjempesatsing på profilering
Årsmøte i Sokkelforeningen vedtok en tidobling av budsjettposten profilering. Industri Energi Sokkelforeningen har som mål om å bli den største fagforeningen på alle StatoilHydro installasjoner på sokkelen.
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Sokkel
Klar medlemsvekst
I sin åpningstale til Sokkelforeningen i StatoilHydro sitt første ordinære årsmøte benyttet leder Per Steinar Stamnes anledningen til å takke for innsatsen gjennom året. Han fortalte at Sokkelforeningen hadde en god medlemsvekst mot slutten av 2008.
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.09   endret dato: 11.03.09
 
Sokkel
Årsmøte i Industri Energi Sokkel
Onsdag 11.mars starter Årsmøte i Industri Energi Sokkel i StatoilHydro. Nærmere 80 påmeldte stiller på det to dagers lange møte. 
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.09   endret dato: 10.03.09
 
Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer...
opprettet dato: 09.03.09   endret dato: 09.03.09
 
Sokkel
Helsekrav til innsatspersonell
Denne saken var oppe i UPN ledelsens HMS-komite møte 03.03.09.
Nå er alle krav til innsatspersonell harmonisert i det nye selskapet, inkl. helse  og funksjonskrav i styrende dokumenter fra begge selskapene.
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.09   endret dato: 06.03.09
 
Landanleggene
Vedrørende kontrollromstillegget for landanleggene
Industri Energi i StatoilHydro har lenge arbeidet for å få kontrollromstillegget (SKR) tillegget på plass for alle med denne oppgaven i bedriften. Dette ble først forsøkt i fusjonsforhandlingene når vi skulle ta med oss det beste fra begge selskaper.
> Les mer...
opprettet dato: 05.03.09   endret dato: 05.03.09
 
Årsmøte på Sture
Dag Rune Dale gjenvalgt som leder på Sture
Det har vært avholdt årsmøte i Industri Energi StatoilHydro på Sture. På Sture er vi bortimot 100% IE medlemmer sier Dag Rune som sier seg fornøyd med fremmøte på årsmøtet.
> Les mer...
opprettet dato: 03.03.09   endret dato: 03.03.09
 
Kollsnes
Frode Solberg gjenvalgt på Kollsnes.
Årsmøtet ble avholdt i konferansesalen på Kollsnes torsdag 26. februar foran noen og tredve medlemmer. Frammøtet var veldig godt med tanke på at det kolliderte med ett av HMS-24 kursene.
> Les mer...
opprettet dato: 03.03.09   endret dato: 03.03.09
 
Ukeslutt fra forbundet uke 9
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 03.03.09   endret dato: 03.03.09
 
LO Favør presiserer:
Egenandel for LO Kollektiv hjemforsikring
LO favør viser til at det har en del forvirring blant medlemmene og forbundene angående egenandel på Kollektiv hjem i forbindelse med skade.
> Les mer...
opprettet dato: 26.02.09   endret dato: 26.02.09
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: