Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Lindbæk fortsetter.
Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av Jannik Lindbæk som styreleder i Statoil. NOPEF i Statoil er fornøyd med løsningen. I tillegg er det god seniorpolitikk å bruke  personell også etter at de er passert 67 år, sier Lill Heidi Bakkerud og Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 02.06.06   endret dato: 02.06.06
 
Valget av styreleder i Statoil
I dag 1. juni hadde ansattrepresentantene i Bedriftsforsamlingen møte med leder for valgkomitéen, Anne Kathrine Slungård. Møtet var nyttig og nødvendig, sier NOPEF i Statoil sin representant i Bedriftsforsamlingen, Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 01.06.06   endret dato: 01.06.06
 
Snøhvit
Snøhvitprosjektet med egne tillitsvalgte
Medlemmene i NOPEF i Statoil som jobber i Snøhvitprosjektet har valgt to lokale tillitsvalgte. De to er Terje Hetland, med Trygve Olden som vara. Leder for NOPEF i Statoil Snøhvit, Ivan Sørli sier at vi måtte gjøre det slik siden jeg knapt har to dager i uken avsatt til tillitsvalgtsarbeid.
> Les mer...
opprettet dato: 31.05.06   endret dato: 31.05.06
 
Frivillige "pakketilbud" fra Statoil til personell i KTJ
I forbindelse med prosjektet KTJ-forbedring har ledelsen konkludert med at det er nødvendig med avgangsstimulerende tiltak. Ref melding
NOPEF i Statoil har gitt tilbakemelding til ledelsen at det ikke er dokumentert overtallighet, og påpekt hvilken plikt bedriften har til å drive kontinuerlig kompetanseutvikling og omstilling.
> Les mer...
opprettet dato: 30.05.06   endret dato: 30.05.06
 
Tjeldbergodden
NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden arrangerer ungdomstur til Oppdal.
9 - 11 juni ønsker vi å arrangere en tur til Oppdal for våre ungdommer, sier ungdomstillitsvalgt  i NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Ingrid Nordmark Bones. Det blir overnatting på Lainsbytorget og rafting i Driva.
> Les mer...
opprettet dato: 29.05.06   endret dato: 29.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
Kontaktet SAFE
NOPEF har tatt kontakt med SAFE for å sondere mulighetene for felles politisk streik mot matskatten
> Les mer...
opprettet dato: 29.05.06   endret dato: 29.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
I havn med OLF oppgjøret
Partene kom i dag til enighet i forhandlingene for operatør, boring og forpleining. Fjerning av 7.71% trekket sto sentralt i oppgjøret. Totalt gir oppgjøret 4.5% årsllønnsvekst.
> Les mer...
opprettet dato: 18.05.06   endret dato: 22.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
-Politisk streik mot matskatten?
NOPEFs forbundsstyre vil førstkommende tirsdag ta stilling til om vi skal gå til politisk streik mot regjeringen. Mange vil huske at vi avbrøt den politiske streiken i fjor høst, da vi fikk lovnader om at man ville gjøre om vedtaket om å innføre mattskatt.
> Les mer...
opprettet dato: 19.05.06   endret dato: 19.05.06
 
KTJ forbedring.
NOPEF i Statoil hadde i går, 13. mai møte med representanter fra alle BU'ene i KTJ. Her ble OU planer og konsekvensanalyser gjennomgått. I dag 12. mai er der møte i alle BU'ene og i KTJ utvalget.
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Statoil-resultat 1. kvartal 2006: overskudd på 31 milliarder kroner før skatt.
Helge Lund kunne mandag morgen legge frem Statoils beste resultat noensinne.
> Les mer...
opprettet dato: 08.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
De rød - grønne ikke til å stole på.
Så er det bevist, dagens regjering er like upålitelig som tidligere regjeringer. De viser nå i matskattsaken at de også her løper fra valgløftene.
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Endringsprosessen i KTJ.
I forbindelse med den pågående endringsprosessen i Konserntjenester (KTJ) har vi nå mottatt organisasjonsutviklingsplaner (OU planer) og Konsekvensanalyser, sier nestleder i NOPEF i Statoil, Jorunn Christensen. Jorunn er den som på vegne av NOPEF i Statoil koordinerer hele den prosessen som pågår i KTJ.
> Les mer...
opprettet dato: 02.05.06   endret dato: 02.05.06
 
Kurs
BU kurs gjennomført.
NOPEF i Statoil arrangerte kurs for BU medlemmer i Oslo 25 og 26. april. Både interne og eksterne forelesere ble brukt. Vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av kurset, sier Studieleder i NOPEF i Statoil, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.04.06   endret dato: 02.05.06
 
Valg til Bedriftsforsamling og Pensjonskassens styre.
Opptellingen av ansattrepresentanter ble foretatt 19. april. NOPEF i Statoil fikk inn Arvid Færaas og Anne Horneland i Bedriftsforsamlingen.Arne Strand ble valgt inn i Pensjonskassens styre. Dette er det samme resultatet som ved forrige valg så vi i NOPEF i Statoil har god grunn til å være fornøyd, sier Arvid Færaas i en kommentar.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.06   endret dato: 28.04.06
 
Lønnsoppgjøret 2006
Lønnsforhandlingene nærmer seg. Datoer for forhandlinger på de forskjellige avtalen våre en nå klar.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.06   endret dato: 28.04.06
 
Status-skatteregler for mobiltelefonbruk.
Skattemyndighetene står fortsatt på sitt. Statoil vurdere videre henvendelse til myndighetene.
> Les mer...
opprettet dato: 25.04.06   endret dato: 25.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Kompensasjon for Søk&Redningslag på Helidekk.
NOPEF har nå ordnet opp i spørsmålet om kompensasjon for Søk&Redningslag på helidekk.
> Les mer...
opprettet dato: 18.04.06   endret dato: 18.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Oppbevaring av mobiltelefoner på heliportene
Statoil har, som kjent forbud mot å bringe med mobiltelefoner som personlig bagasje til installasjonen. (WR0570)
UPN LED har besluttet å innføre en ordning som sikrer kostnadfri oppbevaring av mobiltelefonene på heliportene for de reisende.
> Les mer...
opprettet dato: 18.04.06   endret dato: 18.04.06
 
Mongstad
Nyansettelser på Statoil Mongstad.
Statoil Mongstad har i disse dager ansatt 52 nye medarbeidere. For å drifte anlegget på Mongstad sikkert, trenger vi en høy grad av kompetanse og forståelse om sikkerhet, sier leder i NOPEF-foreningen Mongstad, Magnar Stormark. Han legger til at dette oppnår vi best med egne ansatte. NOPEF-foreningen er derfor svært glad for at ledelsen ved Statoil Mongstad deler vår oppfatning om dette.
> Les mer...
opprettet dato: 06.04.06   endret dato: 06.04.06
 
NOPEFs tilleggsfordeler for medlemmene
På nettstedet NOPEF medlemsfordeler finner du flere gode medlemsfordeler. Dette kommer i tillegg til at du har en sterk og aktiv fagforening i ryggen.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 04.04.06
 
Årsmøte NOPEF i Statoil
Lill Heidi Bakkerud gjenvalgt som leder.
NOPEF i Statoil avholdt sitt årsmøte i Hammerfest 28 - 30 mars. Lill Heidi Bakkerud ble gjenvalgt som leder, og Jorunn Christensen ble valgt til nestleder etter Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer...
opprettet dato: 31.03.06   endret dato: 03.04.06
 

Status elektronisk system for medarbeidersamtaler
Drøftinger av første fase med elektronisk system for medarbeidersamtaler (mål og utviklingsplan) er sluttført 27.mars, resultatet er som følger:
> Les mer...
opprettet dato: 02.04.06   endret dato: 02.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Årets lønnsoppgjør
Oljearbeiderforeningen avholdt styremøte 22. mars der lønnsoppgjøret var hovedtema. Tilbakemeldingene fra styret var klart -i år må det være rom for et godt "pengeoppgjør". Det var også enighet om at skift/nattillegget på sokkelen skal ha høy prioritet. Det samme gjelder helligdagstillegget.
> Les mer...
opprettet dato: 27.03.06   endret dato: 27.03.06
 
Oljearbeiderforeningen
Møte mellom operatørklubbene
Onsdag denne uka ble det avholdt møte mellom operatørklubbene i NOPEF. Denne gangen ble møtet avholdt hos Hydro. I tillegg til Hydro deltok tillitsvalgte fra Ekofisk-Komiteen, Shell, BP og Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 14.03.06   endret dato: 14.03.06
 
Oljearbeiderforeningen
HMS-ledelse
Kritiske søkelys på Statoils HMS-ledelse
Statoil fikk sist uke varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet knyttet til mangelfull styring av arbeidsmiljøet i selskapet. Tre statlige tilsynsorgan ga dessuten skriftlig uttrykk for at de mener selskapet opptrer rotete.
> Les mer...
opprettet dato: 14.03.06   endret dato: 14.03.06
 
Rollen som teknisk utførende selskap (TSP-rollen)
Olje- og Energidepartementet støtter Statoil/Gasscos forslag
Statoil og Gassco sammen med de andre eierne i Gassled arbeider for tiden med et forslag som tilsier at Gassco skal overta alle oppgaver og ansatte på de utenlandske terminalene som tilhører Gassled. - I møte med Olje-og energidepartementet sist uke fikk vi vite at departementet går inn for at Gassco skal overta rollen som teknisk utførende selskap på Gassled, sier Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 13.03.06   endret dato: 13.03.06
 
Snøhvit prosjektet
NOPEF krever 14-21 for eget personell
På Snøhvit prosjektet har bedriften i dag 3 godkjente arbeidstidsordninger for personell som arbeider på Melkøya, det er 10 -4, 12 - 9 og 14- 14. Vi mener at en også må få laget til en ordning med 14 -21 på samme vis som Aker bruker på prosjektet sier Oddvar Haugvaldstad
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.06   endret dato: 13.03.06
 
Seniorpolitikk.
NOPEF er ikke fornøyd med Statoils seniorpolitiske tiltak for sokkel og landanlegg.
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.06   endret dato: 10.03.06
 
MTL utvalget
Rapport fra NOPEF sitt MTL utvalg
NOPEF har opprettet et MTL utvalg. (Merkantil Teknisk og Ledende). NOPEF i Statoil sin representant i forbundets MTL utvalg er Trine H. Stavland.  .
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.06   endret dato: 08.03.06
 
Tjeldbergodden
Tjeldbergodden i ekstase
Statoil og Shell skal samarbeide om å bygge gasskraftverk og CO2 fangstanlegg på Tjeldbergodden. Dette var en skikkelig gladnyhet som vi har ventet lenge på, sier leder for NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.06   endret dato: 08.03.06
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: