Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Oljearbeiderforeningen
Midlertidig ansatte servicearbeidere i Statoil forpleining får tilbud om fast ansettelse.
I april 2005 skrev vi på vår nettside at Oljearbeiderforeningen i NOPEF sa ja til midlertidig ansatte i Statoil Forpleining med bakgrunn i at man så for seg noen kortvarige prosjekter samt revisjonsstanser.
> Les mer...
opprettet dato: 16.11.05   endret dato: 24.11.05
 
NOPEF vant kampen mot matskatten
NOPEF har i denne saken hatt god dialog med alle tre regjeringspartiene, og fått dem til å forstå det urimelige i den foreslåtte skatteskjerpelsen. Vi ser på dette som en full seier, sier 1 nestleder i NOPEF, Frode Alfheim
> Les mer...
opprettet dato: 18.11.05   endret dato: 18.11.05
 
Oljearbeiderforeningen
Rasende oljearbeidere støtter streiken
Den politiske streiken mot matskatten får full støtte blant engasjerte og sinte oljearbeidere på heliporten i Stavanger. Oppfordringene fra en del av dem egner seg ikke på trykk
> Les mer...
opprettet dato: 17.11.05   endret dato: 17.11.05
 
Oljearbeiderforeningen
Informasjon om den politiske streiken
Foreningene NOPEF i Statoil, YS/SaF og Lederne har i dag hatt møte med bedriften for å klargjøre hvordan den politiske streiken mot matskatten skal gjennomføres.
> Les mer...
opprettet dato: 16.11.05   endret dato: 16.11.05
 
Arbeidsmiljøloven
Vi har fått en del henvendelser om Arbeidsmiljøloven fortsatt gjelder. Det gjør den. Den nye regjeringen arbeider med å forbedre den.
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.05   endret dato: 14.11.05
 
Politisk streik på sokkelen 17 november
NOPEF går til politisk streik mot statsbudsjettet. Det er regjeringens klare løftebruddet i matskattsaken som utløste Forbundsstyrets vedtak i dag, om å gå til politisk streik.
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.05   endret dato: 11.11.05
 
Oljearbeiderforeningen
Statoil innfører Administrativ ordning på 2-4  
Som kjent har 2-4 avtalen som ble inngått mellom Lederne og Statoil skapt mange reaksjoner blant våre og andres medlemmer. 
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.05   endret dato: 11.11.05
 
Statsbudsjettet
LO-lederen sine første kommentarer til nytt statsbudsjett
En nyorientering i riktig retning, er LO-leder Gerd-Liv Valla sin kommentar til det rødgrønne budsjettforslaget. Men LO-lederen er skuffet over den ensidige skatteskjerpelsen for oljearbeidere, sjøfolk og pendlere.
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.05   endret dato: 11.11.05
 
KTJ prosessen

KTJ (Konserntjenester) prosessen raser videre i stor hastighet. Høringsfristen gikk ut 8 november. 15 november vil BU (Bedriftsutvalg) representantene motta en rapport på norsk samt konsekvensanalyser. BU behandlingen vil sannsynligvis finne sted 22 november og ledelsesbeslutning vil etter planen bli fattet kort tid etter.

> Les mer...
opprettet dato: 10.11.05   endret dato: 10.11.05
 
Fjern matskatten og skatt på hyretillegget!
NOPEF mobiliserer på nytt til kamp for å få fjernet den urettferdige matskatten og skatten på hyretillegget for sjøfolk.
> Les mer...
opprettet dato: 09.11.05   endret dato: 10.11.05
 
MTL utvalget - første møte.
Forbundets MTL utvalg (Merkantilt, Teknologisk og ledende personell) har hatt sitt første møte i Stavanger 27. oktober 2005.
Utvalget skal bestå av opptil 10 personer. Innenfor gruppen er det en målsetting å få så bred representasjon som mulig når det gjelder blant annet kjønn, kompetanse og antall selskaper.
> Les mer...
opprettet dato: 10.11.05   endret dato: 10.11.05
 
Oljearbeiderforeningen
Møte med LO og Konsernledelsen avholdt.
NOPEF i Statoil har nå avholdt det tidligere varslede møte mellom Konsernsjefen og blant annet vår forbundsleder og LO leder Gerd Liv Valla samt de sentrale tillitsvalgte i NOPEF i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 08.11.05   endret dato: 08.11.05
 
Oljearbeiderforeningen
Pålagte kurs på fritid.
Oljearbeiderforeningen i NOPEF har hatt en tvist med Statoil der vi hevder at det ikke er anledning til å pålegge sokkelpersonell kurs på sin fritid.
> Les mer...
opprettet dato: 08.11.05   endret dato: 08.11.05
 
Troll/Kvitebjørn
Satsing på samarbeidsutvalgene
27-28 oktober ble den første av to samlinger for BU og AU representanter i Troll/Kvitebjørn avholdt på Hardingasete i Hardanger. Hensikten med samlingene er å øke kompetansen til representantene i utvalgene og løfte samarbeidet til nye høyder.
> Les mer...
opprettet dato: 04.11.05   endret dato: 07.11.05
 
Statoil tar selvkritikk etter Snorre-utblåsingen.
Den interne prosjektgruppen som har undersøkt årsaken til utblåsingen har levert sin rapport. Gruppen konkluderer blant annet med: dårlig opplæring, omfangsrik-uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig styrende dokumentasjon, utilstrekkelig opplæring.
> Les mer...
opprettet dato: 02.11.05   endret dato: 02.11.05
 
Statoil overskudd på 23,9 mrd i tredje kvartal.
Skyhøye oljepriser sikret  rekordoverskudd for Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 31.10.05   endret dato: 31.10.05
 
Statoil taper penger - vil avvikle Norferm.
Bioproteinfabrikken Norferm på Tjeldbergodden er den første og eneste i sitt slag i verden. Nå vil Statoil avvikle den. NOPEF har tatt saken opp med  Næringsdepartementet.
> Les mer...
opprettet dato: 28.10.05   endret dato: 28.10.05
 
Mongstad
Løypemelding fra Mongstad
Det er nå 3 uker siden den nye organisasjonen på Mongstad ble satt ut i livet. Det som sommeren 2004 startet som et forbedringsprosjekt for planlegging og utføring av vedlikeholdsaktiviteter, bl.a ved mer effektiv bruk av IT verktøyet SAP, vokste gjennom prosessen til å bli en stor omorganisering.
> Les mer...
opprettet dato: 26.10.05   endret dato: 26.10.05
 
Statoil er mest populær blant studentene.
I følge Teknisk ukeblad er Statoil førstevalget blant teknologistudentene.
> Les mer...
opprettet dato: 26.10.05   endret dato: 26.10.05
 
Oljearbeiderforeningen
2 - 4 avtalen mellom Statoil og Lederne
Vi i Oljearbeiderforeningen får i likhet med SaF endel henvendelser i forbindelse med 2-4-avtalen for Lederne.
> Les mer...
opprettet dato: 09.09.05   endret dato: 24.10.05
 
Oljearbeiderforeningen
Ingen arbeidsrettsak mellom Lederne og Statoil.
I forbindelse med innføring av 2-4 arbeidsplan i Statoil er det i et forlik inngått en særavtale mellom Statoil og Lederne.
> Les mer...
opprettet dato: 18.08.05   endret dato: 24.10.05
 
OFS->SAFE
- Hjelper ikke med navneskifte
Den åpenbart uryddige prosessen hvor betegnelser som SAFE, OFS, YS, Prifoil og Parat fremkommer, vekker til live noen minner hos Knut Vidar Stuvik. - Som ansatt i Schlumberger ble jeg i 1999 helt ufrivillig kastet ut i en svært frustrende og meningsløs streik satt i regi av sentralstyret i OFS. Det bidro sterkt til at det meste gikk galt.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.05   endret dato: 17.10.05
 
Næringsutvalget
Troll Vest og Barentshavet
NOPEFs næringsutvalg er opptatt av videreutvikling av feltene på norsk sokkel, og at løsninger som blir vedtatt også innebærer ilandføring til Norge. Med hensyn på Troll Vest har Statoil og Hydro ulike meninger om hvilken løsning som er best. - Vi har derfor avtalt et fellesmøte med deltakelse fra Statoil og Hydros ledelse, de tillitsvalgte og Forbundets ledelse den 18. oktober, sier Lill Heidi Bakkerud. - Vi jobber ellers aktivt i alle ledd for å oppnå en ønsket utvikling i nordområdene som blir positiv både for Russland og Norge, sier Lill Heidi.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.05   endret dato: 14.10.05
 
Oljearbeiderforeningen
Lederne kritiserer Statoil for 2-4 avtalen.
Det ble den 12.10.05 avholdt et av de faste månedsmøtene mellom fagforeningene og personaldirektøren i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 13.10.05   endret dato: 13.10.05
 
Snøhvit
Bolig / Flytte betingelser
NOPEF ble informert i forkant av allmøte den 10.10 om hva de hadde bestemt seg for angående utvidelse av boligordning. Følgende ble NOPEF informert om:
> Les mer...
opprettet dato: 12.10.05   endret dato: 13.10.05
 
"Et løft for forpleining"
- Felles system for renholdsstandard på sokkelen må etableres
NOPEF arrangerte to dagers forpleiningsseminar i Stavanger 28.-29. september. Agendaen for seminaret var i hovedsak "Et løft for forpleining", renholdsfrekvenser og bruk av INSTA 800 som måleverktøy på renhold. - Seminaret konkluderte med at det må bli etablert et felles system for renholdsstandard på sokkelen, sier hovedverneombud for Statoil forpleining, Svein-Erik Karlsen.
> Les mer...
opprettet dato: 11.10.05   endret dato: 11.10.05
 
YS samling eller kamp om medlemmer?
Organisasjonene i arbeidslivet er i stadig utvikling. Vi har de siste år sett at nye allianser etableres og nye fagforbund dannes, mens enkelte forsøk strander av forskjellige årsaker. Felles for utviklingen i LO delen av fagbevegelsen som vi kjenner best er at det foregår grundige prosesser i forkant av eventuell fusjoner eller andre sammenslåinger. NOPEF er inne i en slik prosess. Denne har foregått over flere år og involvert alle medlemmer med verv og uten verv, store klubber og mindre klubber, forbundsstyret og landsmøtet. Med andre ord, alle er involvert.
> Les mer...
opprettet dato: 30.09.05   endret dato: 11.10.05
 
Nord-Rogaland/Ansettelser i nye operatørstillinger
- Selskapet innstilt på å følge bestemmelsen i Bransjeavtalen
I sommer lyste Statoil ut både internt og eksternt ledige stillinger som driftsoperatører på Kårstø. Bedriften har nå gjennomgått innkomne søknader til de 30 stillingene som skal fylles i høst. - Alt tyder på at selskapet jobber for å oppfylle avtaleverket som sier at midlertidige som har vært i stillingen mer enn ett år, normalt er å betrakte som kvalifisert til stillingen, sier Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 06.10.05   endret dato: 11.10.05
 
Sommerkonkurransen er over. Vinnerne er trukket ut.
Blant 250 innsendte svar, har vi nå trukket ut fem heldige vinnere som vinner et gavekort på kr 1000,- hver. Tusen takk til alle dere som kom med gode og nyttige innspill til videreutvikling av nettsiden.
> Les mer...
opprettet dato: 03.10.05   endret dato: 06.10.05
 
Høstens Kurstilbud
Det skjer så mye kurs og konferanser i NOPEF regi i høst at vi  har bestemt å kjøre videregående kurset neste år sier Trine Holsen. NOPEF kompetanse kjører masse spennende og lærerike kurs som kan være en god erstatter for for de som har lyst å lære mer. Vil spesielt nevne HMS konferansen til forbundet den 8- 9 desember.
> Les mer...
opprettet dato: 05.10.05   endret dato: 06.10.05
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: