Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Snøhvit
Årsmøte avholdt i Snøhvit foreningen
Ivan Sørli ble valgt som den første lederen av foreningen NOPEF i Statoil Snøhvit på årsmøte den 3. mars.
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.05   endret dato: 11.03.05
 
Åpent LO møte i Haugesund 17 Mars kl 19.00
Skal vi godta kutt i pensjonene i folketrygden ?
Ønsker vi å oprettholde folketrygden slik den er - eller skal vi godta kutt i pensjonene i folketrygden?
> Les mer...
opprettet dato: 10.03.05   endret dato: 10.03.05
 
Foreningen Nord Rogaland
Innkalling til Årsmøte på Kårstø
NOPEF i Statoil Nord Rogaland skal ha sitt årsmøte den 15. februar. Lars A. Myhre vil delta og informere om forslaget til sammenslåing med Kjemisk. Følg linken for selve programmet og beretning->Årsmøteprogram
> Les mer...
opprettet dato: 03.02.05   endret dato: 08.03.05
 
Snøhvit
Innkalling til årsmøte
NOPEF i Statoil Snøhvit skal ha sitt første årsmøte den 03.03. kl 12.00. Møte blir holdet i leiren, rom:"ikke røyker kantina". Oppfordrer alle medlemmer i driftsorganisajonen til og stille opp.
> Les mer...
opprettet dato: 24.02.05   endret dato: 08.03.05
 
Kurs:
Basiskurs i Oslo 8 - 10 april.
Det er fortsatt ledige plasser på kurset. Kurset er en del av et opplæringsprogram for tillitsvalgte, BU medlemmer og interesserte medlemmer. Meld deg på  og få med deg et kurs med godt faglig innhold. I tillegg inviteres du med på revy på Edderkoppen.
> Les mer...
opprettet dato: 07.03.05   endret dato: 07.03.05
 
Troll/Kvitebjørn
Årsmøtet 2005 er avholdt
Årsmøtet ble avholdt 24. februar med 22 medlemmer til stede. Forbundsleder Leif Sande og nestleder i NOPEF i Statoil, Svein Aastvedt, deltok også.
> Les mer...
opprettet dato: 04.03.05   endret dato: 04.03.05
 
Oljearbeiderforeningen
Helsekrav til innsatspersonell
Det har vært mye støy i forbindelse med fysiske helsekrav til innsatspersonell. OLF laget i sin tid retningslinjer basert på helsekrav til røyk og kjemikaliedykkere i kjemikalieforskriften.
> Les mer...
opprettet dato: 02.03.05   endret dato: 02.03.05
 
GASSCO-forslaget
Foreningene i høringsmøte hos OED
Alle fagforeningene i Statoil var i går 28.02.05 samlet i møte hos statssekretær Oluf Ulseth i Olje- og energidepartementet. Foreningenes felles brev til OED i forbindelse med høring av gassrøroperatørselskapets forslag om selv å overta drifts- og vedlikeholdsoppgavene som hittil har vært utført av Statoil, ble gjennomgått.
> Les mer...
opprettet dato: 01.03.05   endret dato: 01.03.05
 
Stavanger
Årsmøte avholdt
Årsmøtet i Nopef i Statoil Stavanger ble avholdt på IB-senteret på Forus 18. februar med 31 medlemmer til stede.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.05   endret dato: 24.02.05
 
Årsmøte Sokkelforeningen/Oljearbeiderforeningen
Sokkelforeningen skifter navn til Oljearbeiderforeningen
NOPEF i Statoil sin sokkelforening skifter navn til Oljearbeiderforeningen. Dette ble vedtatt på årsmøtet 23 og 24 februar. Vi tror medlemmene lettere vil identifisere seg under det nye navnet, sier gjenvalgt leder Dag Unnar Mongstad.
> Les mer...
opprettet dato: 24.02.05   endret dato: 24.02.05
 
Trondheim/Stjørdal
Årsmøte
NOPEF foreningen i Trondheim/Stjørdal avholdt sitt årsmøte 15. februar. Forbundssekretær i NOPEF Jørn Erik Bøe og leder for NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad var til stede på møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 23.02.05   endret dato: 23.02.05
 
Tjeldbergodden
God deltakelse på et nyttig kurs
Kurset "Basiskurs organisasjon" ble gjennomført 16.-17. februar med 20 deltakere fra styret i foreningen og interesserte medlemmer på Tjeldbergodden. - Det var bra at så mange fikk med seg 2 innholdsrike og nyttige kursdager, konstaterer Trine Holsen.
- En litt spesiell variant hos oss var at ledelsen deltok på deler av kurset.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.05   endret dato: 22.02.05
 
Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer...
opprettet dato: 13.12.04   endret dato: 22.02.05
 
Kurs:
Kurs for tillitsvalgte, BU medlemmer og interesserte medlemmer
NOPEF i Statoil har nå startet opplæringsplanen. Meld deg på Basiskurs i Oslo 8 til 10 april.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.05   endret dato: 21.02.05
 
Sammenslåing NOPEF og KJEMISK? Debattmøter arrangeres nå.
NOPEF medlemmene inviteres til debattmøter om sammenslåingen av NOPEF og KJEMISK. Møtene arrangeres i Oslo, Bergen, Stavanger og Porsgrunn.
> Les mer...
opprettet dato: 21.02.05   endret dato: 21.02.05
 
Årsmøte NOPEF-foreningen i Bergen
Det nye styret
NOPEF-foreningen i Bergen avholdt sitt årsmøte på Sandsli 17 februar. 1. nestleder i NOPEF Frode Alfheim og områdeansvarlig for Merkantil Teknisk i NOPEF i Statoil var tilstede på møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 18.02.05   endret dato: 18.02.05
 
NOPEF i Statoil er kritisk til nedsalg.
Vi er kritisk til at regjeringen svekker det statlige eierskapet i Statoil, sier leder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad. Det er kortsiktig tenkning.
> Les mer...
opprettet dato: 17.02.05   endret dato: 17.02.05
 
Sokkelforeningen.
Kompensasjon for Søk og Redningslag
Etter at NOPEF i Statoil fikk gjennomslag i lønnsforhandlingene om kompensasjon for Søk og Redningslag, har det oppstått mange diskusjoner om hva som inngår i denne kompensasjonen.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.05   endret dato: 16.02.05
 
Årsmøte i NOPEF Mongstad
Det nye styret
NOPEF foreningen på Mongstad avholdt sitt årsmøte 14 februar på Alver hotell. Leder i NOPEF Leif Sande og nestleder i NOPEF i Statoil Svein Aastvedt deltok på møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.05   endret dato: 16.02.05
 
Bonus for 2004
Godt resultat ga 5%
Selskapets økonomiske resultat i 2004 gir en bonusutbetaling på 5%. Utbetalingen kommer på mars lønningen.
> Les mer...
opprettet dato: 14.02.05   endret dato: 14.02.05
 
NOPEF i Statoil starter opplæringsplan for tillitsvalgte
NOPEF i Statoil starter opp en intern langsiktig opplæringsplan for tillitsvalgte, BU medlemmer og interesserte medlemmer. Opplæringsplanen vil strekke seg over flere år og over flere nivåer. Første kurs starter 9 til 10 april 2005. Målet med satsingen er å styrke organisasjonen vår.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.05   endret dato: 10.02.05
 
Sokkelforeningen:
NOPEFs "nei til skatt på mat" aksjon en suksess. 7000 underskrifter til nå. 
NOPEF aksjonen "nei til skatt på mat" fortsetter. Aksjonen har blitt en kjempesuksess og vi er til nå kommet opp i 7000 underskrifter, sier nestlederne i NOPEF i Statoils sokkelforening Arne Strand og Frode Mikkelsen. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra ansatte på sokkelen.
> Les mer...
opprettet dato: 08.02.05   endret dato: 09.02.05
 
Troll/Kvitebjørn:
Nye Troll A representanter til Troll A/Kvitebjørn K- AMU
Som en følge av en avtale mellom fagforeningene Lederne, SaF og Nopef, vil fra nå av Stein Rosengren representere Troll A produksjon og Nopef i dette utvalget. Videre vil Bjørn Tore Baardsen Kvamme representere forpleining og Nopef i det samme utvalget.
> Les mer...
opprettet dato: 04.02.05   endret dato: 04.02.05
 
Snøhvit
Invitasjon til åpent seminar
NOPEF inviterer til seminar for alle ansatte i Statoil som jobber
i Snøhvit prosjektet den 3.mars kl 1800 i Turi Stua, Hammerfest
> Les mer...
opprettet dato: 04.02.05   endret dato: 04.02.05
 
 Etikk-hjelpelinjen
Tilgjengeligheten skal sikres
- Vi har fått henvendelser fra medlemmer som har opplevd problemer med å oppnå kontakt på Etikk-hjelpelinjen. Vi har tatt dette opp med rette instans i selskapet, som har lovet å gi høy prioritet for å sikre at linjen fungerer, sier Svein Aastvedt til nopefistatoil.no.
> Les mer...
opprettet dato: 02.02.05   endret dato: 03.02.05
 
NOPEF satser på individuelt avlønnede
Nopef ønsker å styrke sin profil overfor medlemmer som er individuelt avlønnet.  -Dette er oppmuntrende sier Anne Horneland i Stavanger. Vi lokale tillitsvalgte ser frem til at vi kan få støtte fra forbundet også når det gjelder å fremforhandle og etterleve lokale avtaler for fastsettelse av individuell lønn.
> Les mer...
opprettet dato: 20.01.05   endret dato: 01.02.05
 
Sokkelforeningen:
Arbeidstakerne i Gullfaks vant frem med sine synspunkter i OU prosessen
Den partsammensatte arbeidsgruppen som har utarbeidet et omforent forslag til ny organisasjonsutviklingsplan for Gullfaks presenterte den i AMU/BU den 13.januar. 
> Les mer...
opprettet dato: 31.01.05   endret dato: 31.01.05
 
Åpent kontorlandskap?
I disse tider da det arealeffektiviseres på mange av Statoils kontorsteder, kan denne artikkelen være interessant å lese.
> Les mer...
opprettet dato: 31.01.05   endret dato: 31.01.05
 
Ferie og fritid:
Folkeferie-katalogen for 2005 er kommet.
Har du ferieplaner? Ikke bestill før du har undersøkt tilbudene i den nye Folkeferie-katalogen. Som LO medlem får du gode tilbud på feriereiser gjennom Folkeferie.
> Les mer...
opprettet dato: 27.01.05   endret dato: 27.01.05
 
Sokkelforeningen:
NOPEF med underskriftskampanje mot matskatten
Regjeringen og FRP har vedtatt at pendlere, nordsjøarbeidere og sjøfolk skal få mye høyere skatt. Nå skal maten skattelegges. - Vi reagerer sterkt på dette. I dag kl. 10.00 starter vi opp en underskriftskampanje mot matskatten, sier forbundssekretær Jarle Vines i NOPEF. - Jeg oppfordrer folk til å skrive under slik at vi får tusenvis av underskrifter, sier Vines.
> Les mer...
opprettet dato: 27.01.05   endret dato: 27.01.05
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Seniorpolitikk i Statoil - avgjørelse lar vente på seg.
Gruppen som har arbeidet med hvilke seniorpolitiske tiltak Statoil skal innføre, har nå avgitt sin rapport til Statoils ledelse. Målet er å få til ordninger hvor arbeid og pensjon kan kombineres. Statoils ledelse forhandler nå med seg selv om hvilke ordninger de skal innføre, sier nestleder i NOPEF i Statoil Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: