Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Trondheim/Stjørdal
Årsmøte avholdt
NOPEF-foreningen i Trondheim/Stjørdal hadde sitt årsmøte 15. februar.
> Les mer...
opprettet dato: 07.03.06   endret dato: 07.03.06
 
Oljearbeiderforeningen
Bruk av ekstrasenger på Statfjord
Oljearbeiderforeningen får stadig henvendelser i forbindelse med økt bruk av ekstrasenger (pullmannsenger) på Statfjord.
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.06   endret dato: 06.03.06
 
Tjeldbergodden
Årsmøte avholdt 28. februar
Trine Holsen takker for tilliten! Hun ble gjenvalgt.
> Les mer...
opprettet dato: 01.03.06   endret dato: 01.03.06
 
Skatteregler for mobiltelefonbruk
Skattedirektoratet har nylig kommet med regler for hvordan arbeidsgiverfinansierte mobiltelefonordninger skal beskattes for skatteåret 2006. Slik dette regelverket er utformet, passer det ikke til den mobiltelefonordningen Statoilansatte har. Statoil sine skatteeksperter jobber med saken.
> Les mer...
opprettet dato: 02.02.06   endret dato: 01.03.06
 
Troll/Kvitebjørn
Årsmøte 2006 er avholdt.
Årsmøtet ble avholdt torsdag 23. februar med 15 medlemmer til stede. Leder i Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil, Dag Unnar Mongstad deltok også.
> Les mer...
opprettet dato: 27.02.06   endret dato: 27.02.06
 
Statoils seniorpolitikk er klar.
Statoil har nå kommet med fem seniorpolitiske tiltak. Detaljene rundt tiltakene skal bearbeides frem mot sommeren. Vi er glad for at retningslinjene for hvordan forholdene skal legges til rette for seniorene endelig er klare, sier leder for NOPEF i Statoil, Lill Heidi Bakkerud.
> Les mer...
opprettet dato: 27.02.06   endret dato: 27.02.06
 
Tjeldbergodden
NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden peker fortsatt ut HVO.
NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden sitt forslag om involvering av hele organisasjonen i valg av HVO ble nedstemt av de andre foreningene i AMU, forteller leder for NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 24.02.06   endret dato: 24.02.06
 
Oljearbeiderforeningen
Om fysiske helsekrav til innsatspersonell
OLF ber selskapene vise romslighet.
> Les mer...
opprettet dato: 24.02.06   endret dato: 24.02.06
 
Tilbud til Nopefs medlemmer i Statoil
Fysioterapi og manuellterapi
Har du akutte ryggsmerter, skulderplager, bekkensmerter, hodepine, idrettskade eller langvarige muskel- og skjelett symptomer?
> Les mer...
opprettet dato: 08.09.05   endret dato: 24.02.06
 
Oljearbeiderforeningen
Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil avholdt årsmøte den 15-16.Februar i Stavanger.

Dag Unnar Mongstad ble gjenvalgt som leder og Frode Mikkelsen som nestleder.

> Les mer...
opprettet dato: 20.02.06   endret dato: 23.02.06
 
Oljearbeiderforeningen
Resolusjon
Årsmøtet i Oljearbeiderforeningen Har vedtatt følgende resolusjon
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.06   endret dato: 21.02.06
 
Mongstad
NOPEF-foreningen på Mongstad har avholdt årsmøte.
Magnar Stormark ble valgt til ny leder av foreningen. Karstein Moldøen ble valgt til ny nestleder.
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.06   endret dato: 20.02.06
 
NOPEF i Statoil Stavanger
NOPEF i Statoil Stavanger avholdt sitt årsmøte 17.februar
Gunnar K R Løland ble gjenvalgt som nestleder
> Les mer...
opprettet dato: 20.02.06   endret dato: 20.02.06
 
KTJ forbedring & K 10
Etter årsmøtet til NOPEF-foreningen i Bergen, orienterte områdeansvarlig for MTL og leder for NOPEF-foreningen i Stavanger, Anne Horneland om KTJ forbedring og K 10.
> Les mer...
opprettet dato: 15.02.06   endret dato: 15.02.06
 
Effektivisering og overtallighet
-Faste oppgaver skal utføres av egne ansatte
- Vi mener at selskapet sender et helt feil signal når den i forkant av den forestående videreutvikling av arbeidsprosessene innen forretningsstøtte signaliserer avgangsstimulerende tiltak, sier Lill Heidi Bakkerud.
> Les mer...
opprettet dato: 15.02.06   endret dato: 15.02.06
 
Bergen
Årsmøte.
NOPEF-foreningen i Bergen avholdt sitt årsmøte på Sandsli tirsdag 14. februar. Gunnar Løtveit ble gjenvalgt som leder. Tre nye kom inn i styret, blant dem foreningens ungdomstillitsvalgt, Teresa Edvardsdal Halvorsen.
> Les mer...
opprettet dato: 15.02.06   endret dato: 15.02.06
 
Nord Rogaland
Arvid Færaas gjenvalgt på årsmøte.
NOPEF i Statoil-Nord Rogaland avholdt sitt årsmøte 9. februar. Arvid Færaas ble gjenvalgt som leder og Agnes Sandvik ble valgt inn som ny kasserer.
> Les mer...
opprettet dato: 15.02.06   endret dato: 15.02.06
 
Vi støtter kampen til våres kollegaer i Borealis
NOPEF I Statoil støtter kampen til våres fagforeningskollegaer i Borealis. Når Statoil besluttet å selge seg ut av Borealis var vi i mot salget sier Lill Heidi Bakkreud. Nå ser vi dessverre konsekvensene av salget. Vi stiller oss bak deres melding som ligger vedlagt. Viser også til tidligere artikkel om saken
> Les mer...
opprettet dato: 14.02.06   endret dato: 14.02.06
 
Mongstad
Statoils kollegaprogram for bedre sikkerhet
Den 09.02 starter kollegaprogrammet for Mongstad ansatte, og de kontraktørene som normalt blir brukt på anlegget. Vi håper denne satsningen fra Statoil vil bidra til at HMS resultatene på Mongstad blir bedre, og at vi alle får en bedre forståelse av hvor viktig arbeidet med sikkerhet er, sier leder for NOPEF-foreningen på Mongstad, Magnar Stormark.
> Les mer...
opprettet dato: 09.02.06   endret dato: 10.02.06
 
Oljearbeiderforeningen
Dyp bekymring over hendelsene på sokkelen
Oljearbeiderforeningen er dypt bekymret over de mange alvorlige hendelsene på selskapets installasjoner i løpet av de siste 14 månedene. Foreningens leder Dag Unnar Mongstad roper nå et kraftig varsko til alle involverte, og varsler at foreningen snarest vil ta opp flere utviklingstrekk med ledelsen i UPN.
> Les mer...
opprettet dato: 24.01.06   endret dato: 10.02.06
 
Oljearbeiderforeningen
Krav til innsatslag
Endelig har arbeidet i arbeidsgruppen for krav til innsatspersonell kommet i gang.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.06   endret dato: 10.02.06
 
Bergen
Informasjon fra NOPEF-foreningen i Bergen.
Et av samtaleemnene på Sandsli for tiden er spørsmålet om når vi får et nybygg?  Behovet er enormt. Statoil leier ca 70 kontorplasser hos Telenor på Kokstad. I Sandsligården 1 nesten 200 og i Sandsligården 2 ca 30.  I tillegg er det fremdeles rundt 100 kontorplasser for lite på hovedbygget.
> Les mer...
opprettet dato: 08.02.06   endret dato: 09.02.06
 
Snøhvit
NOPEF i Statoil, Snøhvit krever arktisk tillegg.
NOPEF-foreningne, Snøhvit avholdt sitt årsmøte 7. februar. Årsmøtet vedtok i en uttalelse å kreve 17% i arktisk tillegg.
> Les mer...
opprettet dato: 08.02.06   endret dato: 09.02.06
 
Ny brosjyre om medlemsfordelene
NOPEF har laget en ny oppdatert brosjyre om alle medlemsfordelene. Her finner du blant annet en grei oversikt over forsikringsfordelene NOPEF har knyttet til medlemskapet.  Her kan du laste ned brosjyren.
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.06   endret dato: 03.02.06
 
Trondheim / Stjørdal
NOPEF-foreningen i Trondheim / Stjørdal arrangerer åpne møter!
Første møte avholdes på Stjørdal 8. februar kl 10.00 - 12.00 i møterom 3.145. På Rotvoll avholdes møtet 9. februar kl 10.00 - 12.00 i møterom 2.0.034. Alle Statoilansatte er velkommen.
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.06   endret dato: 03.02.06
 
Medarbeidersamtaler og personvern
Mange spørsmål om elektronisk system for medarbeidersamtaler
-Vi har fått mange henvendelser fra medlemmene om hva man egentlig samtykker til når man logger seg inn på det nye elektroniske systemet for medarbeidersamtaler, sier Lill Heidi Bakkerud, som presiserer at drøftingene med bedriften om omfanget og bruken av det nye systemet ikke er sluttført.
> Les mer...
opprettet dato: 25.01.06   endret dato: 27.01.06
 
Snøhvit
Barentshav seminar.
NOPEF i Statoil Snøhvit inviterer alle i Snøhvit drift og vedlikehold til en informativ og hyggelig kveld i Turidstua. Arrangementet blir holdt tirsdag 7. februar kl. 18.00 og avsluttes med middag kl 20.30.
> Les mer...
opprettet dato: 24.01.06   endret dato: 24.01.06
 
Statoil har fått konsesjon til å bygge kraftverk på Tjeldbergodden.
NVE har gitt Statoil tillatelse til å bygge et 920 MW stort kraftverk på Tjeldbergodden. Det er gitt åpning for at det ikke er nødvendig å bygge CO2- fangstanlegg fra første produserte MW, sier leder i NOPEF-foreningen på Tjeldbergodden, Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 23.01.06   endret dato: 24.01.06
 
Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer...
opprettet dato: 20.01.06   endret dato: 23.01.06
 
Kontingentøkning.
Landstyret i NOPEF vedtok 16 desember 2005 endringer av medlemskontingenten i henhold til økning av konsumprisindeksen. Det maksimale beløpet for yrkesaktive medlemmer økes fra 393,- til 401,- kr pr mnd. Økningen gjelder fra 01.01.2006. Det fradragsberettigede beløpet er økt fra 1450,- til 2250,- pr år.
> Les mer...
opprettet dato: 10.01.06   endret dato: 23.01.06
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: