Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Fagforeningene i StatoilHydro fortsetter det gode samarbeidet.
Det har kommet krav fra medlemmer i SAFE,Lederne og Industri Energi der de ber om at fagforeningene samarbeider i det videre arbeidet med Integrasjonen og at HMS er viktigste punkt.
> Les mer...
opprettet dato: 18.06.08   endret dato: 18.06.08
 
Sokkelforeningen
Ekstraordinært årsmøte i Industri Energi StatoilHydro sokkelforening avholdt den 17.06.2008.
Etter sammenslåingen av de to sokkelforeningene i Statoil og Hydro er det nå avholdt ekstraordinært årsmøte,
> Les mer...
opprettet dato: 18.06.08   endret dato: 18.06.08
 
Vedlikeholdsmodell
Misforståelser om styrets vedtak
- Det er en komplett misforståelse at uenigheten om vedlikeholdsmodellen i UPN er lagt død, sier styremedlem i StatoilHydro Geir Nilsen.
> Les mer...
opprettet dato: 17.06.08   endret dato: 17.06.08
 
Integrasjonen
Integrasjonsprosessen til StatoilHydro styre i dag.
Hovedprinsippene for Integrasjonsprosessen 2008 ble i dag fremlagt for selskapets styre.
> Les mer...
opprettet dato: 16.06.08   endret dato: 17.06.08
 
Integrasjonen i UPN
Melde Interesse for ny posisjon.
Industri Energi får masse henvendelser fra medlemmer om ulike tema i forbindelse med bedriftens forslag til ny organisasjonsmodell.
> Les mer...
opprettet dato: 16.06.08   endret dato: 16.06.08
 
Integrasjonen i UPN
Drøfting i det sentrale samarbeidsutvalget avholdt i går.
For Naturgass (NG) og Foredling og Markedsføring (F&M) var det ingen kommentarer fra foreningene til den foreslåtte organiseringen på landanleggene.
> Les mer...
opprettet dato: 13.06.08   endret dato: 16.06.08
 
Integrasjonen i UPN
Etterrekruttering skal vurderes
Helt fra dag en i integrasjonsprosessen har Industri Energi StatoilHydro stilt krav om at det skal etterrekrutteres ved behov i forbindelse med tidligpensjonering.
> Les mer...
opprettet dato: 13.06.08   endret dato: 16.06.08
 
Integrasjonen i UPN
Personell og kompetanseformidling (PKF) definert som eget kjerneområde
Også PKF er nå definert som et eget kjerneområde i UPN
Dette er et av punktene i bedriftens forslag om ny organisasjonsmodell i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 13.06.08   endret dato: 13.06.08
 
Integrasjonen i UPN
StatoilHydro Forpleining definert som eget kjerneområde.
Endelig er StatoilHydro forpleining definert som et kjerneområde. Dette er et gammelt krav i Industri Energi som vi nå føler vi har fått gehør for.
> Les mer...
opprettet dato: 12.06.08   endret dato: 12.06.08
 
Integrasjon UPN
Uttalelse fra Sokkelstyret angående UPN prosessen
Industri Energi Sokkel vil ikke gå videre i prosessen med bedriftens løsning i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 11.06.08   endret dato: 11.06.08
 
Bergen
Ekstraordinert årsmøte i foreningen Bergen
Det kalles inn til ekstraordinert årsmøte i foreningen Bergen den 19 Juni kl 11:00
> Les mer...
opprettet dato: 11.06.08   endret dato: 11.06.08
 
Integrasjonen i UPN
Industri Energi aksepterer ikke bedriftens forslag til oppsplitting av Drift og Vedlikeholdsoppgaver i UPN.
Industri Energi får nå spørsmål om masse ulike rykter som verserer ute på innstallasjonene i forbindelse med integrasjonen. En ting kan vi slå fast med en gang, vi har så langt ikke sagt ja til noe som helst.
> Les mer...
opprettet dato: 10.06.08   endret dato: 10.06.08
 
Sokkel
Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer...
opprettet dato: 10.06.08   endret dato: 10.06.08
 
Ukeslutt - uke 23
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.08   endret dato: 09.06.08
 
Integrasjon 2008
Presisering
Dette er en kort løypemelding ifm mange spørsmål rundt bedriftens info på entry, og IEs meninger om dette. Det kan leses som om vi har godtatt bedriftens forslag til organisering og gjennomføring av integrasjonen 2008. Dette er ikke riktig og vi gir her en forklaring på hvordan saken ligger an.
> Les mer...
opprettet dato: 05.06.08   endret dato: 05.06.08
 
Industri Energi og UPN ledelse ble i natt enige om at det skal søkes unntak dersom en ønsker å ta i bruk lugardeling ("hotbedding") ifm revisjonstans i 2008
Vi har aldri forskutert en godkjent lugardeling (hotbedding) uavhengig av hva PTIL sitt svar blir! og hva vernetjenesten mener!
> Les mer...
opprettet dato: 05.06.08   endret dato: 05.06.08
 
OLF
Enighet i OLF forhandlingene
IndustriEnergi og OLF er blitt enige om årets lønnsreguleringer på operatøravtalen. Fortsatt gjenstår de lokale forhandlingene i StatoilHydro, og desse er utsatt til 25.august. Lederene og SAFE har også akseptert resultatet.
> Les mer...
opprettet dato: 04.06.08   endret dato: 04.06.08
 
Integrasjonen i UPN, NG og M&M
Mandag 2 juni og onsdag 4 juni leverer arbeidsgruppene formelt sine instillinger til Integrasjons og planleggingsteamet. (IPT)
> Les mer...
opprettet dato: 30.05.08   endret dato: 31.05.08
 
Lønnsoppgjøret i StatoilHydro utsatt.
Det lokale lønnsoppgjøret i StatoilHydro er utsatt til 25.08.2008
> Les mer...
opprettet dato: 30.05.08   endret dato: 30.05.08
 
Integrasjonen i UPN.
Industri Energi StatoilHydro får naturligvis mange henvendelser fra medlemmer om hva som pågår i forbindelse med integrasjonen i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 28.05.08   endret dato: 30.05.08
 
Sokkel
Bruk av Hotbedding ved revisjonsstanser.
Det har den siste tiden kommet opp spørsmål om bruk av ”Hotbedding” ved årets revisjonsstanser på 4-5 av installasjonene i StatoilHydro.Dette er en velkjent sak for foreningene og spørsmålet har vært oppe utallige ganger tidligere.
> Les mer...
opprettet dato: 29.05.08   endret dato: 29.05.08
 
Nå starter lønnsoppgjørene
Mandag 19 Mai starter forhandlingene i OLF.
> Les mer...
opprettet dato: 16.05.08   endret dato: 29.05.08
 
Statfjord A
Statfjord A nedstengt i flere dager
Produksjonen på Statfjord A vil trolig være nedstengt i flere dager. Petroleumstilsynet skal foreta egen gransking av uhellet.
> Les mer...
opprettet dato: 25.05.08   endret dato: 25.05.08
 
Nytt om Integrasjonen i UPN.
Arbeidsgruppen som jobber med integrasjonen i UPN jobber nå på høygir for å få ferdig sin første leveranse til Integrasjonsplanleggings teamet (IPT) så snart som mulig.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.08   endret dato: 25.05.08
 
OLF oppgjøret

Lønnsforhandlingene med OLF har tatt pause

Forhandlingsutvalget til Industri Energi har i hele dag blitt holdt for narr av OLF. Tilbudet vi fikk kl. 20.45 var stort sett likt tilbudene vi hadde fått tidligere på dagen, og ikke i nærheten av de krav vi har stilt.
Tilbudet vi fikk fra OLF var så dårlig at vi valgte å ta en pause.
Nå håper vi OLF bruker pausa veldig godt til å komme med nye og bedre tilbud.
> Les mer...
opprettet dato: 21.05.08   endret dato: 21.05.08
 
To nye medlemmer i StatoilHydros bedriftsforsamling
Karin Aslaksen og Tore Ulstein ble tirsdag kveld valgt til nye medlemmer i StatoilHydros bedriftsforsamling.
> Les mer...
opprettet dato: 21.05.08   endret dato: 21.05.08
 
OLF oppgjøret
Krever ti prosent lønnsøkning
Offshoreansatte i operatørselskaper, boring, forpleining og oljeservice krever ti prosent lønnsøkning i årets oppgjør. Forhandlingene pågår nå.
> Les mer...
opprettet dato: 20.05.08   endret dato: 20.05.08
 
Sokkel
Forskjellar land/Sokkel
På sokkel har det vore store diskusjonar rundt forskjellar mellom sokkel og land.
Det er forskjellar, men det er ein del faktafeil i dei tala som har versert i forskjellige meldingar.
> Les mer...
opprettet dato: 16.05.08   endret dato: 20.05.08
 
Integrasjonsprosessen UPN
Integrasjonsprosessen i UPN er i gang og arbeidsgruppa i samarbeidsutvalget (SU UPN) jobber godt sammen. I arbeidsgruppa er det en positiv tone for å finne gode løsninger. Det har vært tunge og vanskelige diskusjoner underveis og arbeidet har vært intensivt, men samarbeidet i mellom alle fagforeningene i SU UPN er veldig godt.
> Les mer...
opprettet dato: 15.05.08   endret dato: 20.05.08
 
Ukeslutt - uke 20
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 20.05.08   endret dato: 20.05.08
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: