Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Trimrom for røykdykkere på Tjeldbergodden
GBS Tjeldbergodden skal utbedre et forslag om trimrom i branngarasjen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.11.07   endret dato: 07.12.07
 
Sokkel
Siste nytt om Livbåtproblematikken.
Den 16.11. ble det avholdt møte med petroleumstilsynet i forbindelse med Livbåtbroblematikken som har vært et stort og viktig tema den siste tiden
> Les mer...
opprettet dato: 26.11.07   endret dato: 26.11.07
 
Sokkel
Ulik driftsfilosofi skaper ulike kompensasjoner.
I StatoilHydro er det ulike kompensasjonsordninger ved arbeid på land i perioder.
> Les mer...
opprettet dato: 26.11.07   endret dato: 26.11.07
 
Sokkel
Nei til innleie i StatoilHydro Forpleining
Industri Energi I StatoilHydro aksepterer ikke økt innleie i forpleining. På grunn av økt aktivitet i forbindelse med revisjonsstanser osv.i sommer så bedriften for seg et økt bemanningsbehov.  
> Les mer...
opprettet dato: 17.11.07   endret dato: 17.11.07
 
Snøhvit
Får låne 2,5 millioner gratis
Tilbud om et avdrags- og rentefritt lån i fem år til kjøp av bolig på inntil 2,5 millioner kroner.

> Les mer...
opprettet dato: 16.11.07   endret dato: 16.11.07
 
Industri Energis Ungdomskonferanse
Du vet ikke hva du gikk glipp av!
> Les mer...
opprettet dato: 05.11.07   endret dato: 12.11.07
 
Lisens til utbygging av Skarvfeltet
Viktig for lokal industri og teknologiutvikling
Industri Energi har i årevis arbeidet med utviklingen av olje- og gassfeltet Skarv utenfor Sandnessjøen i Helgeland. I dag kom stortingsproporsjonen om utbygging av feltet. Investeringene er anslått til rundt 31 milliarder kroner.
- Vi er glad energiminister Åslaug Haga følger opp våre innspill om at investeringene også kommer lokalsamfunn og regional industri til gode, sier Frode Alfheim, fagligpolitisk leder i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 09.11.07   endret dato: 09.11.07
 
Oppvarming til ungdomskonferansen
Ungdom i flere lokalforeninger har samlinger som oppvarming til den store ungdomskonferansen i helgen. Hele 110 ungdom har satt av helgen for å komme til Stavanger for å være del av Industri Energi sin Ungdomskonferanse.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.07   endret dato: 02.11.07
 
Åslaug Haga kom aldri til Kollsnes
- fornuftig ressursutnytting å stoppe Troll Videreutvikling?
"No kan det sjå ut som Åslaug Haga vil melde seg inn i festtaler-klubben. Det er synd! Vi kunne trenge ein Olje og energi minister med litt større ambisjoner enn som så."
> Les mer...
opprettet dato: 31.10.07   endret dato: 31.10.07
 
Industri Energi Arrangerer stor Tillitsvalgtkonferanse for Forpleining.
Konferansen som arrangeres av forbundets forpleiningsutvalg vil bli arrangert om bord på Prinsesse Ragnhild den 7 – 11. November.
> Les mer...
opprettet dato: 29.10.07   endret dato: 29.10.07
 
StatoilHydro signerer avtale med Gazprom
StatoilHydro vil i dag, 25. oktober, signere en avtale med Gazprom om å gå inn som partner i fase én av Shtokman-prosjektet
> Les mer...
opprettet dato: 25.10.07   endret dato: 26.10.07
 
Uttalelse fra ansattes representanter i StatoilHydros bedriftsforsamling
Iforbindelse med at styreleder Eivind Reiten har trukket seg, vil ansattes representanter i StatoilHydros bedriftsforsamling komme med følgende uttalelse:
> Les mer...
opprettet dato: 08.10.07   endret dato: 08.10.07
 
Fusjonsnytt nr. 7
Industri Energi fusjonen
> Les mer...
opprettet dato: 01.10.07   endret dato: 01.10.07
 
Vil møte utfordringene som felles lag
Tillitsvalgtssamling på sørmarka
> Les mer...
opprettet dato: 28.09.07   endret dato: 28.09.07
 
Ett selskap – En klubb
StatoilHydro fusjonerer 1. oktober
> Les mer...
opprettet dato: 21.09.07   endret dato: 25.09.07
 
Fusjonsnytt nr 5
Les hvorfor ansattrepresentantene stemte mot Reiten som styreleder i StatoilHydro.
> Les mer...
opprettet dato: 23.08.07   endret dato: 25.09.07
 
Fusjonsnytt nr. 6
Innplasseringen har stort sett gått bra, noe
presseklippene også tyder på
> Les mer...
opprettet dato: 21.09.07   endret dato: 21.09.07
 
10.000 ansatte får beskjed i dag
dag får ca.10.000 ansatte i Statoil og Hydro beskjed fra selskapet med melding om innplassering i den nye organisasjonen..
> Les mer...
opprettet dato: 17.09.07   endret dato: 19.09.07
 
Skiftarbeiderkonferansen
Offshoreturnus på land?
Frode Solberg sitt innlegg om offshoreturnus på land, var det som skapte mest diskusjon på skiftarbeiderkonferansen. Her sto meningene ganske steilt mot hverandre. Frode Solberg går sterkt inn for at offshoreturnus innføres som prøveordning på landanlegg. Advarslene mot en slik ordning var sterke, særlig fra LO.
> Les mer...
opprettet dato: 04.09.07   endret dato: 06.09.07
 
Konsernutbetaling for januar til september 2007
Vi har fått en rekke henvendelser vedrørende konsernbonusutbetaling og ønsker å oppklare noen misforståelser
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.07   endret dato: 29.08.07
 
Historisk valgdebatt

For første gang i historien vil oljearbeidere på feltet i nordsjøen få stille spørsmål til politikerene direkte.
3 hovedtemaer for Industri Energi:

1. Hva skjer med matskatten.
2. Arbeidsmiljøpolitikk
3. Næringspolitikk

> Les mer...
opprettet dato: 23.08.07   endret dato: 23.08.07
 
Valg av styreleder 
I forbindelse med det gjennomførte valget av styre og styreleder for StatoilHydro vil de ansattes representanter i Statoil Bedriftsforsamling komme med følgende uttalelse:
> Les mer...
opprettet dato: 23.08.07   endret dato: 23.08.07
 
Er du langtidssykemeldt?
Statoil er en IA bedrift (Inkluderende Arbeidslivsbedrift). Dette innebærer i korthet at Statoil aktivt skal jobbe med å legge forholdene tilrette for at den sykemeldte snarest mulig kan komme tilbake i jobb.
> Les mer...
opprettet dato: 16.05.07   endret dato: 16.08.07
 
Gave til alle medlemmene
Softshelljakker
Softshelljakkene som alle medlemmer av Industri Energi Statoil vil få i gave er nå bestilt. Forhåpentligvis har vi dem i hende om 4 til 5 uker.
> Les mer...
opprettet dato: 09.08.07   endret dato: 09.08.07
 
Industri Energi i Statoil ber valgkomiteen revurdere Reiten som styreleder i StatoilHydro.
Vi skal bygge et nytt slagkraftig selskap der vi skal ta med oss det beste fra begge selskapene sier konsernledelsen.
> Les mer...
opprettet dato: 09.08.07   endret dato: 09.08.07
 
Ny arbeidsbeskrivelse for Integrerte Operasjoner ( IO ) i UPN.
Det skjer hele tiden en utvikling i forbindelse med innføring av integrerte operasjoner i de enkelte enheter i Statoil.
Arne Strand som er Industri Energi i Statoil sin representant i Arbeidsmiljøutvalget i UPN så et klart behov for en felles arbeidsbeskrivelse for å sikre lik behandling i alle enhetene.
> Les mer...
opprettet dato: 03.07.07   endret dato: 03.07.07
 
Lønnsoppgjøret for individuelt avlønnet personell
Lønnstillleggene for de som er avlønnet på A-regulativet, lønnsgruppe 6 til 15, vil bli utbetalt 15. september med tilbakevirkning fra 1. juli.
> Les mer...
opprettet dato: 03.07.07   endret dato: 03.07.07
 
Melde interesse for jobb
Frem til 1. august kan Statoil og Hydro-ansatte som omfattes av hovedbemanningen melde interesse for inntil to stillinger i StatoilHydro. I den forbindelse er det mange medlemmer som har spørsmål. Her er listen over tillitsvalgte i IE Statoil dere kan henvende dere til.
> Les mer...
opprettet dato: 27.06.07   endret dato: 02.07.07
 
Integrerte operasjoner og organisasjonsutvikling i UPN.
Det jobbes med Innføring av integrerte operasjoner ( IO ) i ulike enheter i UPN. Noen, for eksempel Veslefrikk og Troll, er slik vi er kjent med de enhetene som er kommet lengst i dette arbeidet.
> Les mer...
opprettet dato: 26.06.07   endret dato: 26.06.07
 
Fusjonsnytt 4
I dag, 21. juni starter bemanningsprosessen. Alle får anledning til å melde interesse for opp til to stillinger. De som ikke ønsker å melde interesse vil bli direkte innplassert. Ingen vil bli oppsagt! Industri Energi Statoil, med bistand fra forbundet og LO, jobber med å sikre at prosessen blir gjennomført på en så god måte som mulig.
> Les mer...
opprettet dato: 21.06.07   endret dato: 21.06.07
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: