Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Uttalse fra årsmøte 2013
Industri Energi Statoil tar sterk avstand fra utsetting av arbeidsoppgaver i Statoil. 
Statoil er Norges største selskap, eid av staten Norge med 67 %, med store forventninger om at selskapet påtar seg et samfunnsansvar. Opprettelsen av selskapet skulle gi hele Norge andel av oljeinntektene og sikre sysselsettingen, som en del av trepartssamarbeidet og den norske modellen.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Uttalelse fra årsmøte 2013
Kompetansebygging - høgare utdanning
Statoil er ei stor lærebedrift for fagarbeidarar og selskapet tar inn mange nyutdanna med høgare utdanning til sitt utviklingsprogram. Dette er noko Industri Energi Statoil støttar opp om.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Uttalelse fra årsmøte 2013
Utbygging og produksjon internasjonalts (UPI) Stavanger-kontor
Industri Energi Statoil forventer at UPIs Stavanger-kontor opprettholdes og styrkes. Dette slik det ble avtalt i forbindelse med integrasjonen mellom Hydro Olje&Gass og Statoil. Fastslått i Odelstingsproposisjon, OtP 60 (2006-2007), som sier at Statoil skal ha samme virksomhet i Stavanger som før.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Uttalelse fra årsmøte 2013
Staten må legge til rette for bruk av naturgass til industrielle formål i Norge.
Tjeldbergodden metanolfabrikk er i dag Norges eneste fabrikk som videreforedler naturgass. I januar 2013 ble det kjent at Statoil med partnere ønsker å bygge en ny rørledning, Polarled, fra Aasta Hansteen feltet for gasstransport til kontinentet. Polarled er tenkt lagt forbi Heidrun feltet hvor Tjeldbergodden får sin gass fra. Forventet oppstart av Polarled er sent i 2016.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Industri Energi Statoil vil ha norsk språk i Norge.
Industri Energi Statoil har i lang tid arbeida for å få klarhet i kva som ligg i Statoil si innføring av engelsk som konsernspråk. Dette har vore vanskelg å finna ut av, ingen har vore villige til å definera dette for oss.
> Les mer...
opprettet dato: 10.04.13   endret dato: 10.04.13
 
Ungdomssatsning i Industri Energi Statoil!
- Flott at vi nå har fått et aktivt ungdomsutvalg sier lederen i Industri Energi Statoil, Lill Heidi Bakkerud.
Engasjement fra ungdommen er svært viktig for mangfoldet og fremtiden, så dette lover bra og all ære til initiativtagerne sier Lill Heidi .  
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.13   endret dato: 09.04.13
 
Sture & Kollsnes
Sammenslåing av foreningene vedtatt
Årsmøtet i Industri Energi Statoil vedtok enstemmig 9. april at foreningene på Sture og Kollsnes kan slås sammen til en forening.
> Les mer...
opprettet dato: 09.04.13   endret dato: 09.04.13
 
Kutter i IA- arbeidet.
-I forbindelse med Stab & Støtte prosjektet har Statoil nå besluttet å kutte i IA-arbeidet. Ledelsen kaller det for «noen justeringer i forbindelse med sykefraværsoppfølging»
I praksis betyr dette at IA- kontaktene ikke blir involvert i dialog eller nettverksmøter før etter 9 mnd. Kun i helt spsielle tilfeller kan de kobles inn tidligere.
> Les mer...
opprettet dato: 07.04.13   endret dato: 07.04.13
 
UPN
Mange Brage-ansatte takket ja til Wintershall
To tredjedeler av de ansatte som er involvert i overføring av operatørskapet for Brage-feltet til Wintershall Norge har akseptert tilbudet om å bli med den nye operatøren.
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.13   endret dato: 15.03.13
 
Stavanger Aftenblad
- Vil Statoil være et norsk selskap?
Statoils nedbemanning av 1000 stillinger får Industri Energi-nestleder til å spørre hva konsernsjef Helge Lund egentlig vil med selskapet. - Hvis vi ikke har råd til å ha ansatte på norske betingelser, hvem skal ha det, spør Per Martin Labråthen.
> Les mer...
opprettet dato: 12.03.13   endret dato: 12.03.13
 
Mongstad
Trine Holsen gjenvalgt som leder på Mongstad
Alver Hotell 5. mars: Årsmøtet i Industri Energi Statoil Mongstad gjenvalgte Trine Holsen som leder for foreningen. Med forbundsleder Leif Sande som gjest og møteleder var årsmøtet i de beste hender. Årsmøtet hedret også sine 25 og 40 års jubilanter. (Forbundsleder Leif Sande tv, Trine Holsen th og jubilantene som hadde anledning til å møte frem. Foto: Stein Holsen)
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.13   endret dato: 11.03.13
 
Sture & Kollsnes
Årsmøtene gikk for sammenslåing
Årsmøtene på Sture og Kollsnes 20. februar gikk begge enstemmig inn for at foreningene slås sammen. Når avdelingens årsmøte har godkjent planene på årsmøtet i april, kan ekstraordinært årsmøte avholdes lokalt for valg av nytt styre.
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.13   endret dato: 08.03.13
 
Årsmøtet Sokkelforeningen
Nye utbygginger; boligkvarter, livbåt og velferd
Årsmøteuttalelse
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.13   endret dato: 06.03.13
 
Årsmøtet Sokkelforeningen
Størst på sokkelen
Sola Strandhotell: Klubbleder Per Steinar Stamnes åpnet i dag, tirsdag 5. mars, det to dager lange årsmøtet til Industri Energi Statoil Sokkel sitt årsmøte.
- Medlemsutviklingen har vært veldig god i år også, sa han.
> Les mer...
opprettet dato: 05.03.13   endret dato: 05.03.13
 
Medlemsfordeler

Medlemsfordeler i LO Favør - klikk her.
Tilleggsfordeler i Industri Energi - klikk her.
Av forsikringer som medfølger i medlemskapet finnes følgende.

> Les mer...
opprettet dato: 04.03.13   endret dato: 04.03.13
 
Vi er Norges største fagforening
Vi tror at du ønsker å være medlem hos oss fordi
> Les mer...
opprettet dato: 30.12.04   endret dato: 04.03.13
 
- Lærlinger er fortsatt like viktige for Statoil
Dette sier Per Steinar Johansen (sentralt HR) i møte med Industri Energi Statoil tirsdag 26. februar. Vi hadde bedt om møte for å drøfte den varslede endringen for nyutdannede fagarbeidere. Statoil ville fjerne retten til å søke på interne stillinger i 2 år etter endt læretid i selskapet.
> Les mer...
opprettet dato: 27.02.13   endret dato: 27.02.13
 
Tek frå lærlingane retten til å søkja på interne stillingar
Industri Energi Statoil reagerer på at ei slik ordning vert tatt bort utan å ha vorte drøfta i forkant. - Det er feil signal å senda til nyutdanna fagarbeidarar at Statoil er så lite interessert i den kompetansen dei set inne med etter læretida. Me har bedt om møte på saka, seier Dag Unnar Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.13   endret dato: 21.02.13
 
Diskusjonsgrunnlag
- for videre samarbeid mellom Industri Energi og SAFE
SAFE og Industri Energi samarbeidet i tariffoppgjøret 2012. Vi sto skulder til skulder i forhandlinger, mekling, streik, tvungen lønnsnemd og rikslønnsnemda. For våre medlemmer.
På bakgrunn av dette hadde SAFE og Industri Energi fellesmøte onsdag 20. februar.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.13   endret dato: 21.02.13
 
SAFE og Industri Energi:

Vil ha rettslig prøving av pensjonsranet

SAFE og Industri Energi er nå i gang med et arbeid i de to forbundene med sikte å få prøvet arbeidsgivernes ensidige fjerning av pensjonsordningen, som ga ansatte anledning til å gå av med 66 prosent av lønn i pensjon ved fylte 62 år, i rettssystemet. Les mer her
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.13   endret dato: 21.02.13
 
Planlegger oljemottak på Veidnes
Statoil og partnere har gjort konseptvalg for Skrugard-feltet i Barentshavet. Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra Skrugard på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.
Les mer HER
> Les mer...
opprettet dato: 12.02.13   endret dato: 12.02.13
 
Tildeling av Korea-kontrakter bekymrer
Leder i Sokkelforeningen, Per Steinar Stamnes mener Statoil gambler når asiatiske verft får store kontrakter.
Les saken HER
> Les mer...
opprettet dato: 12.02.13   endret dato: 12.02.13
 
Industri Energi Statoil kondolerer
- Det er med dyp sorg vi har mottatt budskapet om at de fem som har vært savnet i In Amenas anlegget i Algerie, Tore Bech , Thomas Snekkevik, Hans Martinius Bjone, Alf Vik  og Victor Sneberg er bekreftet døde, sier Lill Heidi Bakkerud, leder i Industri Energi Statoil.
- Våre tanker går til deres nærmeste pårørende, familie, venner og kollegaer, sier Lill Heidi.
> Les mer...
opprettet dato: 26.01.13   endret dato: 04.02.13
 
Sokkel
Nytt Lagerskip på Heidrun må bemannes med egne ansatte!
- Statoil har besluttet å bygge lagerskip på Heidrun ( Heidrun FSU ), Dette for å erstatte dagens ordning med shuttletankere som losser fra to bøyer. Lagerskipet skal bygges etter petroleumstilsynets gjeldende regelverk, registreres i det norske skipsregisteret, bære norsk flagg. Skipet skal etter planen settes i drift i løpet av 2015.
> Les mer...
opprettet dato: 01.02.13   endret dato: 01.02.13
 
Sluttpakker i forbindelse med stab- og støtte prosessen 2012/2013
Bedriften har lagt ut et tilbud på Entry om frivillige sluttpakker for dem som er omfattet av stab- og støtteprosessen. Ordningen er søknadsbasert og bedriften vil vurdere hver enkelt søknad, dette er ikke en rettighet den enkelte har.
> Les mer...
opprettet dato: 08.01.13   endret dato: 30.01.13
 
Sokkel
Statoil etablerer fri tilgang til internasjonalt fjenvalg fra lugarer offshore etter at Industri Energi Statoil tok opp saken..
Det har vært ulik praksis på Statoils sokkelinnstallasjoner når det gjelder muligheten for ansatte å ringe fjenvalg direkte fra lugaren. På mange av innstallasjonene har man vært avhengig av å bestille linje via sentralbordet.
> Les mer...
opprettet dato: 30.01.13   endret dato: 30.01.13
 
Situasjonen i In Amenas
Industri Energi i Statoil
All vår medfølelse til de berørte i gisselsituasjonen på anlegget og deres nærmeste.
Ledelse, beredskap- og personellomsorgsorganisasjonen håndterer denne ekstreme situasjonen på en god måte. Dere har vår støtte og anerkjennelse for den jobben som gjøres!
Alle tilgjengelige resurser er stilt til disposisjon. Vi håper alle situasjonen så raskt som mulig blir avklart og at alle våre kollegaer kommer hjem i god behold.
> Les mer...
opprettet dato: 18.01.13   endret dato: 18.01.13
 
Industri Energi
- Utfordringene ikke knyttet til kostnader
Utfordringene på sokkelen er knyttet til personellrekruttering, språk og sikkerhetskultur. Ikke til kostnader, mener Leif Sande i Industri Energi, som har skrevet dette i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.
> Les mer...
opprettet dato: 15.01.13   endret dato: 15.01.13
 
Aasta Hansteen og Polarled til myndighetsgodkjenning
Statoil har sammen med partnerne i Aasta Hansteen-feltet levert plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet og sammen med partnerne i Polarled Utviklingsprosjekt, levert plan for anlegg og drift (PAD).
> Les mer...
opprettet dato: 09.01.13   endret dato: 09.01.13
 
Julekalenderen 2012
Dagsvinnere 18. desember til og med 23. desember

Da har vi trukket ut dagsvinnere på julekalenderen for dagene 18 desember til og med 23 desember.
Hovedpremien vil bli trukket den 8 januar blant alle som har svart på samtlige luker i kalenderen.

> Les mer...
opprettet dato: 07.12.10   endret dato: 04.01.13
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: