Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Individuelt avlønnede medlemmer i NOPEF i Statoil.
Er du i tvil om din lønnsinnplassering er riktig?
Lønnsstatistikken etter  lønnsoppgjøret 2006 er nå klar for våre medlemmer som er individuelt avlønnet. Er du i tvil om du er riktig innplassert så ta kontalt med din foreningseder for en objektiv vurdering.
> Les mer...
opprettet dato: 13.10.05   endret dato: 06.10.06
 
Nord Rogaland
Nytt fra Kårstø
Ledelsen vil endre skiftplanordningen på Kårstø. Det er sendt ut til høring tre alternativer til nye sommerplaner, sier leder for NOPEF-foreningen i Nord Rogaland, Terje Hetland.
> Les mer...
opprettet dato: 03.10.06   endret dato: 04.10.06
 
Industri Energi sin ungdomskonferanse
Industri Energi arrangerer ungdomskonferanse på Sola Airport hotell den 13 - 15 oktober. Målgruppen er medlemmer under 30 år.
Det er begrenset med plasser, så meld dere på nå!
> Les mer...
opprettet dato: 22.08.06   endret dato: 03.10.06
 
Trondheim/Rotvoll
Konsernsjefen besøkte Rotvoll
Konsernsjef Helge Lund hadde møte med ansatte og tillitsvalgte på Forskningssenteret på Rotvoll fredag 22. sept.  Statoil skal alltid overholde lover, avtaler og styrende dokumentasjon, slo Lund fast.
> Les mer...
opprettet dato: 02.10.06   endret dato: 02.10.06
 
- Glad over SV-vedtaket
- SVs vedtak om at partiet ikke stiller ultimatum om CO2-rensing fra første dag, gjør oss trygge på at varmekraftverket på Mongstad kan bygges, sier leder i klubben i Industri Energi på Mongstad, Magnar Stormark.
> Les mer...
opprettet dato: 26.09.06   endret dato: 26.09.06
 
Mongstad
Kraftvarmeverket - byggetillatelsen lar vente på seg.
Myndighetene har ennå ikke tatt avgjørelsen om Statoil får bygge kraftvarmeverket på Mongstad. Vi er likevel spente optimister her ute på raffineriet, sier NOPEF-leder på Mongsted, Magnar Stormark.
> Les mer...
opprettet dato: 21.09.06   endret dato: 25.09.06
 
NOPEF - KJEMISK
NOPEF er blitt Industri Energi.
Mandag 4. september ble samlingsmøtet avholdt. Leif Sande fra tidligere NOPEF ble valgt til leder, mens Liv Undheim fra tidligere KJEMISK ble valgt til nestleder i storforbundet, som har fått navnet Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 05.09.06   endret dato: 21.09.06
 
GBS. Status 14. september.
NOPEF i Statoil hadde styremøte 13. sept. Her ble ledelsen sitt notat "GBS status og vider arbeid" behandlet. I notatet redgjør ledelsen for hva som faktisk er besluttet, samt at de foreslår hvordan det videre arbeidt skal foregå. Ledelsen har bedt om foreningenes tilbakemelding innen 15. sept.
> Les mer...
opprettet dato: 14.09.06   endret dato: 14.09.06
 
Siste nytt fra GBS prosjektet
Kort oppsummering etter Konsernutvalgs møte 6.september
> Les mer...
opprettet dato: 07.09.06   endret dato: 11.09.06
 
Kontorlandskap - til glede for hvem?
Dette var ett av mange tema på NOPEF sin HMS konferanse 8 og 9 desember. Sigmund Aslesen, forsker i FAFO og Espen Retzius, forbundssekretær i NOPEF, holdt begge to meget gode innlegg om temaet kontorlandskap.
> Les mer...
opprettet dato: 22.12.05   endret dato: 31.08.06
 
Tjeldbergodden
Kontormangel på Tjeldbergodden
På grunn av nye ansettelser har vi ikke nok kontorplasser, sier leder for NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.06   endret dato: 29.08.06
 
Kraftvarmeverket på Mongstad
- God miljøpolitikk - god distriktspolitikk
- Vi er bekymret over fremtiden for arbeidsplasser i Nordhordaland dersom Statoil ikke får bygge kraftvarmeverket. Vi frykter at det på sikt kan stå om fremtiden for selve raffineriet. Det er god distriktspolitikk å gi tillatelse til bygging av verket. I tillegg mener vi at verket vil gi en miljøgevinst. Det bør ha betydning for den rød-grønne regjeringen, sier NOPEF-tillitsvalgt på Mongstad, Magnar Stormark.
> Les mer...
opprettet dato: 25.08.06   endret dato: 25.08.06
 
Global Business Services
Status GBS
NOPEF i Statoil sitt styremøte gjennomgikk i dag, 23. august, GBS sin organisasjon på overordnet nivå.
> Les mer...
opprettet dato: 23.08.06   endret dato: 23.08.06
 
Bergen
Nytt operasjonssenter på Sandsli.
Fredag 18. aug ble det avholdt kick off brukermedvirkningsmøte i forbindelse med planene om nybygg. Representanter for alle som har "behov" i det nye bygget var involvert. Det legges opp til en grundig brukermedvirkning for å sikre at man gjør det riktig første gang.
> Les mer...
opprettet dato: 18.08.06   endret dato: 21.08.06
 
Bergen
Det blir nybygg på Sandsli.
Statoil meddelte i dag 7. april at et nytt Statoil-bygg planlegges på Sandsli. Dette er en gledens dag, sier leder i NOPEF-foreningen i Bergen, Gunnar Løtveit. Når vi ser på de kapasitetsproblemer vi har på Sandsli med flere 100 kontorarbeidsplasser for lite, så er dette en riktig løsning, sier Løtveit.
> Les mer...
opprettet dato: 07.04.06   endret dato: 18.08.06
 
Nord Rogaland
Ny leder av foreningen Nord Rogaland
Terje Hetland ble valgt som ny leder i dag den 14. august 2006 frem til neste ordinære årsmøte. Terje tiltrer som leder fra dags dato.
> Les mer...
opprettet dato: 14.08.06   endret dato: 15.08.06
 
LO's sommerpratulje
Mette Isaksen lærling på kårstø var med på LO sin sommerpratulje i Rogaland. Hun fikk oppleve hvordan HMS arbeidet (ikke) fungerer rundt på små arbeidsplasser.
> Les mer...
opprettet dato: 24.07.06   endret dato: 24.07.06
 
Oljearbeiderforeningen
Lønnsregulering for sokkelpersonell på land
Personell omfattet av operatøravtalen med midlertidig arbeid på land fikk 5,9% lønnstillegg ved årets oppgjør.
> Les mer...
opprettet dato: 13.07.06   endret dato: 13.07.06
 
Foreslå kandidater til Statoils Jubileumslegat
Ansatte inviteres også i år til å foreslå hvilke prosjekter som bør få penger fra Statoils Jubileumslegat i 2006.  Fristen for å sende inn forslag er 15. august.
> Les mer...
opprettet dato: 05.07.06   endret dato: 05.07.06
 
KTJ
KTJ forbedring - HRS kundeservice
Vi ser på Ticker at HRS kundeservice åpner 1, juli. Dette er en konsekvens av KTJ forbedring. Saken har vært behandlet i HRS BU, her kom det en del kommentarer fra våre BU medlemmer, forteller nestleder i NOPEF i Statoil, Jorunn Christensen.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.06   endret dato: 29.06.06
 
Oljearbeiderforeningen
Fagforeningene krevde møte med UPN ledelsen i forbindelse med Tampen 2010
Mange av våre medlemmer som jobber i Tampen har reagert på at det er kommet nye sparemål (Tampen 2010) med ambisjon om å redusere kostnader med inntil 1 milliard innen 2010 i hele Tampenområdet.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.06   endret dato: 29.06.06
 
Protokollen fra Statoil lønnsoppgjøret
Protokollen fra lønnsoppgjøret er klar. Her kan dere lese alle detaljene fra oppgjøret. Vi har lagt den ut på intranett. Det betyr at den bare kan leses fra interne pc'er.
> Les mer...
opprettet dato: 22.06.06   endret dato: 22.06.06
 
Streik i Oljeservice
NOPEF i Statoil støtter våre streikende kollegaer i Oljeservice
87 kollegaer i Oljeservice, gikk i dag tidlig, 21. juni ut i streik. NOPEF i Statoil gir de streikende vår fulle støtte. Kravene dreier seg om selvfølgeligheter for alle andre som jobber i oljeindustrien.
> Les mer...
opprettet dato: 21.06.06   endret dato: 21.06.06
 
Nord Rogaland
Referat fra medlemsmøte
På medlemsmøte den 1 juni ble det innformert om lønnsoppgjøret vårt. 
Arvid Færaas innformerte også om at han vil gå over i ny stilling fra 1 september. Valgkomiteen har startet arbeidet med å finne ny kandidat. Vil bli avholdet et ekstra medlemsmøte i august for valg av ny leder.
> Les mer...
opprettet dato: 20.06.06   endret dato: 20.06.06
 

Lønnsoppgjøret i Statoil er i havn.

Oppgjøret er i havn. Protokollen ble signert lørdag morgen. NOPEF i Statoil sin delegasjon er fornøyd med resultatet, som har en ramme på 4,9 %
Vi har fått satt av midler til å rette opp kjønnsmessige skjevheter innen lønnsgruppene 6-8.  Vi har også fått midler som skal brukes på senior personell (55+). I tillegg er det satt av midler til vedlikehold.
Noen av de viktigste punktene fra forhandlingene:

> Les mer...
opprettet dato: 15.06.06   endret dato: 18.06.06
 
Kollsnes
Tolkning av forskjøvet arbeidstid i revisjonsstans
NOPEF i Statoil og bedriften er enige om tolkningen av stansavtalen når det gjelder dagtidsansatte som må ha fri i uken for å jobbe helg. Tolkningen av avtalen vil nå bli gjeldende for alle Statoils landanlegg.
> Les mer...
opprettet dato: 15.06.06   endret dato: 17.06.06
 
Skatt på mobiltelefon - saken er løst
Det ble i lønnsforhandlingene oppnådd enighet om at bedriften skal kompensere for eventuell skatt på mobiltelefon. Dette gjelder for de som betaler sine samtaler mellom 17.00 til 07.00.
> Les mer...
opprettet dato: 16.06.06   endret dato: 17.06.06
 
Det nye styret i Statoil er på plass
Onsdag 14. juni valgte Bedriftsforsamlingen nytt styre. NOPEF i Statoil fikk inn Lill Heidi Bakkerud i styret, og Audun Netland ble valgt til 1. vararepresentant. Jannik Lindbæk ble gjenvalgt som styreleder og Kaci Kullmann Five som nestleder.
> Les mer...
opprettet dato: 14.06.06   endret dato: 14.06.06
 
KTJ forbedring
Vurderer sourcing av vakt- og resepsjonstjeneste, kantine og representasjon
Ledelsen i FAM (Facilities management services) setter i disse dager i gang med et prosjekt som skal kartlegge konsekvensene av utsetting av kantine og representasjon, samt vakt og resepsjon.
> Les mer...
opprettet dato: 08.06.06   endret dato: 08.06.06
 
Varmekraftverket på Mongstad
Tillitsvalgte i møte med Stortingsrepresentanter
Torsdag 1. juni var tillitsvalgte fra alle 5 foreningene på Mongstad på Stortinget og hadde møte med Hordalands og Sogn & Fjordane benkene. Mitt inntrykk etter møtet er positivt, sier leder for NOPEF i Statoil Mongstad, Magnar Stormark.
> Les mer...
opprettet dato: 02.06.06   endret dato: 02.06.06
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: