Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
LOs medlemsdebatt
Gjennom medlemsdebatten inviterer LO samtlige medlemmer til å si hva de mener er det viktigste LO skal jobbe med de neste 4 årene. Vi blir gitt en unik mulighet til å kunne påvirke LO direkte. Medlemsdebatten avsluttes 28. februar 2005.
> Les mer...
opprettet dato: 27.01.05   endret dato: 27.01.05
 
NOPEF i Statoil Snøhvit:
-Vi er godt igang!
NOPEF i Statoil Snøhvit hadde medlemsmøte 12. januar. Nopefistatoil.no har tatt en prat med den nyvalgte, unge lederen for foreningen, Ivan Sørli. - Det er ikke mangel på saker, så her er det bare å være aktiv. Vi er så langt blitt 60 medlemmer, for øvrig det dobbelte av de to neste foreningene tilsammen. Vi skal utvikle oss til å bli en sterk og stødig avdeling her oppe, sier Sørli.
> Les mer...
opprettet dato: 21.01.05   endret dato: 21.01.05
 
MTL-utvalget:
Trine Stavland deltar fra NOPEF i Statoil
Trine er ansatt i UPN, hvor hun til daglig er forhandlingsleder. Hun har lenge vært medlem av NOPEF, og vært engasjert i BU-utvalgsarbeid siden 1995. nopefistatoil.no tok en rask prat med henne.
> Les mer...
opprettet dato: 12.01.05   endret dato: 12.01.05
 
Startkonferansen for medlemsdebatten: OLJE,GASS og Kjemisk
Startkonferansen om hvorvidt NOPEFs forbundsstyre skal gis mandat til å starte forhandlinger med Kjemisk Forbund om sammenslåing avholdes 8. februar. Alle 11 foreningene i NOPEF i Statoil vil ha saken oppe til diskusjon i årsmøtene som følger i etterkant av konferansen. - Vi henstiller derfor alle våre medlemmer om å stille på de respektive årsmøtene, sier Oddvar Haugvaldstad.
> Les mer...
opprettet dato: 10.01.05   endret dato: 11.01.05
 
I tvil om riktig innplassering?
Statistikk etter fjorårets lønnsoppgjør er nå klar for våre medlemmer som
er individuelt avlønnet. Er du i tvil om riktig plassering så ta kontakt med din klubbleder for en objektiv vurdering.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 11.01.05
 
Sokkelforeningen:
Nyhetsbrev 1/05
- Vi er opptatt av innleiesituasjonen i UPN, og har bedt om å få saken opp på neste møte i UPN-utvalget. Vi gjør også framstøt for å bli involvert i selskapets videre bearbeiding av visjonene om fjernoperasjon av plattformer, skriver Frode Mikkelsen bl.a. i sitt nyhetsbrev fra Sokkelforeningen til nopefistatoil.no.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 11.01.05
 
GASSCO VIL UTFORDRE STORTINGSVEDTAKET
- Vi reagerte med undring og forbauselse over at ledelsen i Gassco vil utfordre stortingsvedtakets forutsetninger for opprettelsen av selskapet. Dersom forslaget fra Gassco får gjennomslag, vil Statoil miste drifts- og vedlikeholdsoppgaver på landfallsanleggene ute i Europa, Draupner plattformen og gasseksport rørene. Alle fagforeningene i Statoil har samlet seg om et felles brev til OED, og vi vil også be om et møte med OED for å få lagt frem våre synspunkt, sier Arvid Færaas i NOPEF i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 10.01.05   endret dato: 10.01.05
 
NOPEF i Statoil har gitt 30 000 til hjelpearbeidet.
NOPEF i Statoil har hittil bevilget 30 000 kroner til hjelpearbeidet etter flomkatastrofen i Asia. - Vi er i ferd med å samle inn mer penger, sier Gunnar Løtveit i NOPEF i Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 06.01.05   endret dato: 06.01.05
 
Leder:
Godt Nytt år - og velkommen til våre nye nettsider!
Endelig er en ny milepæl nådd ved at vi idag 03.01.05 kan åpne våre nye nettsider. Sidene skal være en aktiv informasjonskilde for medlemmene, og vil derfor holdes oppdatert og levende med informasjon fra våre områder innen sokkel, landanlegg og merkantil/teknisk.
> Les mer...
opprettet dato: 22.12.04   endret dato: 06.01.05
 
Helikopter-sikkerheten i Nordsjøen
> Les mer...
opprettet dato: 09.12.04   endret dato: 09.12.04
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: