Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Matskatten
-Neste skritt i matskattsaken

I går den 22. jan ble det nedsatt en ny aksjonsgruppe i matskattsaken. Selv etter mange tilbakeslag i denne saken var kampviljen stor i gruppa. -Vi har ikke gitt oss, forsikret en enstemmig aksjonsgruppe.

> Les mer...
opprettet dato: 23.01.07   endret dato: 23.01.07
 
Fusjonen
Samling Industri Energi Statoil og Hydro
Styrene i IE Statoil og Hydro var samlet til møte i Oslo 8 og 9 januar. Hensikten med møtet var å legge planer for representasjon i integreringsprosessen mellom Statoil og Hydro, samt jobbe med sammenslåingen av de to IE avdelingene. 42 tillitsvalgte fra de to IE avdelingene var til stede på Folkets hus i Oslo.
> Les mer...
opprettet dato: 17.01.07   endret dato: 22.01.07
 
Mongstad
Byggingen av Kraftvarmeverket i gang.
Tirsdag 16. januar startet Statoil byggingen. Kraftvarmeverket blir etter planen satt i drift i 2010. Deler av miljøbevegelsen demonstrerer.
> Les mer...
opprettet dato: 18.01.07   endret dato: 18.01.07
 
-Tatt ut av løse lufta
-Oppslaget i media om at samtlige 31.000 ansatte i Statoil/Hydro kan bli fristilt og nødt til å søke egne jobber på ny er tatt ut av lufta, sier felles talsperson for fagforeningene i Statoil og Hydro, Lill Heidi Bakkerud.
> Les mer...
opprettet dato: 18.01.07   endret dato: 18.01.07
 
Fusjonen
Kombinert HMS-ansvar?
HMS-rådgiver Ketil Karlsen i Industri Energi reagerer på at Konsernledelsen skal kombinere HMS-ansvaret med andre tunge ansvarsområder. Dårlig håndtverk, sier han.
Direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet forholder seg avventende til hvordan det nye selskapet vil organisere HMS-ansvaret.
> Les mer...
opprettet dato: 15.01.07   endret dato: 15.01.07
 
Fusjonen
- Mer vellykket fusjon med Statoil-navnet i behold
Fusjonen med Hydro kan bli mer vellykket dersom Statoil-navnet beholdes, mener leder for IE Statoil Sokkel, Dag Unnar Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 06.01.07   endret dato: 06.01.07
 
Engelsk som konsernspråk.
I mars 2006 innførte ledelsen i Statoil engelsk som konsernspråk. Den 23. mars skrev IE Statoil uenighetsprotokoll med ledelsen på denne saken.
> Les mer...
opprettet dato: 04.01.07   endret dato: 04.01.07
 
Julekalenderkonkurransen
Vinnerne er kåret!
Vinnerne av IE Statoil sin julekalenderkonkurranse er nå trukket ut. Det kom inn rundt 3000 svar. Blant de som hadde flest riktige svar er 5 personer de heldige vinnere av hver sin flotte IE ryggsekk. Vi gratulerer!
> Les mer...
opprettet dato: 29.12.06   endret dato: 29.12.06
 
God Jul !
Industri Energi Statoil ønsker alle medlemmer og deres familier en riktig God Jul!
> Les mer...
opprettet dato: 22.12.05   endret dato: 21.12.06
 

IE Statoil trekker seg fra samarbeidsarenaen.

IE Statoil har behandlet omstillingsprosessene som pågår i selskapet og selskapet sin manglende etterlevelse av Hovedavtalen LO/NHO. Prosessene som pågår i konsernet gjennomføres ikke etter kravene i Hovedavtalen.

> Les mer...
opprettet dato: 08.12.06   endret dato: 20.12.06
 
Kårstø
Kårstøanlegget rustes opp.
Det skal brukes 4 milliarder kroner til modernisering av Kårstøanlegget for at anlegget skal kunne være levedyktig minst i 30 år fra nå.
> Les mer...
opprettet dato: 13.12.06   endret dato: 14.12.06
 
Norsk Helikopter i møte med LO om Sikorsky S-92
LOs Helikopterutvalg hadde nylig et ordinært møte der blant andre Norsk Helikopter var invitert. Hensikten med å invitere helikopteroperatørene var å få opplysninger om S-92 og driftsforstyrrelsene den siste tiden.
> Les mer...
opprettet dato: 13.12.06   endret dato: 14.12.06
 
Sokkel
Hva har skjedd med Sikorsky S-92 siden den kom på sokkelen?
Alle som har fløyet den har sine erfaringer med denne maskinen. Få har klaget på plassen sammenlignet med Super Puma, men mange minnes den gode gamle S-61 med glede. Der var det plass for voksne folk! Nåvel, plassen i S-92 er ikke vest den heller. I dialog med Norsk Helikopter og Sikorsky har vi fått noen opplysninger om hva som skjer med S-92.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.06   endret dato: 12.12.06
 
Konsernsjef Helge Lund besøkte Tjeldbergodden.
7. desember besøkte Helge Lund Tjeldbergodden for første gang. Det ble meget godt mottatt at konsernsjefen sa at Statoil skal ha mer fokus på landanleggene, og at anleggene må videreutvikles, sier leder for IE Statoil på Odden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.12.06   endret dato: 08.12.06
 
Medlemsforsikringen blir enda bedre!
Fra 1. januar 2007 blir LOfavør Kollektiv hjemforsikringen enda bedre. Som medlem trenger du ikke foreta deg noe som helst, alle endringer skjer automatisk. Andre trenger bare melde seg inn for å ta del i godene.
> Les mer...
opprettet dato: 08.12.06   endret dato: 08.12.06
 
Vedtaket er gjort.
Statoil setter ut vakt, resepsjon og kantinetjenestene.
5. desember kom avgjørelsen som vi lenge har fryktet. Utsetting av vakt, resepsjon og kantinetjenester i Statoil. På tross av at IE Statoil har tilbakevist at det er økonomi i en slik utsetting, står ledelsen på sitt. Omstillings og  avgangsstimulerende virkemidler ble lansert på avdelingsmøter. (Se nedenfor om omstillingsvirkemidler)
> Les mer...
opprettet dato: 06.12.06   endret dato: 08.12.06
 
Julekalenderkonkurranse!
Følg linken her ----> JULEKALENDER og delta i vår uhøytidlige konkurranse. Det blir premier til de 5 som har flest riktige svar.
> Les mer...
opprettet dato: 30.11.06   endret dato: 01.12.06
 
Kollsnes
Storstilt oppgradering på Kollsnes-anleggene
Kollsnes-anleggene skal oppgraderes. Statoil har på vegne av operatøren Gassco inngått kontrakt til en verdi av 790 millioner kroner.
> Les mer...
opprettet dato: 30.11.06   endret dato: 30.11.06
 
Ingen utflagging av Statoil Forpleining.
Industri Energi Statoil har fått mange henvendelser fra bekymrede medlemmer i Statoil Forpleining den siste tiden.
> Les mer...
opprettet dato: 27.11.06   endret dato: 27.11.06
 
Matskatten
Industri Energi tok matskatten opp i ESA.
Onsdag 15. november var representanter fra Industri Energi i Brussel for å ta opp matskattsaken med EFTAs overvåkingsorgan ESA. Les her
> Les mer...
opprettet dato: 23.11.06   endret dato: 23.11.06
 
GBS
Utsetting av kantine/kjøkken og vakt/resepsjon.
Industri Energi Statoil har krevd forhandlingsmøte med bedriften i henhold til Arbeidsmiljøloven. Vårt syn er at bedriften har brutt lov og avtaleverket i denne saken. 
> Les mer...
opprettet dato: 17.11.06   endret dato: 18.11.06
 
Bonusøkning til noen og lønnsdumping til andre
Industri Energi Statoil har alltid hevdet at dersom bedriften ønsker å gi de ansatte penger for ekstra god innsats, skal dette være endel av lønnen til den enkelte.
> Les mer...
opprettet dato: 17.11.06   endret dato: 18.11.06
 
Medlemsinformasjon om kjøpe gjøre selv innen FMS, vakt og kantine.
Mandag 13. november ble fagforeningene og BU-medlemmene i FMS innkalt til et felles møte med bedriften. På møtet la bedriften frem sin anbefaling angående "Kjøpe - gjøre selv" i GBS FMS. Vakt/resepsjon og kantine/representasjon.
> Les mer...
opprettet dato: 14.11.06   endret dato: 14.11.06
 
People @ Statoil
- Konsernledelsen neglisjerer Datatilsynet
Leder for IE Statoil Sokkel, Dag Unnar Mongstad er kraftig provosert over ledelsens melding til alle ansatte i UPN om bruken av People @ Statoil.  
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.06   endret dato: 14.11.06
 
GBS, drøftingsmøter mm.
Industri Energi Statoil har bedt om drøftingsmøte med selskapets ledelse. Arbeidslivets spilleregler står på dagsorden.
> Les mer...
opprettet dato: 10.11.06   endret dato: 10.11.06
 
Fortsatt mye å hente på Tampen
I overkant av åtte milliarder fat olje er i tidens løp blitt hentet ut av Tampen-området i Nordsjøen. Og det er fortsatt store reserver igjen.
> Les mer...
opprettet dato: 03.11.06   endret dato: 03.11.06
 
Livbåtprosjektet
Etter testing av livbåtene på Veslefrikk og Kristin ble det avdekket store feil på båtene. Som et resultat av dette startet Statoil "livbåtprosjektet".
> Les mer...
opprettet dato: 03.11.06   endret dato: 03.11.06
 
3 kvartal 2006
Statoils beste resultat noensinne.
Statoils resultat før finans i tredje kvartal 2006 økte til 30,1 milliarder kroner, sammenlignet med 23,9 milliarder kroner i tilsvarende periode i fjor.
> Les mer...
opprettet dato: 30.10.06   endret dato: 30.10.06
 
Navneendring
Industri Energi Statoil
NOPEF i Statoil har byttet navn til Industri Energi Statoil. Navneendringen kommer som et resultat av at NOPEF og Kjemisk slo seg sammen til Industri Energi den 4. sept i år.
> Les mer...
opprettet dato: 26.10.06   endret dato: 26.10.06
 
Datatilsynets kommentarer til people @ statoil systemet.
Datatilsynet har nå gitt sine kommentarer til systemet utifra den personlovmessige siden, ref. vedlagte brev fra tilsynet.
> Les mer...
opprettet dato: 18.10.06   endret dato: 22.10.06
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: