Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Åpent møte ved Statoil Sandsli
"En smeltedigel av gode idéer."
NOPEF i Statoil avholder i disse dager åpne møter på Statoil sine kontorsteder for å presenterer seg for MTL gruppen. (Merkantil Teknisk og ledende personell). Hva har NOPEF å tilby denne gruppen medlemmer? 18. januar ble det avholdt åpent møte for alle Statoilansatte på Sandsli.
> Les mer...
opprettet dato: 19.01.06   endret dato: 20.01.06
 
Foreningen Nord-Rogaland
Fokus på rekrutteringspolitikken ved Kårstø Prosessanlegg
Utvidelsene ved Kårstø anlegget som i høst ble fullført for å motta rikgass fra Kristin innebærer en økning av kapasiteten med 20 prosent. Den lokale NOPEF-ledelsen er svært glad for utviklingen, men er samtidig klar i sin tale når de krever at selskapet nå må innta en mer realistisk holdning til hvordan anlegget skal være bemannet. - Mer og mer av oppgavene blir utført av innleide. Når man vurderer bemanningsbehov må alle årsverkene inkluderes, ikke bare de som for tiden utføres av egne ansatte sier Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 13.01.06   endret dato: 19.01.06
 
Oljearbeiderforeningen
Brannen på Åsgard B
Like før kl. 14:00 søndag 15.januar gikk brannalarmen på Åsgard B. Personell som ikke hadde oppgaver i forbindelse med hendelsen mønstret i livbåtene. 
> Les mer...
opprettet dato: 17.01.06   endret dato: 17.01.06
 
Stavanger
Folkemøte om fagorganisertes situasjon i Colombia.
LO ungdom og LO Rogaland inviterer til folkemøte 24. januar kl 18.30 - 20.30 i festsalen i Folkets hus, Stavanger. Colombia er det landet i verden der det er desidert vanskeligst å være fagorganisert. Av 145 dokumenterte drap på faglige tillitsvalgte i verden i 2004, var 99 av disse Colombianere.
> Les mer...
opprettet dato: 12.01.06   endret dato: 12.01.06
 
Nord Rogaland
Busstilbud til skiftene
NOPEF sitt forslag på buss tilbud som vi tok opp i AMU møte våren 2005 har nå startet opp. Buss ordningen startet den 12 desember. Se tidligere informasjon.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.06   endret dato: 11.01.06
 
"Grønt nummer"
02300
Dersom du skal melde skade el.l som har med innboforsikringen (kollektiv hjem) og Topp forsikringen å gjøre, så er 02300 det enkleste alternativet.
> Les mer...
opprettet dato: 10.01.06   endret dato: 10.01.06
 
Oljearbeiderforeningen
Matskatten, hva nå?
To ganger samme året
Forbundet måtte kjempe samme sak to ganger i løpet av 2005. Matskatt saken har vært en av de største sakene i 2005.
> Les mer...
opprettet dato: 04.01.06   endret dato: 04.01.06
 
Nord Rogaland
Kurstilbud fra AOF Haugaland
AOF haugaland  har planlagt 4 MOTO kurs for våren 2006.
> Les mer...
opprettet dato: 02.01.06   endret dato: 02.01.06
 
Vinnerne er klar!
De tre heldige vinnerne av NOPEF i Statoil sin Adventskonkurranse er nå trukket ut.  Det kom inn ca 3500 svar. Seks personer svarte riktig på alle spørsmålene.
> Les mer...
opprettet dato: 23.12.05   endret dato: 23.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
2-4 nok en gang
NOPEF i Statoil får stadig henvendelser om hva som nå skjer videre med 2-4 arbeidsplan
> Les mer...
opprettet dato: 22.12.05   endret dato: 22.12.05
 
Nord Rogaland
Stansavtaler 2005
Det er enighet om stansavtaler for de definerte stansene i vest samt de arbeidssituasjonene i Øst som krever stans av Produksjon/produksjonslinje eller utstyr i 2- 42 døgn i 2005.
> Les mer...
opprettet dato: 06.05.05   endret dato: 21.12.05
 
Nytt samarbeidsutvalg i Statoil
Samarbeidsutvalget (SU) i Statoilkonsernets kommunikasjonsavdeling i Stavanger konstituerte seg 15. desember.
> Les mer...
opprettet dato: 19.12.05   endret dato: 21.12.05
 
Snøhvit
Informasjon fra medlemsmøte den 20. 12
Den 20. Desember arrangerte NOPEF-foreningen  Snøhvit et julemøte på Melkøya. Sverre Kojedal var invitert til å informere om utviklingen og hvordan det står til med prosjektet.
> Les mer...
opprettet dato: 21.12.05   endret dato: 21.12.05
 
Ungdomskontaktene har hatt sitt første møte.
Ungdomskontaktene i NOPEF i Statoil hadde sitt første møte 13 og 14 desember, i Stavanger. Etter sitt eget møte orienterte de Representantskapet i NOPEF i Statoil, som hadde sitt møte samtidig. 
> Les mer...
opprettet dato: 20.12.05   endret dato: 20.12.05
 
Nord Rogaland
Oppsummering fra Medlemsmøte den 19.12
NOPEF gjennomførte sitt tradisjonelle julemøte i dag. Over 50 medlemmer stilte på møte, noe som styret er meget godt fornøyd med. Kort oppsummering fra møte.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.05   endret dato: 20.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
Lederteknikerne sier nei til uravstemming på bedriftens tilbud på 2-4 arbeidsplan.
Dette betyr at det ikke blir noe felles avtale med alle foreningene og dermed faller tilbudet fra bedriften bort.
> Les mer...
opprettet dato: 20.12.05   endret dato: 20.12.05
 
Konkurranse
Besøk NOPEF i Statoil sin adventskalender
Delta i NOPEF i Statoil sin adventskonkurranse. Klikk på banneret øverst på nettsiden for å delta. Premiene er 3 gavekort á 1000,- kr. De 3 heldige vinnerne trekkes ut blant de med flest riktige svar.  Navnene på vinnerne blir offentliggjort på nettsiden 23. des.
> Les mer...
opprettet dato: 01.12.05   endret dato: 20.12.05
 
Ungdomskontakter i alle NOPEF i Statoil sine foreninger.
I høst er det blitt valgt ungdomskontakter i alle foreningene, sier sentral ungdomskontakt i NOPEF i Statoil Rune André Bjørkevoll. Dette er første skritt i avdelingens satsing på å få ungdommen med i fagforeningsarbeidet.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.05   endret dato: 16.12.05
 
Forhandlingsmøte 13. desember
2-4 arbeidsplan i faresonen
Det ble tirsdag 13. desember avholdt møte mellom bedriften og fagforeningene i Statoil om 2-4 arbeidsplan. Bakgrunnen for møtet var forhandlingene om en felles ordning for 2-4 arbeidsplan som fant sted i forrige uke. Bedriften har nå lagt fram et endelige tilbud til avtale, med frist mandag 19. desember for å akseptere tilbudet.
> Les mer...
opprettet dato: 13.12.05   endret dato: 13.12.05
 
Stavanger
Statoil-rabatt hos Naboen utleie a.s.
Statoil ansatte får 15% rabatt på leie av utstyr fra Naboen utleie a.s.
> Les mer...
opprettet dato: 12.12.05   endret dato: 12.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
Forhandlinger  2-4
Mandag 5. og tirsdag 6. desember har det blitt gjennomført forhandlingar mellom bedriften og fagforeiningane om felles 2-4 arbeidsplan.Fagforeiningane ba tidlegare om forhandlingar med mål å oppnå lik avtale for å unngå at ulike tariffavtalar skulle gå utover arbeidsmiljøet. Under forhandlingane har det vore godt samarbeid mellom foreiningane.
Bedrifta la fram flg. tilbod til avtale:
> Les mer...
opprettet dato: 07.12.05   endret dato: 09.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
Nytt om 2-4 arbeidsplan
NOPEF, SaF og Lederne tok som kjent initiativ til et møte med bedriften for å forhandle om en felles løsning for 2-4 arbeidsplan.
> Les mer...
opprettet dato: 09.12.05   endret dato: 09.12.05
 
Snorre A
Rapport og tiltak etter Snorre A
Prosjektgruppen som har jobbet med oppfølging og kartlegging av utblåsningen på Snorre A 28.11.2004 har nå levert sine rapporter som er en årsaksanalyse og en tiltaksrapport.
> Les mer...
opprettet dato: 07.12.05   endret dato: 08.12.05
 
Harstad
Barentshav seminar
1. desember stod NOPEF i Statoil som arrangør for et seminar om fremtidig aktivitet i Barentshavet og nordområdene. Seminaret ble avholdt ved Statoils Harstad kontor og oppslutningen var stor, forteller Lisa Michelsen, leder for NOPEF-foreningen i Harstad.
> Les mer...
opprettet dato: 07.12.05   endret dato: 07.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
Initiativ ovefor andre forbund
NOPEF tar initiativ ovefor LO og andre LO forbund med tanke på å få til et samarbeid mot skatteskjærpelsene våre utenlandske medlemmer, samt norske medlemmer som er bosatt i utlandet får fra 01.01.2006.
> Les mer...
opprettet dato: 06.12.05   endret dato: 06.12.05
 
Oljearbeiderforeningen
Helikopterevakuering
Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil får stadig henvendelser fra medlemmer som føler seg ukomfortabel i forbindelse med de nye Helikoptervelt kursene som nå er blitt en del av grunnleggende sikkerhets repetisjonskurset .
> Les mer...
opprettet dato: 05.12.05   endret dato: 06.12.05
 
Kurs
Oppsummering av årets kursvirksomhet
Da er kursåret for NOPEF i Statoil 2005 over. Vi har hatt et godt år og fått til mye, sier Trine Holsen, studietillitsvalgt i NOPEF i Statoil. Ikke alt er blitt som vi planla i begynnelsen av året, men veien er blitt til mens vi har gått den.
> Les mer...
opprettet dato: 05.12.05   endret dato: 06.12.05
 
Mongstad
Ny leder i NOPEF i Statoil på Mongstad
NOPEF i Statoil på Mongstad fikk ny leder 1. des. Magnar Stormark rykket opp fra nestleder til leder. Fra samme dato overtok tidligere leder Svein Aastvedt vervet som nestleder. Dette vil vare frem til årsmøtet i februar 2006.
> Les mer...
opprettet dato: 05.12.05   endret dato: 05.12.05
 
Nord Rogaland
Skiftplanen for 2006
Skiftplanen for 2006 er nå endelig klar, ligger vedlagt. Hvordan disp dagene for våren skal brukes kan du lese her. (virker kun internt i Statoil).
> Les mer...
opprettet dato: 14.11.05   endret dato: 30.11.05
 
Dommen i Arbeidsretten
Delt arbeidssted mellom sokkel og land er tariffstridig
- Vi er glad for at Arbeidsretten gjennom sin dom har slått fast at selskapene ikke kan operere med arbeidsavtaler som innebærer delt arbeidssted mellom sokkelen og land, sier Dag Unnar Mongstad som var innkalt som vitne i saken mot BP.
> Les mer...
opprettet dato: 28.11.05   endret dato: 29.11.05
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: