Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Kårstø
Ny HVO på Kårstø
Jon Arve Ripnes ble valgt til ny HVO for Kårstø den 10.09.08
> Les mer...
opprettet dato: 12.09.08   endret dato: 12.09.08
 
Inntegrasjonen i UPN
Nå starter den lokale integrasjonsprosessen i UPN
Onsdag den 17.09. Blir det felles oppstartmøter i de ulike enhetene før det lokale arbeidet med blant annet dimensjonering starter.
> Les mer...
opprettet dato: 11.09.08   endret dato: 11.09.08
 
Landanlegg
Stor interesse for medlemsmøtet på Kollsnes
Det er rett og slett gøy å drive fagforeningsarbeid når engasjementet er så stort, sier lederen for Industri Energi på Kollsnes Frode Solberg etter medlemsmøtet torsdag 4. september.
> Les mer...
opprettet dato: 05.09.08   endret dato: 05.09.08
 
Lønnsoppgjøret i havn for landanlegg-tariff og individuelt 
Det ble i dag 29.08.2008 oppnådd enighet i lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.08   endret dato: 03.09.08
 
Lønnsoppgjøret
Lønnsoppgjøret i StatoilHydro i havn for Sokkel Tarriffert og individuelt område 
Det ble i dag 29.08.08 oppnådd enighet i lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.08   endret dato: 03.09.08
 
Lønnsoppgjøret.
Lønnsoppgjøret i Statoil Hydro i havn for merkantilt område.
Det ble i dag 29.08.08 oppnådd enighet i lønnsforhandlingene mellom Industri Energi og StatoilHydro. 
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.08   endret dato: 03.09.08
 
Landanlegg
Slår et slag for nytt Sotrasamband
IE på Kollsnes og Sture har sendt en oppfordring til lokal ledelse på Kollsnes og Sture
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.08   endret dato: 02.09.08
 
Lønnsoppgjøret.
Etterbetaling i fobindelse med årets oppgjør.
For tarrifert personell vil ny lønn bli utbetalt på oktober lønn med tilbakevirkning fra 01.06.2008.
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.08   endret dato: 02.09.08
 
Ungdom
Lærlingsamling i IB-senteret på Forus
1.september er det felles oppstart for de nye lærlingene i StatoilHydro. De unge tillitsvalgte fra IE stiller på stand denne dagen for å ønske lærlingene velkommen.
> Les mer...
opprettet dato: 27.08.08   endret dato: 02.09.08
 
Lønnsoppgjøret
Dag 5 i lønnsoppgjøret
Andre tilbud fra bedriften.
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.08   endret dato: 29.08.08
 

Spørreundersøkelsen i Driftsutvikling.

Det har vært avholdt møte med Helse og Arbeidsmiljø ( HAM ) i Driftsutvikling i forbindelse med "Identifisering av risikoutsatte grupper i ODV ( Driftsutvikling )".

> Les mer...
opprettet dato: 28.08.08   endret dato: 29.08.08
 
Lønnsoppgjøret
LIKELØNN - FOR ALLE,
En god start for en rettferdig lønnsvurdering for alle våre medlemmer.Det vil være ulike oppfatninger om hva som er rettferdige forskjeller i lønn og andre belønninger for våre medlemmer
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.08   endret dato: 28.08.08
 
Integrasjonen UPN

Industri Energi Sokkel trekker seg fra Integrasjonsgruppens arbeidet med dimensjonering av enhetene.

Arbeidstaker representantene i Integrasjonsgruppen leverte i juni en egen innstilling inn til IPT vedrørende flere temaer som Integrasjonsgruppen da altså ikke klarte å komme til enighet om.
> Les mer...
opprettet dato: 27.08.08   endret dato: 27.08.08
 
Styret i avdelingen
Oversikt over de som sitter i styret i avd. 02
> Les mer...
opprettet dato: 11.07.08   endret dato: 27.08.08
 
Lønnsoppgjøret 2008
Dag 2 i lønnsoppgjøret
Vi er nå inne i de innledene rundene der de tekniske bestemmelsene er tema for forhandlingene. Når det gjelder kravet lønnstillegg, vil dette blli tema senere i forhandlingsprosessen. 
> Les mer...
opprettet dato: 26.08.08   endret dato: 26.08.08
 
Integrasjonen i UPN
Integrasjonsprosessen i UPN i gang igjen.
Onsdag 20 august ble det avholdt felles møte med Sokkel AMU og samarbeidsutvalget i UPN .
> Les mer...
opprettet dato: 22.08.08   endret dato: 22.08.08
 
Regulering av gavepensjon for de som takker ja til 58+
Industri Energi StatoilHydro har etter flere henvendelser fra medlemmene stilt spørsmål til bedriften om hvordan regulering av gavepensjon foregår i selskapet.
> Les mer...
opprettet dato: 22.08.08   endret dato: 22.08.08
 
Snart starter lønnsoppgjøret

Lønnsforhandlingene i StatoilHydro starter mandag 25 august. Hele uken er satt av til forhandlingene.

> Les mer...
opprettet dato: 20.08.08   endret dato: 20.08.08
 
Ukeslutt - uke 32
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 09.08.08   endret dato: 09.08.08
 
arbeidstid
Mer om arbeidstid på land
Flere og flere bytter arbeidsgiver pga. rotasjonsordning
> Les mer...
opprettet dato: 12.07.08   endret dato: 12.07.08
 
Landanlegg
Leif Sande raser etter at StatoilHydro er negative til forsøksordning på arbeidstid
- Dette er en arroganse som ikke likner noen ting. De tenker kun på sine egne behov og gir blaffen i de ansattes ønsker. Er det krig de vil ha så skal de få det, sier Sande.
"[bilde]"
Leif Sande
Kilde: Industri Energi
> Les mer...
opprettet dato: 04.07.08   endret dato: 09.07.08
 
Regelverksaken
- Kraftig provosert
StatoilHydros Arne Steinar Strand er provosert over sitt eget selskaps oppførsel
> Les mer...
opprettet dato: 08.07.08   endret dato: 08.07.08
 
Landanlegg
StatoilHydro negative til forsøksordning på arbeidstid

Industri Energi har bedt StatoilHydro om å være med og gjennomføre en skiftplan basert på 12-timers skift som en 2 årig forsøksordning på Kollsnes og Melkøya. StatoilHydro sier nei.
> Les mer...
opprettet dato: 01.07.08   endret dato: 04.07.08
 
UPN Sokkel AMU
konstituerende AMU møte den 27. februar i år ble det brudd i UPN Sokkel AMU. Bakgrunnen var at arbeidstaker- representantene og ledelsen ikke kom til enighet om representasjon fra ledelsen i utvalget.
> Les mer...
opprettet dato: 04.07.08   endret dato: 04.07.08
 
Full skjæring mellom Ptil og OLF
Petroleumstilsynet har sett seg grundig lei på Oljeindustriens Landsforenings stadige utfordringer av regelverket for nattarbeid offshore. Nå slår Ptil-direktør Magne Ognedal tilbake.
> Les mer...
opprettet dato: 03.07.08   endret dato: 03.07.08
 
Bergen
Sammenslåingsårmøte i Bergen
Lygre valgt som ny leder i IndustriEnergi Bergen for 2 nye år.
> Les mer...
opprettet dato: 01.07.08   endret dato: 01.07.08
 
Ukeslutt - uke 26
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 30.06.08   endret dato: 30.06.08
 
Styert i avdelingen
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.08   endret dato: 25.06.08
 
Integrasjonsprosessen NG
Allmøter om Integrasjonen i NG
Det har i dag 20. Juni vært avholdt allmøter på Kårstø og Kollsnes og Draupner for å legge frem arbeidet som har vært jobbet med i 2008-prosessen i NG siden nyttår
> Les mer...
opprettet dato: 20.06.08   endret dato: 20.06.08
 
Integrasjonsprosessen

De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen støttet ikke forslaget til ny organisasjonsmodell innen UPN.

På bedriftsforsamlingsmøte den 19. juni ble integrasjonsprosessen 2008 behandlet.
> Les mer...
opprettet dato: 19.06.08   endret dato: 20.06.08
 
MEST LESTE
- 1.linjeledere får sokkelkontrakter
NOPEF i Statoil har i mange år krevd at 1 linjelederne skal gå på sokkelkontrakter og ikke landkontrakter. Den 26 april underrettet bedriften alle fagforeningene om at de går med på dette kravet.
> Les mer
- Ulike former for flertall
Det finnes flere begreper når det gjelder flertall - simpelt flertall, alminnelig flertall, absolutt flertall og kvalifisert flertall. Men hva betyr disse egentlig? Og hva er forskjellen?
> Les mer
- Skatt på mobiltelefon - saken er løst
Det ble i lønnsforhandlingene oppnådd enighet om at bedriften skal kompensere for eventuell skatt på mobiltelefon. Dette gjelder for de som betaler sine samtaler mellom 17.00 til 07.00.
> Les mer
- Ansetter 10 nye medarbeidere etter krav fra Industri Energi !
På Sture/kollsnes har Industri Energi en målsetting om at faste stillinger skal bemannes med egne ansatte. Vi er derfor svært glad for at bedriften nå har imøtekommet vårt krav sier lederen for Industri Energi på Sture/Kollsnes Dag- Rune Dale.
> Les mer
- 25 års jubilanter i Bergensforeningen
Industri Energi Statoil Bergen markerte den 18.11. foreningens 25 års jubilanter. Markeringen fant sted i Statoils lokaler på Sandslihaugen.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: