Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Ryddeprosjekt i kjølvatnet av ny styrende dokumentasjon.
HAST OMM er namnet på prosjektet som harmoniserer innhaldet i exStatoil sitt Docmap og exHydro sitt APOS inn i eit nytt system: APOS PROFF.
> Les mer...
opprettet dato: 08.12.08   endret dato: 08.12.08
 
Mongstad
Medlemsutvikling på Mongstad.
Medlemsutviklingen på Mongstad har vært formidabel den siste tiden sier Kjetil Gjerstad.
> Les mer...
opprettet dato: 05.12.08   endret dato: 08.12.08
 
Administrativt Ledende og Teknisk personell i Industri Energi StatoilHydro.
Som kjent har forbundet ALT tilsluttet seg Industri Energi. I StatoilHydro har vi egne tillitsvalgte spesielt for denne gruppen medlemmer både på sokkel og land.
> Les mer...
opprettet dato: 01.12.08   endret dato: 05.12.08
 
NG
Dag 1 på Kollsnes og Kårstø
I går hadde NG PT organisasjonen på Kollsnes og Kårstø dag 1 ifm. Intergasjon og Omstilling 2008
> Les mer...
opprettet dato: 02.12.08   endret dato: 02.12.08
 
Tror det er håp for oljeprisen
Oljeprisen vil ikke falle særlig mer nå, mener oljeprisekspert Arnstein Wigestrand i SEB Enskilda. Han tror vi neste år vil se en oljepris som varierer mellom 50 og 70 dollar fatet.
> Les mer...
opprettet dato: 02.12.08   endret dato: 02.12.08
 
Ukeslutt - uke 48
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 01.12.08   endret dato: 01.12.08
 
Oslo
Inviterer til foredrag med manskapet fra "Berserk"
IE StatoilHydro,IE Statoil Norge og IE Norsk Hydro inviterer medlemmer med følge til foredrag med gjengen fra "BERSERK"
> Les mer...
opprettet dato: 27.11.08   endret dato: 27.11.08
 
Sokkel
Regelverket skal følges
Industri Energi Sokkel avholdt styremøte den 19 - 20.11. Et av mange tema på agendaen var hotbedding. Dette er en gammel sak som har vært diskutert utallige ganger i selskapet. Vår holdning har hele tiden vært klar sier IE,s HMS ansvarlig Arne Strand, regelverket skal følges.
> Les mer...
opprettet dato: 25.11.08   endret dato: 25.11.08
 
Heftig konsulentbruk
Hovedtillitsvalgt Lill-Heidi Bakkerud i StatoilHydro fra Industri Energi mener selskapets over 3000 innleide konsulenter ikke på noen måte må være normalen. Kommunikasjonsdirektør Ola Morten Aanestad viser til aktivitetstopper for å forklare omfanget. Les mer
> Les mer...
opprettet dato: 24.11.08   endret dato: 24.11.08
 
StatoilHydro - ett år
Torsdag 27. November Kl 1830 vil det bli avholdt et folkemøte i Folkets hus i Stavanger der spørsmålet er, StatoilHydro – ett år. Hvor står vi, hvor går vi?
> Les mer...
opprettet dato: 24.11.08   endret dato: 24.11.08
 
Integrasjonen i UPN
Enighet om videre arbeid med risikoanalysen.
Som kjent er det utarbeidet et mandat for risikoanalyse i enhetene av detaljert dimensjonering.
> Les mer...
opprettet dato: 14.11.08   endret dato: 14.11.08
 
KÅRSTØ/DRAUPNER
Bedre informasjon om HAST OMM.
IE Kårstø har i dag sendt melding til lokal ledelse om å inkludere ansatte på Kårstø og Draupner i de såkalte "Roadshow" som kjøres i fm. HAST OMM prosjektet.
> Les mer...
opprettet dato: 12.11.08   endret dato: 12.11.08
 
Ukeslutt - uke 45
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 10.11.08   endret dato: 10.11.08
 
Integrasjonen i UPN
Møtet i UPN samarbeidsutvalget er utsatt.
Det skulle etter planen avholdes SU/AMU møte i UPN torsdag den 06 november. Her skulle det være endelig behandling av forslag til ny dimensjonering og organisering i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 04.11.08   endret dato: 04.11.08
 
Ukeslutt - uke 44
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 03.11.08   endret dato: 03.11.08
 
Tilbud på varmepumpe for IE medlemmer
For mer info
> Les mer...
opprettet dato: 30.10.08   endret dato: 30.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Enighet i Bedriftsutvalget og Arbeidsmiljøutvalget i StatoilHydro Forpleining.
Det har nå vært BU/AMU behandling av ny organisasjonsmodell i Forpleining. De ansattes representanter ble sammen med ledelsen enig om ny organisering.
> Les mer...
opprettet dato: 26.10.08   endret dato: 27.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Behandling i samarbeidsutvalgene i UPN i full gang.
Rapportene for organisering og dimensjonering i UPN behandles nå i de forskjellige Arbeidsmiljøutvalgene og Bedriftsutvalgene.
> Les mer...
opprettet dato: 24.10.08   endret dato: 24.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Møte med UPN ledelsen
Industri Energi avholdt i går den 13.10. møte med UPN ledelse.
Bakgrunnen for møtet var de punktene vi hadde påpekt som mangelfulle i arbeidsgruppen i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.08   endret dato: 14.10.08
 
Mongstad
Industri Energi inviterte til samling for nye lærlingar på Mongstad.
Fredag den 3 oktober, var alle nye lærlinger på Mongstad invitert til sosialt pizzalag på Lindås Brygge.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.08   endret dato: 14.10.08
 
Melkøya
Petroleumstilsynet vil se på arbeidstidsordningen på Snøhvit
Tillitsvalgt og områdeansvarlig for landanleggene i Industri Energi i StatoilHydro, Frode Solberg, er tilfreds med at Petroleumstilsynet kommer til Melkøya 17. - 19. november for blant annet å føre tilsyn med StatoilHydro sine arbeidstidsordninger på Snøhvit.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.08   endret dato: 14.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Tilbakemeldingen fra UPN arbeidsgruppe utsatt.
Et av flere krav fra oss i Industri Energi har vært at det må brukes nødvendig tid til forsvarlig behandling av rapportene fra de lokale arbeidsgruppene.
> Les mer...
opprettet dato: 09.10.08   endret dato: 10.10.08
 
Integrasjonen i UPN
StatoilHydro engasjerer det Norske Veritas
Det Norske Veritas ( DNV) er engasjert av bedriften for å gjennomføre en risikovurdering basert på konsekvensvurderinger og øvrig materiale i forbindelse med UPN prosessen som nå pågår. DNV skal involveres i 2 faser.
> Les mer...
opprettet dato: 10.10.08   endret dato: 10.10.08
 
Møte med Petroleumstilsynet om beslutningen om nedleggelse av lokal trafikk kontroll for helikoptertrafikken på Oseberg feltsenter, eller HFIS som det heter.
Sokkelforeningen i Statoil Hydro har vært i møtet med Petroleumstilsynet i dag. Fra Sokkelforeningen møtte Arne Steinar Strand og fra forbundet møtte Einar Ellingsen og Ketil Karlsen
> Les mer...
opprettet dato: 07.10.08   endret dato: 09.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Industri Energi går ut av den sentrale arbeidsgruppen i UPN.
De lokale arbeidsgruppene i UPN har nå levert sine rapporter til den sentrale UPN gruppen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.10.08   endret dato: 08.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Industri Energi StatoilHydro ber om møte med UPN ledelse.
IE har i dag sendt følgene henvendelse til bedriften basert på tilbakemeldinger fra arbeidsgruppene i de forskjellige resultatenhetene i intergasjonprosessen i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 07.10.08   endret dato: 07.10.08
 
Integrasjonen i UPN
Status fra integrasjonsprosessen i UPN. 
Arbeisgruppene fra de ulike resultatenheten i UPN er i full gang.
> Les mer...
opprettet dato: 26.09.08   endret dato: 26.09.08
 
Intergasjonen i UPN
Kutter 680 ansatte til havs
StatoilHydros plattformer på norsk sokkel kan drives med 680 færre ansatte, mener ledelsen. Vanvittig, synes de tillitsvalgte.
> Les mer...
opprettet dato: 17.09.08   endret dato: 17.09.08
 
Integrasjonen i UPN
INTEGRASJON ELLER MASSAKRE?
 I dag 17. sept. har integrasjonsgruppa i UPN kalla inn til møter i Stavanger, Bergen og Stjørdal for å framleggja sitt forslag til organisasjon og dimensjonering av sokkelinstallasjonane og basane.
> Les mer...
opprettet dato: 17.09.08   endret dato: 17.09.08
 
Ukeslutt - uke 37
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.08   endret dato: 15.09.08
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: