Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Oljearbeiderforeningen
Helikoptervelt kurs.
NOPEF har mottatt mange bekymrete henvendelser angående kravet om heliveltkurset som ble obligatorisk på alle sikkerhets-repitisjonskursene fra og med 1/7 i år.
> Les mer...
opprettet dato: 05.10.05   endret dato: 05.10.05
 
Oppsummering av vårens opplæringsprogram for  tillitsvalgte og medlemmer.
Vi har gjennomført 3 basis kurs og lagt programmet for høsten samt 2006, nå er det viktig at medlemmene melder seg på kursene sier Studietillitsvalgt Trine Holsen
> Les mer...
opprettet dato: 28.06.05   endret dato: 04.10.05
 
LOs Ungdomskonferanse i Rogaland den 25- 27 nov.
Til alle unge medlemmer i Rogaland
LO skal gjennomføre en meget spennede samling for ungdommer den 25 -27 november. Det er innlagt konsert med Kaizers Orchestra lørdag kveld.
> Les mer...
opprettet dato: 30.09.05   endret dato: 30.09.05
 
Helge Lund i Dagens Næringsliv:
- Velger bikkja fremfor knallhard jobbing
I følge et oppslag i Dagens Næringsliv i dag sier Helge Lund han er redd for at for mange fristes av et behagelig liv isteden for knallhard jobbing. Petromagasinet.no har bedt Oddvar Haugvaldstad om en kommentar til utsagnet.
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.05   endret dato: 30.09.05
 
Bergen/Mongstad
Vellykket nordisk raffineri konferanse
Den årlige raffineri konferansen med deltakelse fra fagforenings- og forbundsrepresentanter fra nordiske land ble sist uke arrangert i Bergen.
- Konferansen konkluderte med at vi må ha et tettere samarbeid og bedre erfaringsutveksling for å møte felles utfordringer, sier Svein Aastvedt, Leder forening Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 26.09.05   endret dato: 27.09.05
 
Oljearbeiderforeningen
Prosjektbasert vedlikehold (PBV) på Statfjord.
I forbindelse med Organisasjonsutviklings prosessen på Statfjord ble det opprettet en PBV gruppe som skal drive prosjektbasert vedlikehold på Statfjordfeltet.
> Les mer...
opprettet dato: 26.09.05   endret dato: 26.09.05
 
Oljearbeiderforeningen
Vibrasjonene i Sikorsky S 92
Etter gjentatte henvendelser fra NOPEF og LO,s Helikopterutvalg har nå Sikorsky henvendt seg direkte til NOPEF på grunn av klagene vi har påpekt på vegne av passasjerene.
> Les mer...
opprettet dato: 20.09.05   endret dato: 20.09.05
 
NOPEF i Statoil arrangerer E,drift seminar.
NOPEF i Statoil arrangerte den 28 – 29.08.2005 E drift seminar for tillitsvalgte/Bu representanter i NOPEF i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.05   endret dato: 20.09.05
 
Uenighet om tolkning
- Bedriften prøver å vanne ut vår særavtale for sykdom under ferie og omsorgspermisjon
Bedriften ønsker ikke å følge intensjon i NOPEFs særavtale innenfor sykdom under ferie for skiftgånde personell og omsorgspermisjon, og praktiserer en tolkning av regler som det fortsatt er uenighet om . – Alle medlemmer som blir trukket i lønn eller blir pålagt å bruke avspaseringstimer, bes ta kontakt med sine tillitsvalgte, sier Arvid Færaas.
> Les mer...
opprettet dato: 20.09.05   endret dato: 20.09.05
 
Kurs
NOPEF i Statoil arrangerer Basiskurs i  Oslo.
NOPEF i Statoil arrangerer i samarbeid med NOPEF kompetanse  basiskurs  i Oslo 11 - 13 november.
> Les mer...
opprettet dato: 19.07.05   endret dato: 19.09.05
 
Kommentar til dagens begivenheter
- Shtokman er viktig for Statoil og Norge
Dagen i dag har gitt positive og negative nyheter for selskapet. Lill Heidi Bakkerud gleder seg først og fremst over at Statoil fortsatt er aktuell kandidat i den videre utviklingen av Shtokman feltet. - Med hensyn på Snøhvit-overskridelsene er det overhode ingen grunnlag for mistillit overfor vår sjef, sier lederen for NOPEF i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 16.09.05   endret dato: 17.09.05
 
Gassfeltet Shtokman:
Statoil er i finalen!
Det russiske olje- og gasselskapet Gazprom avgjorde i dag 16. sept at Statoil er blant de selskapene de vil ha med videre i utviklingen av Shtokman.
> Les mer...
opprettet dato: 16.09.05   endret dato: 16.09.05
 
Uttalelse
Troll gassen til Kollsnes.
NOPEF i Statoil krever at Troll gassen blir ført i land på Kollsnes. Dette vedtok styret i NOPEF i Statoil i en uttalelse 14.sept.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.05   endret dato: 15.09.05
 
Vi forbedrer vår organisasjon.
Vår vertikale organisering gir utfordringer. På NOPEF sitt Landsmøte høsten 2004 ble det bestemt å sette ned et utvalg som skulle ha fokus på hvordan NOPEF ivaretar interessene til medlemmene innenfor MTL området. MTL står for Merkantilt, Teknisk og Ledende personell.
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.05   endret dato: 02.09.05
 
Lill Heidi Bakkerud tilbake som leder
Endringer i ledelsen i NOPEF i Statoil
1. september kom Lill Heidi Bakkerud tilbake etter 1 års permisjon. Fra denne dato gikk hun inn igjen i vervet som leder i NOPEF i Statoil. Oddvar Haugvaldstad som har fungert som leder siste året, går inn igjen som nestleder fra samme dato.
Svein Aastvedt som har fungert som nestleder går tilbake til vervet som leder for NOPEF-foreningen på Mongstad fra 5. september.
> Les mer...
opprettet dato: 02.09.05   endret dato: 02.09.05
 
Nord Rogaland
Verdiskaping i industrien på Haugalandet.
-Fortid eller fremtid?
LO-Haugesund og omegn og Haugaland Industri- og Næringsforening innviterer til folkemøte mandag den 5. september kl 18.30 angående våres arbeidsplasser i Industrien. Oppfordrer alle til og stille. Programmet:
> Les mer...
opprettet dato: 01.09.05   endret dato: 02.09.05
 
Nord Rogaland
Invitasjon til medlemsfest !
Du er hjertelig velkommen til fest for Nopef-medlemmer igjen! Sett av datoen nedenfor allerede nå! Kom på Peppes, 2. etasje, fredag 30. september klokken 20.00!
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.05   endret dato: 02.09.05
 
Oljearbeiderforeningen
Alarm-reaksjonslag ut av beredskapsorganisasjonen?
Oljearbeiderforeningen har mottatt masse reaksjoner etter at HMS ledelsen i selskapet den 18 juli sendte ut melding om at Alarm-reaksjonslaget (ARL) ikke lenger skulle inngå i beredskapsorganisasjonen, samt at opplæringen for laget skulle utgå.
> Les mer...
opprettet dato: 25.08.05   endret dato: 25.08.05
 
Seniorpolitikk
- Kombinere arbeid og pensjon
Arbeidsgruppen som har utarbeidet innspill til ledelsen om seniorpolitikk i selskapet avga sin rapport for KU 16. august. Det ble besluttet at gruppens arbeid videreføres i regi av P&O. - Vi må få ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres, sier Svein Aastvedt.
> Les mer...
opprettet dato: 19.08.05   endret dato: 21.08.05
 
La UNION leve!
LO Grenland sammen med flere inviterer alle venner og støttespillere til den største industripolitiske markeringen noensinne om UNION's fremtid.
> Les mer...
opprettet dato: 17.08.05   endret dato: 17.08.05
 
Troll/Kvitebjørn
Gassen fra Troll Vest må ilandføres til Kollsnes
Frode Solberg, leder i NOPEF-foreningen Troll/Kvitebjørn, HVO på Kollsnes Hanne Indrehus og Truls Olav Strand Nilsen, LO-koordinator i trykkoppgraderingsprosjektet på Kollsnes, har vært engasjert i saken siden tidlig i vår.
Vår målsetning er at gassen ilandføres til Kollsnes. Gassen skal uansett føres i land. Spørsmålet er bare om den skal føres i land i Norge eller sendes mer eller mindre direkte over til britisk side. Vi ønsker gassen til Kollsnes for behandling og uttak av væskedelen før den sendes videre. I så fall må det utbygging til på Kollsnes, sier Solberg.
> Les mer...
opprettet dato: 17.08.05   endret dato: 17.08.05
 
Forskuddstrekk
Fri kost på sokkelen korrigeres i september
Endringene i forskriftene var ikke på plass før 29. juni og det sammen med ferieavvikling er årsaken til at bedriften dessverre ikke får korrigert før september-lønn.
> Les mer...
opprettet dato: 03.08.05   endret dato: 03.08.05
 
Leder for Oljearbeiderforeningen kommenterer:
Manglende vedlikehold av livbåter på Veslefrikk
- Vi er glad for at selskapet har igangsatt granskning av vedlikeholdet på de konvensjonelle livbåtene. Denne type problem skal bare ikke forekomme, og da er dette en høyst påkrevet og riktig reaksjon. I tillegg må vi være åpen for å stille oss selv flere granskende spørsmål, sier Dag Unnar Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 02.08.05   endret dato: 03.08.05
 
Oljearbeiderforeningen
Livbåtene på Veslefrikk, Kristin, Kvitebjørn og Visund.
Etter uhellet med testing av livbåtene på Veslefrikk har vi fått mange henvendelser om at folk føler seg utrygge, sier nestleder i Oljearbeiderforeningen Arne Strand. Dette er en sak som både fagforeningene og bedriften ser svært alvorlig på.
> Les mer...
opprettet dato: 14.07.05   endret dato: 14.07.05
 
Borealis
- Strategisk uklokt å selge
- Vi burde heller engasjert oss sterkere for å bruke de mulighetene som dette eierskapet kunne gitt oss, sier Oddvar Haugvaldstad i en kommentar til salget av Borealis. - Dessuten dreier det seg også om vårt omdømme her hjemme i forhold til tidligere politiske prosesser som førte til kjøp av Sagas petrokjemianlegg og delprivatiseringen av Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 01.07.05   endret dato: 01.07.05
 
Oljearbeiderforeningen
Vendbare senger
Styret i Oljearbeiderforeningen : Regelverket skal følges.
Problematikken rundt løsninger for økt sengekapasitet i forbindelse med utbyggingsprosjekter på våre installasjoner gjentar seg stadig vekk.
> Les mer...
opprettet dato: 01.07.05   endret dato: 01.07.05
 
Oljearbeiderforeningen
Vi vant saken om matskatten!

- Regjeringen og Frp har i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett gått tilbake på skatteskjerpelsen for oljearbeidere, pendlere og sjøfolk, sier NOPEFs Jarle Vines. Det ser derfor ut til at kampanjen vår har ført frem.Vi I NOPEF i Statoil slutter oss til rekken av gratulanter til Forbundet vårt og ikke minst Jarle Vines som har jobbet natt og dag i lang tid med denne saken sier lederen i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad. Dette er en gledens dag for alle våre medlemmer sier han. 

> Les mer...
opprettet dato: 03.06.05   endret dato: 28.06.05
 
NOPEF-aksjonen mot matskatten:
17.000 underskrifter ga historisk snuoperasjon
> Les mer...
opprettet dato: 24.06.05   endret dato: 28.06.05
 
Snøhvit foreningen
Kurs og Informasjonsmøte
13.-14. Juni ble kurset "Basiskurs organisasjon" gjennomført på Melkøya. Erling Holmefjord fra Forbundet gjennomgikk bla .Forbundet sin oppbygging og Hovedavtalen. Arvid Færaas gjennomgikk Særavtalen. Vi har fått positive tilbakemeldinger på Kurset og at det var et nyttig kurs opplyser Ivan Sørli, Leder av Snøhvit foreningen.
> Les mer...
opprettet dato: 28.06.05   endret dato: 28.06.05
 
nopefistatoil.no:
- Fornøyd med besøkstallene
nopefistatoil.no åpnet nettsidene 3. januar i år. - Besøkstallene er oppløftende så langt. Dette både oppmuntrer og forplikter oss til å legge ut nye saker regelmessig, og opprettholde et godt aktivitetsnivå, sier web ansvarlig Gunnar Løtveit.
> Les mer...
opprettet dato: 19.05.05   endret dato: 23.06.05
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Industri Energi på Kårstø feiret 25 år
I anledning 25 års jubileet til Industri Energi foreningen på Kårstø ble det arrangert jubileumsfest på SAS Radisson Hotel fredag 2. Oktober. Medlemmer og andre inviterte gjester utgjorde de 120 personene som deltok på festen, hvor også medlemmer med 40 års og 25 års medlemskap i LO ble hedret og tildelt sine utmerkelser av forbundsleder Leif Sande.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: