Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Oljearbeiderforeningen
Innleie på Sokkelen
NOPEF i Statoil får stadig henvendelser fra medlemmer om hva som er tilfelle når det gjelder innleie på sokkelen.
Vi blir av andre beskyldt for å godta innleie fra bedrifter uten tariffavtale og at det med vår velsignelse foregår sosial dumping som dermed er en fare for våre arbeidsplasser.
> Les mer...
opprettet dato: 22.06.05   endret dato: 22.06.05
 
Statfjord Senfase vedtatt -
"rikgass-lekkasje" åpnet
- Stortinget behandlet og vedtok onsdag kveld Statfjord Senfase-prosjektet. Dette prosjektet gir Statfjord-feltet forlenget levetid ved at installasjonene på feltet bygges om. Samtidig ble det vedtatt å sende rikgassen fra Statfjord til St. Fergus i Skottland, sier spesialrådgiver Hogne Hongset i NOPEF.
> Les mer...
opprettet dato: 17.06.05   endret dato: 17.06.05
 
Skiftarbeid-helse & sikkerhet
I møte mellom bedriften og de tillitsvalgte i dag, 11. mai, kom vi til enighet om flere tiltak for å lette på de uheldige konsekvensene skift- og nattarbeid medfører. Fra NOPEF i Statoil deltok Oddvar Haugvaldstad og Ellen Marie Ødegaard.
> Les mer...
opprettet dato: 10.05.05   endret dato: 17.06.05
 
Lønnsoppgjøret
Lønnsoppgjøret for NOPEF I Statoil er i havn.
Kl 02.50 natt til tirsdag ble årets mellomoppgjør avsluttet. Rammen på oppgjøret ble på 2,7%.
> Les mer...
opprettet dato: 31.05.05   endret dato: 17.06.05
 
Nord Rogaland
Spørreundersøkelse angående busstilbud til skift.
NOPEF tok opp i AMU møte muligheten for buss til Kårstø,se tidligere artikkel. Det er nå sendt ut en spørreundersøkelse til ansatte i PA.
> Les mer...
opprettet dato: 17.06.05   endret dato: 17.06.05
 
Tjeldbergodden.
NOPEF Tjeldbergodden sier i fra seg retten til utpeking av HVO

Vi har valgt å bruke denne retten fram til nå, fordi tidlige ordninger ikke fungerte. I og med at vi organiserer 2/3 av de ansatte, har vi følt at demokratiet er godt ivaretatt. Det viktigste for oss er at valget blir gjort skikkelig og følger arbeidsmiljøloven, sier leder for NOPEF TBO, Trine Holsen.

> Les mer...
opprettet dato: 17.06.05   endret dato: 17.06.05
 
Kurs
Kurs i presentasjonsteknikk og møteledelse.
Hvordan bli en bedre møteleder? Hvordan planlegge en presentasjon? Dette er et lærerikt kurs hvor alle deltakerene får øve mye. Det blir også brukt tv/video på kurset.  NOPEF kompetanse arrangerer kurset i Stavanger 23 og 24 august.
> Les mer...
opprettet dato: 16.06.05   endret dato: 16.06.05
 
Oljearbeiderforeningen
Økende misnøye med den nye renholdsfrekvensen

Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil avholdt den 07 – 08. Juni styremøte. Et av temaene som ble tatt opp var renholdsfrekvensen som er innført på våre installasjoner.

> Les mer...
opprettet dato: 09.06.05   endret dato: 16.06.05
 
Oljearbeiderforeningen
Kan bli mulig å ta med mobiletelefonen offshore
Etter flere henvendelser fra medlemmene våre om problemene som følger av at de må legge igjen mobiltelefonen på heliportene, tok NOPEF saken opp med OLF, sier forbundssekretær Sonja Tinnesand. I følge siste tilbakemelding fra OLF, stiller de seg positive til å få til en lik og forutsigbar ordning for hele Nordsjøen, når det gjelder å bringe med telefonen ut på innretningen og oppbevare den der under oppholdsperioden.
> Les mer...
opprettet dato: 10.06.05   endret dato: 10.06.05
 
Oljearbeiderforeningen
Matskatt-aksjonen. Full seier og "Penga igjen"!
1. nestleder Frode Alfheim og Forbundssekretær Jarle Vines, begge NOPEF, er meget godt fornøyd med at man har fått bekreftet at enigheten om revideringen av statsbudsjettet innebærer at ingen går glipp av pendlerfradrag eller skattefritak for kost og kostpenger for hele 2005. - Dette betyr penger igjen på skatten til veldig mange, sier Alfheim.
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.05   endret dato: 07.06.05
 
Mongstad
Mongstad-raffineriet feirer 30 års jubileum.
I dag feirer vi, sier leder for NOPEF i Statoil  Mongstad, Magnar Stormark. Mange prominente gjester er med på feiringen i dag. Fylkesmann Svein Alsaker. Industriministeren fra 1975, Ingvald Ulveseth. Tidligere konsernsjef Arve Johnsen. Tidligere ordfører og Stortingsmann Sverre Helland. Konserndirektør for F&M Jon Arnt Jacobsen og direktør Bjørn Kåre Viken.
> Les mer...
opprettet dato: 03.06.05   endret dato: 03.06.05
 
Oljearbeiderforeningen
Tampen logistikk
Det skal nedsettes et utvalg for å konsekvensutrede en eventuell Tampen logistikk enhet
> Les mer...
opprettet dato: 03.06.05   endret dato: 03.06.05
 
Nord Rogaland
Referat fra medlemsmøte på Kårstø
På medlemsmøte den 2 juni vil en gjennomgå lønnsoppgjøret og forsikringsordningene som en blir tilbudt gjennom LO favør. I tilegg vil en måtte velge ny nestleder for den perioden dagens nestleder (Terje Hetland)skal til Snøhvit som oppstartshjelp.
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.05   endret dato: 03.06.05
 
Oljearbeiderforeningen
NOPEF nær full seier i Mat-skatt saken
AP og Frp fremmer forslag om reversering av matskattvedtaket nå
Både AP og Frp fortalte idag til NRK at de ved revideringen av statbudsjettet vil fremme forslag om gjeninnføring av skattefritaket for kost og kostpenger og fradragsretten for merutgifter til kost for pendlere. SV og SP fortalte at vil støtte forslaget. - Nå gjenstår det å se forhandlingsresultatet, sier 1. nestleder i NOPEF Frode Alfheim, men legger til at han ikke kan forstå at noen av partiene vil tørre å gå til valg dersom kravet frafalles.


> Les mer...
opprettet dato: 01.06.05   endret dato: 02.06.05
 
NOPEF i Statoil årsmøte
Haugvaldstad gjenvalgt
NOPEF i Statoil avholdt sitt årsmøte på Mongstad 8 og 9 mars. Oddvar Haugvaldstad ble gjenvalgt som fungerende leder. Avdelingens nyvalgte arbeidsutvalg består av: Oddvar Haugvaldstad, Svein Aastvedt, Anne Horneland, Dag Unnar Mongstad, Arvid Færaas og Erik P. Ommundsen
> Les mer...
opprettet dato: 11.03.05   endret dato: 01.06.05
 
Snøhvit
Informasjonsmøte
Alle ansatte i Snøhvit drift inviteres til Informasjonsmøte på Rica Hotell i Hammerfest den 13.06 med Pizza i etterkant. Vi starter klokken 18.00
> Les mer...
opprettet dato: 01.06.05   endret dato: 01.06.05
 
Troll/Kvitebjørn
NOPEF krever egne AMU for Troll A og Kvitebjørn
- Bedriften har gitt til kjenne at dagens HVO-ordning skal termineres 1. september 2005. Dagens HVO-ordning kom i stand som en avtale med foreningene, mot at vi etablerte felles AMU for Troll A og Kvitebjørn. Når bedriften endrer HVO-ordningen går vi tilbake til opprinnelig krav om separate AMU for Troll A og Kvitebjørn, sier Frode Solberg i en kommentar.
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.05   endret dato: 27.05.05
 
Lønnsoppgjøret 2005
Det lokale lønnsoppgjøret i Statoil starter mandag 30. mai kl. 10.00.  Det er i år et såkalt mellomoppgjør, som betyr at forhandlingene er en ren lønnsregulering.
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.05   endret dato: 26.05.05
 
Kurs
Kvinnelige tillitsvalgte
NOPEF kompetanse arrangerer kurs, spesielt rettet mot våre kvinnelige tillitsvalgte. Kurset avholdes 7 - 8 juni på Sola Strand Hotel.
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.05   endret dato: 26.05.05
 
Oljearbeiderforeningen
Nei til skatt på mat
Seier innen rekkevidde
> Les mer...
opprettet dato: 25.05.05   endret dato: 25.05.05
 
Tjeldbergodden
Mulighetenes odde !
NOPEF’s næringspolitiske utvalg besøkte Tjeldbergodden 19.mai. De fikk presentert et anlegg og en organisasjon som høster mange lovord.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.05   endret dato: 23.05.05
 
Troll/Kvitebjørn
Ønsker ikke å møte bedriften ennå
Frode Solberg: NOPEF Troll/Kvitebjørn har takket foreløpig nei til å møte bedriften 25. mai for å evaluere HVO-ordningen for Troll A/Kvitebjørn.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.05   endret dato: 23.05.05
 
Nopef i Statoil
Overgang til individuell lønn
Svært gledelig sier nestleder i Nopef i Statoil, Svein Aastvedt.  Dette har vi jobbet for lenge, og endelig ser det ut til at vi kan finne en vei som er forståelig og logisk.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.05   endret dato: 23.05.05
 
Troll/Kvitebjørn
Revisjonsstansavtalen for Kollsnes 2005 i boks
Bedriften og fagforeningene hadde møte på Kollsnes fredag 20. mai der arbeidsplanene for revisjonsstansen 13. - 26. juni 2005 ble godkjent og protokollen signert.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.05   endret dato: 23.05.05
 
Oljearbeiderforeningen
Vendbare senger
Oljearbeiderforeningen i NOPEF har vært i møte med Petroleumstilsynet i forbindele med Statoils ønske om  å ta i bruk vendbare senger.
> Les mer...
opprettet dato: 20.05.05   endret dato: 20.05.05
 
Oljearbeiderforeningen
Helsekrav til innsatspersonell
Ingen avklaring i forbindelse med helsekrav til innsatspersonell på sokkelen.
> Les mer...
opprettet dato: 20.05.05   endret dato: 20.05.05
 
Nopef i Statoil
Merkantil/Teknisk/Ledende

Styre- og representantskapsmøtet på Tjelbergodden 3. og 4. mai bestluttet å etablere et MTL-nettverk i Statoil.  Nettverket har oppstartsmøte i midten av juni. 

> Les mer...
opprettet dato: 18.05.05   endret dato: 19.05.05
 
Nord Rogaland
Skift buss vurderes
Resultatene fra NOPEF sin skiftkonferanse og  protokollen fra lønnsoppgjøret ble presentert på skiftene i vår. I den forbindelse kom det flere spørsmål på hvorfor det ikke er buss tilbud etter nattskiftet som er den farligste tiden og kjøre hjem på, sier Terje Hetland.
> Les mer...
opprettet dato: 18.05.05   endret dato: 18.05.05
 
LO-kongressen:
Positiv til at gassen tas i bruk i Norge
- Vi er tilfreds med at LO-kongressen nå helt tydelig åpner for dette. Uttalelsen som ble vedtatt tilsier også at forskningen på å redusere CO2-utslipp fra anleggene kan skje parallellt med byggingen, sier Trine Holsen.
> Les mer...
opprettet dato: 13.05.05   endret dato: 13.05.05
 
Nei til skatt på mat
NOPEF representanter demonstrerte foran Stortinget.
17 000 underskrifter mot matskatten ble i dag 12. mai overlevert medlemmer av finanskomitéen. En stor delegasjon NOPEF tillitsvalgte og medlemmer benyttet anledningen foran Stortinget til å markere seg med appeller og servering av gratis, skattefri lapskaus.
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.05   endret dato: 12.05.05
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: