Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Oljearbeiderforeningen
Oppbemanning i UPN besluttet.
UPN samarbeidsutvalg har bestemt seg for en økning i bemanningen på opptil 150 innenfor drift, vedligehold og logistikk, forteller leder for Oljearbeiderforeningen i NOPEF i Statoil, Dag Unnar Mongstad. Innenfor B&B miljøte blir økningen på mellom 50 og 100. Det blir også en økning innenfor DVM miljøet. Alle nyansettelser vil bli gjort inneværende år. 
> Les mer...
opprettet dato: 12.05.05   endret dato: 12.05.05
 
LO medlemmene tjener tusenvis på sitt medlemskap
LO har satt sammen et regnestykke som viser hvor mye en familie kan spare gjennom medlemsfordeler pr. år.
> Les mer...
opprettet dato: 11.05.05   endret dato: 11.05.05
 
LO-kongressen
Trine Holsen fra NOPEF i Statoil har lagt frem to forslag på LO-kongressen. Lill-Heidi Bakkerud er med i valgkomitéen på kongressen.
> Les mer...
opprettet dato: 10.05.05   endret dato: 10.05.05
 
Bergen
Verneområder Statoil Sandsli. Nye renhold og kantinekontrakter. Lønnsoppgjør. Forsikringer.
Inndelingen av nye verneområder på Sandsli er nå ferdig. Verneområdene er blitt flere og det er utpekt flere Verneombud. Fagforeningene har inngått protokoll med lokal PO på Sandsli.
> Les mer...
opprettet dato: 10.05.05   endret dato: 10.05.05
 
Trondheim/Stjørdal
Informasjon mai 2005
Les mer om disse sakene: Kartlegging av kvinneandel i teknisk og administrativ karriærestige. Onshore-senter på Stjørdal. Vaktutredning Rotvoll. Labvakt Rotvoll. LO/AP. Sammenslåingsdebatten NOPEF/KJEMISK.
> Les mer...
opprettet dato: 10.05.05   endret dato: 10.05.05
 
Troll/Kvitebjørn
Saf og Lederne sier nei til valg av HVO
Lederne og SaF har gjort krav på å få peke ut HVOene for Troll A/Kvitebjørn. Dette som en følge av en rapport fra PO som viser at disse 2 fagforeningene organiserer mer enn 50 % av de ansatte.
> Les mer...
opprettet dato: 09.05.05   endret dato: 09.05.05
 
LO-kongressen er i gang.
Av 315 delegater er det to med tilhørighet til NOPEF i Statoil tilstede på LO-kongressen. Trine Holsen som stiller fra LO Møre og Romsdal og Lill Heidi Bakkerud, leder i NOPEF i Statoil (for tiden i permisjon).
Kongressen startet lørdag 7. mai og varer til torsdag 12. mai.
> Les mer...
opprettet dato: 09.05.05   endret dato: 09.05.05
 
Snøhvit
Arbeidstidsordninger for Snøhvit
Snøhvit prosjektet har 3 godkjente arbeidstidsordninger for de Statoil ansatte. Driftpersonell skal inn på 6 skift i løpet av sommeren/høsten for å dekke opp for oppgavene frem til ordinær 7 skift ordning blir satt i drift.
> Les mer...
opprettet dato: 06.05.05   endret dato: 06.05.05
 
Representantskapsmøte
NOPEF i Statoil uttalelse
NOPEF i Statoil avholdt 3 og 4 mai Representantskapsmøte på Tjeldbergodden og Ringholmen. Møtet vedtok enstemmig en uttalelse som anbefaler LO-kongressen å gå mot å bevilge penger til politiske partier. LO-kongressen starter lørdag 7. mai.
> Les mer...
opprettet dato: 05.05.05   endret dato: 05.05.05
 
Oljearbeiderforeningen
Søk og Redningslag. (S&R lag)
Endelig løsning, også helikoptervaktene skal ha kompensasjonen
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.05   endret dato: 02.05.05
 
1.linjeledere får sokkelkontrakter
NOPEF i Statoil har i mange år krevd at 1 linjelederne skal gå på sokkelkontrakter og ikke landkontrakter. Den 26 april underrettet bedriften alle fagforeningene om at de går med på dette kravet.
> Les mer...
opprettet dato: 02.05.05   endret dato: 02.05.05
 
Snorrehendelsen
Prosjektorganisasjonen for forbedringstiltak
Det er som kjent opprettet er en prosjektorganisasjon for oppfølging av hendelsen på Snorre i form av en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Nopefistatoil.no har sammen med Oddvar Haugvaldstad møtt NOPEF-medlemmene Jan-Erik Syversen og Bjørn-Otto Samuelsen. Jan-Erik er medlem av prosjektgruppen i egenskap av hovedverneombud i Snorre, mens Bjørn-Otto er NOPEFs representant i styringsgruppen.
> Les mer...
opprettet dato: 29.04.05   endret dato: 29.04.05
 
Oljearbeiderforeningen
Oljearbeiderforeningen i NOPEF har krevd økt bemanning i Statoil forpleining.
Oljearbeiderforeningen har avholdt møte med Statoil forpleining angående bemanningssituasjonen. Vi har nå fått gjennomslag for vårt krav om å gi tilbud om fast ansettelse i selskapet til tidligere midlertidig ansatte.
> Les mer...
opprettet dato: 27.04.05   endret dato: 27.04.05
 
Oljearbeiderforeningen
Gulltopp-boring og premiering på Gullfaks A
Gulltopp-boring på Gullfaks A med høy sikkerhet i fokus var overskriften på Ticker. Etter å ha sett innslaget på TV2 om at boreselskapet ønsket å premiere ansatte dersom de fikk jobbene gjort raskere ble vi meget overrasket sier Arne Strand til nopfistatoil.no
> Les mer...
opprettet dato: 08.04.05   endret dato: 21.04.05
 
Oljearbeiderforeningen
Bemanning på Statfjordfeltet
Oljearbeiderforeningen i NOPEF har nå vært på en ny runde på Statfjordfeltet.
Tilbakemeldinger vi fikk fra medlemmer og andre ga oss grunn til bekymring når vi nå ser det foreløpige resultatet av ny organisering om bord.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.05   endret dato: 21.04.05
 
Snøhvit
Leder for NOPEF i Statoil-Snøhvit i møte med Hammerfest-ordføreren.
Leder for NOPEF i Statoil-Snøhvit Ivan Sørli og 1. nestleder i NOPEF Frode Alfheim, hadde et godt og positivt møte med  ordføreren i Hammerfest Alf E. Jacobsen.
> Les mer...
opprettet dato: 21.04.05   endret dato: 21.04.05
 
Nei til åpne butikker annen pinsedag
Aksjonen førte frem! Kirke og Kulturdepartementet snur.
Takk til alle som var med og støttet aksjonen som Handel og Kontor gjennomførte. Et godt eksempel på at det nytter å protestere. Nå får de ansatte i butikkbransjen tilsvarende langhelg i pinsen som vi andre.
> Les mer...
opprettet dato: 20.04.05   endret dato: 20.04.05
 
Bemanningsdiskusjonen i UPN
100 nye egne ansatte
- Vi er blitt gjort kjent med at ledelsen i Statoil har besluttet å øke bemanningen med inntil 100 egne ansatte, sier Oddvar Haugvaldstad. - De lokale tillitsvalgte i samtlige foreninger skal ha æren for det som nå skjer. Diskusjonene om bemanning har foregått i BUene, og de tillitsvalgte har hele tiden påpekt at bemanningen har vært for lav i forhold til oppgavene. Også sentralt har NOPEF i Statoil sammen med de andre foreningene jobbet for dette i lang tid. NOPEF i Statoil er glad for å se at standpunktene vi har hevdet overfor ledelsen i denne saken har gitt resultater, sier Haugvaldstad til nopefistatoil.no.
> Les mer...
opprettet dato: 19.03.05   endret dato: 19.04.05
 
Opplæringsplan for tillitsvalgte
Første kurset ble en suksess!
NOPEF i Statoil er nå kommet i gang med opplæringsplanen for tillitsvalgte, BU medlemmer og interesserte medlemmer. Det vil bli arrangert en rekke kurs i tiden fremover. Første basiskurset gikk av stabelen i Oslo 8 til 10 april og var en suksess.
> Les mer...
opprettet dato: 15.04.05   endret dato: 19.04.05
 
NOPEF og Kjemisk:
Arbeidsutvalget i NOPEF i Statoil anbefaler JA til forhandlinger. NB! Har DU avgitt din stemme?
Det er på grunnlag av diskusjonene i foreningenes årsmøter, responsen blant medlemmene og drøftelsene på årsmøtet i avdelingen at Arbeidsutvalget anbefaler medlemmene å stemme JA til forhandling om sammenslåing. Uravstemmingen vil foregå i perioden fra 8. april fram til 2. mai.
> Les mer...
opprettet dato: 05.04.05   endret dato: 18.04.05
 
Helsefarlig skift- og nattarbeid
Skift- og nattarbeid er langt mer helsefarlig enn arbeidslivet har tatt inn over seg. De ansattes organisasjoner har sviktet skiftarbeiderne, mener professor Torbjørn Åkerrstedt.
> Les mer...
opprettet dato: 18.04.05   endret dato: 18.04.05
 
Oljearbeiderforeningen
Pålagte Kurs på fritid
Oljearbeiderforeningen i NOPEF har skrevet uenighetsprotokoll med Statoil i forbindelse med pålagte kurs på fritid for sokkelpersonell.
> Les mer...
opprettet dato: 15.04.05   endret dato: 15.04.05
 
Handel og Kontor
Nei til åpne butikker annen pinsedag.
Handel og Kontor organiserte ber om støtte til kravet om at annen pinsedag skal være fridag, også for butikkansatte.
> Les mer...
opprettet dato: 13.04.05   endret dato: 13.04.05
 
Forsikringer og medlemsfordeler
LO favør
I disse dager får alle NOPEF medlemmer tilsendt nytt medlemskort fra LO favør, samt informasjon om forsikringer. I tillegg til de forsikringene det opplyses om, har alle NOPEF i Statoil medlemmer Toppforsikring.
> Les mer...
opprettet dato: 30.03.05   endret dato: 30.03.05
 
HMS-utvalget
- Vi setter helse i fokus
NOPEF i Statoil har i forbindelse med HMS-utvalgets videre arbeid laget en liten brosjyre som er sendt ut til alle medlemmene. Petromedia as (tidligere Petromagasinet as), hjalp oss med grafisk design og tekst, og har på eget initiativ laget en kjekk nettversjon av brosjyren. Den kan du bla i her!
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.05   endret dato: 22.03.05
 
Alvorlige hendelser
Må løses gjennom samarbeid på alle plan
- I forhold til den alvorlige hendelsen på Snorre A-plattformen og andre hendelser det siste halvåret vil vi ta saken opp som HMS-sak på neste møte i Konsernutvalget (KU), sier Oddvar Haugvaldstad. - Vi må samtidig alle være varsom med å skape tilleggsbelastninger hos oljearbeidere og deres familier ved å bidra til lite gjennomtenkte presseoppslag, sier Haugvaldstad.
> Les mer...
opprettet dato: 14.03.05   endret dato: 17.03.05
 
Uttalelser fra NOPEF i Statoil sitt årsmøte
På NOPEF i Statoil sitt årsmøte 8 og 9 mars ble det vedtatt to uttalelser. En om Gassco og en om Borealis i Bamble.
> Les mer...
opprettet dato: 17.03.05   endret dato: 17.03.05
 
Nord Rogaland
Årsmøte
Årsmøte for NOPEF i Statoil Nord Rogaland ble avholdt den15 februar. Lars A. Myhre ledet årsmøte og informerte om sammenslåingsdebatten NOPEF - KJEMISK.
> Les mer...
opprettet dato: 18.02.05   endret dato: 15.03.05
 
Demonstrasjon i Bergen 17 mars.
Forsvar Folketrygden
Fakkel og fanemarkering på Torgallmenningen i Bergen torsdag 17. mars kl. 18.30. Dette er en del av en landsomfattende aksjonsdag hvor fagorganiserte og andre kan vise sin misnøye mot angrepene på våre pensjoner.
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.05   endret dato: 15.03.05
 
NOPEF Tjeldbergodden
Årsmøtet til NOPEF Tjeldbergodden ble holdt 28. februar.
Årsmøtet til NOPEF Tjeldbergodden ble holdt i Nordlandet grendahus på Dromnes. Spesielt inviterte var familien til medlemmene, Norsk kjemisk sitt styre fra Holla Fesil på Kyrksæterøra, Oddvar Haugvaldstad, leder NOPEF i Statoil og Frode Alfheim, 1.nestleder NOPEF forbundet
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.05   endret dato: 11.03.05
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Industri Energi på Kårstø feiret 25 år
I anledning 25 års jubileet til Industri Energi foreningen på Kårstø ble det arrangert jubileumsfest på SAS Radisson Hotel fredag 2. Oktober. Medlemmer og andre inviterte gjester utgjorde de 120 personene som deltok på festen, hvor også medlemmer med 40 års og 25 års medlemskap i LO ble hedret og tildelt sine utmerkelser av forbundsleder Leif Sande.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: