Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Kårstø
Oppgradering på Kårstø godkjent
Kompresjons- og oppgraderingsprosjektet på Kårstø er nå godkjent av partnerne. Byggearbeidene starter i årsskiftet 2007/2008.
> Les mer...
opprettet dato: 27.02.07   endret dato: 27.02.07
 
Snøhvit
Snøhvitforeningen har avholdt sitt årsmøte
Industri Energi Statoil Snøhvit sitt årsmøte ble avholdt 22. februar.
> Les mer...
opprettet dato: 26.02.07   endret dato: 26.02.07
 
Bergen
Årsmøte Industri Energi Statoil Bergen
Rundt 30 medlemmer møtte opp på IE Statoil Bergen sitt årsmøte, som ble avholdt 22. februar.
> Les mer...
opprettet dato: 23.02.07   endret dato: 26.02.07
 
Mongstad
Årsmøte Industri Energi Statoil Mongstad
IE Statoil Mongstad avholdt sitt årsmøte den 20. februar 2007.
> Les mer...
opprettet dato: 22.02.07   endret dato: 22.02.07
 
Troll / Kvitebjørn
Mange møtte frem på årsmøtet.
Rundt 40 medlemmer hadde funnet veien til konferansesalen på Kolllsnes da Industri Energi Statoil Troll/Kvitebjørn avholdt årsmøte 21. februar.
> Les mer...
opprettet dato: 22.02.07   endret dato: 22.02.07
 
Hovedkontoret blir i Stavanger.
Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen slår fast at hovedkontoret til det nye selskapet skal ligge i Stavanger. Dette er helt i tråd med det Industri Energi Statoil har krevd. En rekke fremtredende politikere fra regjeringspartiene tar til orde for at internasjonal avdeling (INT) skal forbli i Stavanger.
> Les mer...
opprettet dato: 22.02.07   endret dato: 22.02.07
 
Informasjon om fusjonen
Organiseringen av Integrasjonsprosessen begynner å ta form. Representasjon fra fagforeningene er unnagjort og områdeteamene er i gang med arbeidet.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.07   endret dato: 21.02.07
 
IE Statoil Sokkel
Avholdt den 14 – 15.02 stor tillitsvalgtsamling.
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.07   endret dato: 21.02.07
 

IE Statoil Sokkel

Ytterligere info om 2-4 arbeidsplan
Vi viser til tidligere info om at alle medlemmer av IE og SAFE i Statoil som har vært omfattet av 7,71% trekk i forbindelse med 2 - 4 får utbetalt kr.10 000.
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.07   endret dato: 20.02.07
 
 
IE Statoil Sokkel avholdt Årsmøte den 14.02.2007
Dag Unnar Mongstad ble gjenvalgt som leder og Arne Steinar Strand som nestleder. Frode Mikkelsen nestleder var ikke på valg.
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.07   endret dato: 20.02.07
 
Likevel boring på Snøhvit

Det er nå klart at det likevel blir boret en ny avgrensningsbrønn for å avklare størrelsen på oljesonen i gassfeltet Snøhvit. –En seier for fornuften, sier fagligpolitisk leder i Industri Energi, Frode Alfheim.

> Les mer...
opprettet dato: 14.02.07   endret dato: 15.02.07
 
Gledelig avgjerd om oljeverndepoet på Fedje
Det er gledeleg at Regjeringa gjenopprettar hoveddepoet for oljevern på Fedje, seier leiar i Industri Energi, Leif Sande.
> Les mer...
opprettet dato: 14.02.07   endret dato: 14.02.07
 
Snøhvit oljen
Industri Energi legger press på oljeselskapene
Det ligger et samfunnsansvar i det å få delta på norsk sokkel. Å la det ligge igjen olje for 30 milliarder kroner på Snøhvit er ikke å ta samfunnsansvar, sier fagligpolitisk leder i Industri Energi, Frode Alfheim. Forbundet har bedt om snarlig møte med de to største selskapene som har sagt nei, nemlig Gas de France og Total.
> Les mer...
opprettet dato: 14.02.07   endret dato: 14.02.07
 
Tjeldbergodden
Årsmøte er avholdt.
Industri Energi Statoil Tjeldbergodden avholdt sitt årsmøte 7. februar. Årsmøtet gikk veldig greit, og valgkomitéens innstilling ble fulgt, sier leder for IE Statoil Tjeldbergodden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 14.02.07   endret dato: 14.02.07
 
Kr. 10 000,- til Industri Energi og SAFE sine medlemmer
Endelig punktum i 2 – 4 Saken
> Les mer...
opprettet dato: 13.02.07   endret dato: 13.02.07
 
Fusjonen
Innsparingene ved fusjonen er ikke drøftet med fagforeningene
Da Helge Lund la frem kvartalsregnskapet i går 12. februar, kom det frem at målet er å spare fire milliarder kroner på fusjonen mellom Statoil og Hydro. Ingen av fagforeningene var orientert om dette på forhånd.
> Les mer...
opprettet dato: 13.02.07   endret dato: 13.02.07
 
Refleksvester til alle medlemmene
Fra 1. mars 2007 blir det påbudt å ha refleksvest i alle biler. IE Statoil har derfor bestemt å kjøpe inn slike vester til alle medlemmene. Det har tatt litt tid å få bekreftet levering, men vi har nå fått vite at vestene kommer i siste halvdel av februar.
> Les mer...
opprettet dato: 07.02.07   endret dato: 08.02.07
 
Fusjonen
Statoil og Hydro fusjon.
Statoil og Hydro slår sammen olje- og gassvirksomheten. Leder i IE Statoil Lill Heidi Bakkerud sier hun er godt fornøyd med avtalen om at ingen skal sies opp ved en eventuell overtallighet grunnet fusjonen, kun naturlig avgang. Videre blir det ikke noen omfattende geografisk forflytting av personell. Med den avtalen som foreligger er disse hensynene godt ivaretatt og vi støtter derfor avtalen, sier Lill Heidi.
> Les mer...
opprettet dato: 18.12.06   endret dato: 07.02.07
 
Fusjonen
Viktige forutsetninger oppnådd av våre ansattrepresentanter
Ansattrepresentantene fra Industri Energi, Tekna og Nito i Statoil styre medvirket sterkt til at ingen skal sies opp, og at hovedkontoret for det nye selskapet skal være i Stavanger. Samarbeidet mellom Lill-Heidi Bakkerud, IE Statoil, Morten Svaan, Tekna og Claus Clausen, NITO førte til gjennomslag for viktige forutsetninger som danner et meget godt utgangspunkt for de videre fusjonsforhandlingene som nå er under forberedelse.
> Les mer...
opprettet dato: 20.12.06   endret dato: 07.02.07
 
Fusjonen
Hovedkontoret  må ligge i Stavanger!
Direktør for Oljedirektoratet Gunnar Berge, samt en rekke stortingspolitikere krever at det nye selskapets hovedkontor legges til Stavanger. At selskapets "forretningsadresse" skal være Stavanger er ikke godt nok.
> Les mer...
opprettet dato: 10.01.07   endret dato: 07.02.07
 
Industri Energi Statoil er tilbake på samarbeidsarenaen
Den 8. desember trakk IE Statoil seg fra alle Bedriftsutvalg (BU), Konsernutvalg (KU) og lignende utvalg på grunn av liten formell innvirkning på konserninitiativene. Etter en del møter, og enighet om å trekke inn hovedorganisasjonene LO og NHO for å oppnå normalisering av situasjonen, velger IE Statoil nå å gå tilbake til samarbeidsarenaen. 
> Les mer...
opprettet dato: 02.02.07   endret dato: 07.02.07
 
Ungdomsarrangement!!
-Vinterens vakreste eventyr 16 til 18 mars.
LO ungdom i Hordaland inviterer til Wintercamp på Vatnahalsen høyfjellshotell. Meld deg på!!
> Les mer...
opprettet dato: 04.01.07   endret dato: 06.02.07
 
Statoil + Hydro - hva nå?
Under denne overskriften arrangerte forum for Næring, Energi og Miljø åpent møte i Folkets hus Stavanger 24. januar.  Møteleder var Lars A. Myhre. Temaet engasjerte, for salen var praktisk talt fullsatt. Spørsmål som lokalisering av hovedkontoret, hva med leverandørindustriens vilkår, og ikke minst spørsmålet om hvor forretningsområdene til det nye storselskapet skal ligge, ble debattert.
> Les mer...
opprettet dato: 24.01.07   endret dato: 06.02.07
 
Sokkel
Endring av retningslinjene for tap av helsesertifikat
Endringene dreier seg om størrelsen på erstatningen man får dersom man mister helsesertifikatet. Dette blir skjønnsbasert. Nå kan man få maks utbetaling på 10G. Tidligere  maks var på 8G. De nye retningslinjene ble endret med virkning fra 01.01.2007.
> Les mer...
opprettet dato: 31.01.07   endret dato: 31.01.07
 
Gi gass!
Det kan gå mot bygging av et transportsystem for gass til Østlandet, Vest- Sverige og Danmark. 7 selskaper har sagt ja til å eie 70% av rørledningen. Gassco sendte brev til olje- og energiminister Odd Roger Enoksen om saken 29. januar.
> Les mer...
opprettet dato: 30.01.07   endret dato: 30.01.07
 
Nei til dårligere kontroll av mat til sokkelen
LO går i mot EU-direktiv som svekker mattryggheten for ansatte på sokkelen. –Vi kan ikke akseptere dårligere matkontroll på sokkelen enn den vi har på land, sier forbundssekretær i Industri Energi, Jørn Erik Bøe.
> Les mer...
opprettet dato: 30.01.07   endret dato: 30.01.07
 
Fusjonen
Samarbeidsmodellen er klar.
Den siste tiden har fagforeningene i Statoil og Hydro hatt hyppige møter med ledelsen for integrasjonsprosessen, der man blant annet har diskutert modell for samarbeid og medvirkning. 
> Les mer...
opprettet dato: 30.01.07   endret dato: 30.01.07
 
GBS - videre prosess.
29 januar ble det avholdt møte mellom ledelsen i GBS og fagforeningene. Møtet var positivt, og viktige avklaringer ble foretatt.
> Les mer...
opprettet dato: 30.01.07   endret dato: 30.01.07
 
Troll/Kvitebjørn
Foreningen Troll/Kvitebjørn 10 år!
Industri Energi foreningen på Kollsnes feirer i dag 10 års jubileum. Årsmøteprotokollen fra 29. januar 1997 viser at dagens nestleder, Freddy Jonas, ble valgt til foreningens første leder gjennom loddtrekning. Foreningen hadde 34 medlemmer da de startet opp. Ved utgangen av oppstartsåret hadde de allerede økt medlemsmassen til 116. I dag er de nesten 200.
> Les mer...
opprettet dato: 29.01.07   endret dato: 29.01.07
 
Nye krav til røyk- og kjemikaliedykkere
Industri Energi Statoil ser på utfordringene i forbindelse med Arbeidstilsynets nye krav til fysikk hos røyk- og kjemikaliedykkere.
> Les mer...
opprettet dato: 26.01.07   endret dato: 26.01.07
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: