Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Lindbæk fortsetter.
Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av Jannik Lindbæk som styreleder i Statoil. NOPEF i Statoil er fornøyd med løsningen. I tillegg er det god seniorpolitikk å bruke  personell også etter at de er passert 67 år, sier Lill Heidi Bakkerud og Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 02.06.06   endret dato: 02.06.06
 
Valget av styreleder i Statoil
I dag 1. juni hadde ansattrepresentantene i Bedriftsforsamlingen møte med leder for valgkomitéen, Anne Kathrine Slungård. Møtet var nyttig og nødvendig, sier NOPEF i Statoil sin representant i Bedriftsforsamlingen, Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 01.06.06   endret dato: 01.06.06
 
Snøhvit
Snøhvitprosjektet med egne tillitsvalgte
Medlemmene i NOPEF i Statoil som jobber i Snøhvitprosjektet har valgt to lokale tillitsvalgte. De to er Terje Hetland, med Trygve Olden som vara. Leder for NOPEF i Statoil Snøhvit, Ivan Sørli sier at vi måtte gjøre det slik siden jeg knapt har to dager i uken avsatt til tillitsvalgtsarbeid.
> Les mer...
opprettet dato: 31.05.06   endret dato: 31.05.06
 
Frivillige "pakketilbud" fra Statoil til personell i KTJ
I forbindelse med prosjektet KTJ-forbedring har ledelsen konkludert med at det er nødvendig med avgangsstimulerende tiltak. Ref melding
NOPEF i Statoil har gitt tilbakemelding til ledelsen at det ikke er dokumentert overtallighet, og påpekt hvilken plikt bedriften har til å drive kontinuerlig kompetanseutvikling og omstilling.
> Les mer...
opprettet dato: 30.05.06   endret dato: 30.05.06
 
Tjeldbergodden
NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden arrangerer ungdomstur til Oppdal.
9 - 11 juni ønsker vi å arrangere en tur til Oppdal for våre ungdommer, sier ungdomstillitsvalgt  i NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Ingrid Nordmark Bones. Det blir overnatting på Lainsbytorget og rafting i Driva.
> Les mer...
opprettet dato: 29.05.06   endret dato: 29.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
Kontaktet SAFE
NOPEF har tatt kontakt med SAFE for å sondere mulighetene for felles politisk streik mot matskatten
> Les mer...
opprettet dato: 29.05.06   endret dato: 29.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
I havn med OLF oppgjøret
Partene kom i dag til enighet i forhandlingene for operatør, boring og forpleining. Fjerning av 7.71% trekket sto sentralt i oppgjøret. Totalt gir oppgjøret 4.5% årsllønnsvekst.
> Les mer...
opprettet dato: 18.05.06   endret dato: 22.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
-Politisk streik mot matskatten?
NOPEFs forbundsstyre vil førstkommende tirsdag ta stilling til om vi skal gå til politisk streik mot regjeringen. Mange vil huske at vi avbrøt den politiske streiken i fjor høst, da vi fikk lovnader om at man ville gjøre om vedtaket om å innføre mattskatt.
> Les mer...
opprettet dato: 19.05.06   endret dato: 19.05.06
 
KTJ forbedring.
NOPEF i Statoil hadde i går, 13. mai møte med representanter fra alle BU'ene i KTJ. Her ble OU planer og konsekvensanalyser gjennomgått. I dag 12. mai er der møte i alle BU'ene og i KTJ utvalget.
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Statoil-resultat 1. kvartal 2006: overskudd på 31 milliarder kroner før skatt.
Helge Lund kunne mandag morgen legge frem Statoils beste resultat noensinne.
> Les mer...
opprettet dato: 08.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Oljearbeiderforeningen
De rød - grønne ikke til å stole på.
Så er det bevist, dagens regjering er like upålitelig som tidligere regjeringer. De viser nå i matskattsaken at de også her løper fra valgløftene.
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.06   endret dato: 12.05.06
 
Endringsprosessen i KTJ.
I forbindelse med den pågående endringsprosessen i Konserntjenester (KTJ) har vi nå mottatt organisasjonsutviklingsplaner (OU planer) og Konsekvensanalyser, sier nestleder i NOPEF i Statoil, Jorunn Christensen. Jorunn er den som på vegne av NOPEF i Statoil koordinerer hele den prosessen som pågår i KTJ.
> Les mer...
opprettet dato: 02.05.06   endret dato: 02.05.06
 
Kurs
BU kurs gjennomført.
NOPEF i Statoil arrangerte kurs for BU medlemmer i Oslo 25 og 26. april. Både interne og eksterne forelesere ble brukt. Vi er meget godt fornøyd med gjennomføringen av kurset, sier Studieleder i NOPEF i Statoil, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.04.06   endret dato: 02.05.06
 
Valg til Bedriftsforsamling og Pensjonskassens styre.
Opptellingen av ansattrepresentanter ble foretatt 19. april. NOPEF i Statoil fikk inn Arvid Færaas og Anne Horneland i Bedriftsforsamlingen.Arne Strand ble valgt inn i Pensjonskassens styre. Dette er det samme resultatet som ved forrige valg så vi i NOPEF i Statoil har god grunn til å være fornøyd, sier Arvid Færaas i en kommentar.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.06   endret dato: 28.04.06
 
Lønnsoppgjøret 2006
Lønnsforhandlingene nærmer seg. Datoer for forhandlinger på de forskjellige avtalen våre en nå klar.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.06   endret dato: 28.04.06
 
Status-skatteregler for mobiltelefonbruk.
Skattemyndighetene står fortsatt på sitt. Statoil vurdere videre henvendelse til myndighetene.
> Les mer...
opprettet dato: 25.04.06   endret dato: 25.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Kompensasjon for Søk&Redningslag på Helidekk.
NOPEF har nå ordnet opp i spørsmålet om kompensasjon for Søk&Redningslag på helidekk.
> Les mer...
opprettet dato: 18.04.06   endret dato: 18.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Oppbevaring av mobiltelefoner på heliportene
Statoil har, som kjent forbud mot å bringe med mobiltelefoner som personlig bagasje til installasjonen. (WR0570)
UPN LED har besluttet å innføre en ordning som sikrer kostnadfri oppbevaring av mobiltelefonene på heliportene for de reisende.
> Les mer...
opprettet dato: 18.04.06   endret dato: 18.04.06
 
Mongstad
Nyansettelser på Statoil Mongstad.
Statoil Mongstad har i disse dager ansatt 52 nye medarbeidere. For å drifte anlegget på Mongstad sikkert, trenger vi en høy grad av kompetanse og forståelse om sikkerhet, sier leder i NOPEF-foreningen Mongstad, Magnar Stormark. Han legger til at dette oppnår vi best med egne ansatte. NOPEF-foreningen er derfor svært glad for at ledelsen ved Statoil Mongstad deler vår oppfatning om dette.
> Les mer...
opprettet dato: 06.04.06   endret dato: 06.04.06
 
NOPEFs tilleggsfordeler for medlemmene
På nettstedet NOPEF medlemsfordeler finner du flere gode medlemsfordeler. Dette kommer i tillegg til at du har en sterk og aktiv fagforening i ryggen.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 04.04.06
 
Årsmøte NOPEF i Statoil
Lill Heidi Bakkerud gjenvalgt som leder.
NOPEF i Statoil avholdt sitt årsmøte i Hammerfest 28 - 30 mars. Lill Heidi Bakkerud ble gjenvalgt som leder, og Jorunn Christensen ble valgt til nestleder etter Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer...
opprettet dato: 31.03.06   endret dato: 03.04.06
 

Status elektronisk system for medarbeidersamtaler
Drøftinger av første fase med elektronisk system for medarbeidersamtaler (mål og utviklingsplan) er sluttført 27.mars, resultatet er som følger:
> Les mer...
opprettet dato: 02.04.06   endret dato: 02.04.06
 
Oljearbeiderforeningen
Årets lønnsoppgjør
Oljearbeiderforeningen avholdt styremøte 22. mars der lønnsoppgjøret var hovedtema. Tilbakemeldingene fra styret var klart -i år må det være rom for et godt "pengeoppgjør". Det var også enighet om at skift/nattillegget på sokkelen skal ha høy prioritet. Det samme gjelder helligdagstillegget.
> Les mer...
opprettet dato: 27.03.06   endret dato: 27.03.06
 
Oljearbeiderforeningen
Møte mellom operatørklubbene
Onsdag denne uka ble det avholdt møte mellom operatørklubbene i NOPEF. Denne gangen ble møtet avholdt hos Hydro. I tillegg til Hydro deltok tillitsvalgte fra Ekofisk-Komiteen, Shell, BP og Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 14.03.06   endret dato: 14.03.06
 
Oljearbeiderforeningen
HMS-ledelse
Kritiske søkelys på Statoils HMS-ledelse
Statoil fikk sist uke varsel om pålegg fra Petroleumstilsynet knyttet til mangelfull styring av arbeidsmiljøet i selskapet. Tre statlige tilsynsorgan ga dessuten skriftlig uttrykk for at de mener selskapet opptrer rotete.
> Les mer...
opprettet dato: 14.03.06   endret dato: 14.03.06
 
Rollen som teknisk utførende selskap (TSP-rollen)
Olje- og Energidepartementet støtter Statoil/Gasscos forslag
Statoil og Gassco sammen med de andre eierne i Gassled arbeider for tiden med et forslag som tilsier at Gassco skal overta alle oppgaver og ansatte på de utenlandske terminalene som tilhører Gassled. - I møte med Olje-og energidepartementet sist uke fikk vi vite at departementet går inn for at Gassco skal overta rollen som teknisk utførende selskap på Gassled, sier Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 13.03.06   endret dato: 13.03.06
 
Snøhvit prosjektet
NOPEF krever 14-21 for eget personell
På Snøhvit prosjektet har bedriften i dag 3 godkjente arbeidstidsordninger for personell som arbeider på Melkøya, det er 10 -4, 12 - 9 og 14- 14. Vi mener at en også må få laget til en ordning med 14 -21 på samme vis som Aker bruker på prosjektet sier Oddvar Haugvaldstad
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.06   endret dato: 13.03.06
 
Seniorpolitikk.
NOPEF er ikke fornøyd med Statoils seniorpolitiske tiltak for sokkel og landanlegg.
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.06   endret dato: 10.03.06
 
MTL utvalget
Rapport fra NOPEF sitt MTL utvalg
NOPEF har opprettet et MTL utvalg. (Merkantil Teknisk og Ledende). NOPEF i Statoil sin representant i forbundets MTL utvalg er Trine H. Stavland.  .
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.06   endret dato: 08.03.06
 
Tjeldbergodden
Tjeldbergodden i ekstase
Statoil og Shell skal samarbeide om å bygge gasskraftverk og CO2 fangstanlegg på Tjeldbergodden. Dette var en skikkelig gladnyhet som vi har ventet lenge på, sier leder for NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.06   endret dato: 08.03.06
 
MEST LESTE
- 1.linjeledere får sokkelkontrakter
NOPEF i Statoil har i mange år krevd at 1 linjelederne skal gå på sokkelkontrakter og ikke landkontrakter. Den 26 april underrettet bedriften alle fagforeningene om at de går med på dette kravet.
> Les mer
- Ulike former for flertall
Det finnes flere begreper når det gjelder flertall - simpelt flertall, alminnelig flertall, absolutt flertall og kvalifisert flertall. Men hva betyr disse egentlig? Og hva er forskjellen?
> Les mer
- Skatt på mobiltelefon - saken er løst
Det ble i lønnsforhandlingene oppnådd enighet om at bedriften skal kompensere for eventuell skatt på mobiltelefon. Dette gjelder for de som betaler sine samtaler mellom 17.00 til 07.00.
> Les mer
- Ansetter 10 nye medarbeidere etter krav fra Industri Energi !
På Sture/kollsnes har Industri Energi en målsetting om at faste stillinger skal bemannes med egne ansatte. Vi er derfor svært glad for at bedriften nå har imøtekommet vårt krav sier lederen for Industri Energi på Sture/Kollsnes Dag- Rune Dale.
> Les mer
- 25 års jubilanter i Bergensforeningen
Industri Energi Statoil Bergen markerte den 18.11. foreningens 25 års jubilanter. Markeringen fant sted i Statoils lokaler på Sandslihaugen.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: