Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Delta i LOs medlemsdebatt.
Alle som deltar i debatten før 1. april er med i trekningen av tre reisegavekort fra Folkeferie á kr. 10 000,-.
> Les mer...
opprettet dato: 26.02.09   endret dato: 26.02.09
 
Ukeslutt fra forbundet
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 23.02.09   endret dato: 23.02.09
 
Årsmøte avholdt på Mongstad
Karsten Moldøen gjenvalgt som leder for Industri Energi StatoilHydro på Mongstad.
Det ble den 19.02 avholdt årsmøte i foreningen på Mongstad og Karstein Moldøen ble gjenvalgt for to nye år.
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.09   endret dato: 20.02.09
 
Felles stilling for HMS-koordinatorene
Industri Energi har opplevd at det har vært endel usikkerhet rundt den nye modellen når det gjelder HMS-koordinatorene.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.09   endret dato: 16.02.09
 
Kollsnes/Kårstø
Siste SU møte i NG PT

Fredag 06.02 var siste SU møte i NG PT .
> Les mer...
opprettet dato: 09.02.09   endret dato: 09.02.09
 
Sokkel
Ber om møte med OLF
Industri Energi vil at medlemmene sine skal få tilbud om et spesialkurs før de innkalles til repetisjon av heliveltkurset. – Det kan oppleves som mindre skremmende og man slipper den obligatoriske delen av vannøvelsen mer enn 1 gang, sier Ketil Karsen, Fagsjef HMS i Industri Energi
> Les mer...
opprettet dato: 06.02.09   endret dato: 06.02.09
 
Melde interesse Prossessen for ledere
Det ble den 3. februar avholdt møte mellom bedriften og fagforeningene omkring overføring til annen stilling og eller/ny plattform for 1. linje ledere.
> Les mer...
opprettet dato: 06.02.09   endret dato: 06.02.09
 
Integrasjonen i UPN
Industri Energi har blitt informert av bedriften hvordan de vil behandle problemstillingen vedrørende materialforvalter.
Vi har i klar tekst presisert at vi ikke er enig med den framlagte løsningen. Det vi mener er feil, er at bedriften vil sette en prosent på hvor stor del av dagen som blir benyttet til lagerarbeid.
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.09   endret dato: 04.02.09
 
Sokkel
Møte med ledelsen i UPN
Arbeidsutvalget har i den siste tiden hatt flere møter med UPN Ledelse for å forankre lokal og sentral involvering og medbestemmelse videre i Implementeringsprosessen.
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.09   endret dato: 03.02.09
 
Alle pensjonister er velkommen som fortsatt medlem i Industri Energi.
Enten du er tidligpensonist eller alderspensjonist så kan det være lønnsomt å fortsette medlemskapet som pensjonistmedlem til en rimelig pris.
> Les mer...
opprettet dato: 02.02.09   endret dato: 02.02.09
 
Sokkel

Tillitsvalgtsamling i sokkelforeningen i Industri Energi
StatoilHydro

I forrige uke gjennomførte Industri Energi Sokkel tillitsvalgtsamling der over 60 tillitsvalgte var tilstede.
> Les mer...
opprettet dato: 23.01.09   endret dato: 02.02.09
 
Landanlegg:
Takker SAFE for støtten
- Dette var både gledelig og overraskende. Jeg retter en takk SAFE for støtten i forhold til kontrollromstillegget, sier områdeansvarlig for landanleggene i Industri Energi StatoilHydro, Frode Solberg.
> Les mer...
opprettet dato: 21.01.09   endret dato: 02.02.09
 
StatoilHydro må overta kranførere
Når StatoilHydro selv overtar krankjøring på sokkelen må de også ta med seg de ansatte som i dag utfører denne oppgaven. Dette er virksomhetsoverdragelse, mener Sokkelforeningen som er en del av Industri Energi i StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 24.01.09   endret dato: 24.01.09
 
Kårstø
Årsmøte på Kårstø med valg av ny leder
Det ble i dag 15.01.09 avholdt årsmøte i foreningen på Kårstø.
> Les mer...
opprettet dato: 15.01.09   endret dato: 22.01.09
 
Integrasjonen i UPN
Melde interesse prosessen
Uavklarte spørsmål i forbindelse med å melde interesse for andre stillinger/installasjoner
> Les mer...
opprettet dato: 16.01.09   endret dato: 16.01.09
 
Integrasjonen i UPN
Fagansvarlig som stilling på plattformene, en mulighet for mange...
Industri Energi krevde i Integrasjonsgruppen UPN, at Hydros ordning med Fagansvarlig som stilling innenfor fagene Prosess, Elektro, Automasjon og Mekanisk ble videreført i det nye selskapet.
> Les mer...
opprettet dato: 16.01.09   endret dato: 16.01.09
 
Integrasjonen i UPN
Nå starter prosessen med å melde interesse for hovedbemanningen i UPN.
Godt Nytt År
På fredag den 9.januar fikk vi tillitsvalgte i samarbeidsutvalgene i UPN en orientering om melde interesse prosessen fra UPN ledelse.
> Les mer...
opprettet dato: 12.01.09   endret dato: 12.01.09
 
Helsekrav til innsatspersonell
Industri Energi var i møte med bedriften den 17.desember i forbindelse med revidering av OLF retningslinje 002 som blant annet omhandler helsekrav til innsatspersonell.
> Les mer...
opprettet dato: 19.12.08   endret dato: 19.12.08
 
Mongstad
Nytt hovedverneombud på StatoilHydro Mongstad
Verneombudene på Mongstad valgte Kjetil Gjerstad som nytt Hovedverneombud
> Les mer...
opprettet dato: 18.12.08   endret dato: 18.12.08
 
Kårstø
Medlemmsmøte på Kårstø
Det ble avholdt medlemsmøte for Industri Energi medlemmer i dag.
> Les mer...
opprettet dato: 17.12.08   endret dato: 17.12.08
 
Kårstø
Åpning av nytt velferdshus på Kårstø
Det nye velferdshuset på Kårstø ble i går 11.12.08 åpnet offesielt.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.08   endret dato: 17.12.08
 
Integrasjonen UPN
Møte i UPN samarbeidsutvalg (SU) og sokkel arbeidsmiljøutvalg (S AMU) 
Det har i dag vært avholdt møte i SU / S AMU UPN.
Hovdsaken har vært behandling av detaljert design og dimmensjonering.
> Les mer...
opprettet dato: 16.12.08   endret dato: 16.12.08
 
Mange hundre Individuelt avlønnede IE medlemmer har fått justert lønnen sin.
I forbindelse med forhandlingene på felles lønns og arbeidsvilkår i det nye selskapet inngikk Industri Energi en avtale med bedriften om at vi skulle sikre at det ikke oppsto "strukturelle skeivheter" for våre medlemmer med individuell avlønning.
> Les mer...
opprettet dato: 10.12.08   endret dato: 12.12.08
 
Bergen
Medlemsmøte i Bergen
Industri Energi avholdt den 11 desember medlemsmøte på Sandsli
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.08   endret dato: 12.12.08
 
StatoilHydro i hundre i Brasil
StatoilHydro ble torsdag eneeier og operatør av tungoljefeltet Peregrino utenfor kysten av Brasil. Produksjonsstart er planlagt til 2010.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.08   endret dato: 12.12.08
 
OSLO
Gjester fra Russland
Mandag 8. desember var Industri Energi StatoilHydro i Oslo vertskap for en ung delegasjon fra ROGWU (Russian Oil and Gas Workers Union) som er på en ukes lang studietur i Norge.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.08   endret dato: 12.12.08
 
Flere tusen StatoilHydro-ansatte vil rammes
Les artikkel på Industri Energi sin nettside
> Les mer...
opprettet dato: 10.12.08   endret dato: 10.12.08
 
Medlemsmøter i Industri Energi StatoilHydro Oslo
27. november og 2. desember ble det avholdt medlemsmøter i Oslo, henholdsvis på Vækerø og Majorstua
> Les mer...
opprettet dato: 10.12.08   endret dato: 10.12.08
 
Sture
Industri Energi Statoil Hydro på Sture inviterte til lærlingesamling.
På Sture har vi i dag 18 lærlinger sier lederen for Industri Energi på Sture, Dag Rune Dale. Vi har ikke hatt så mange lærlinger her tidligere men nå har vi et prøveprosjekt med 2 lærlinger pr skift, en første års og en andre års lærling.
> Les mer...
opprettet dato: 09.12.08   endret dato: 09.12.08
 
Ukeslutt - uke 49
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 08.12.08   endret dato: 08.12.08
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: