Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Ny ukeslutt
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
Les resten HER
> Les mer...
opprettet dato: 27.09.12   endret dato: 27.09.12
 
Ny Oljearbeideren

I DENNE UTGAVEN:
› Til Strasbourg mot Staten
› Tar innpå NR avtalen
› Leiv Martin Green møtte nye Statoillærlinger

Les resten HER

> Les mer...
opprettet dato: 27.09.12   endret dato: 27.09.12
 
Vedtekter for Industri Energi Statoil
Dette er de gjeldende vedtektene for Industri Energi Statoil og dens foreninger. Vedtektene ble sist revidert på årsmøtet i Oslo 7. april 2011.
> Les mer...
opprettet dato: 11.01.05   endret dato: 18.09.12
 
Sokkel
Vant frem med krav om kompensasjon for pålagt møte.
I forbindelse med innføring av ny driftsmodell i UPN i 2009 ble det besluttet at det skal være sikkerhetsleder på innstallasjoner med boring.
For sikkerhetsledrne på Visund medførte dette at de måtte avholde overlapp- møte med boring hver dag kl 06:30
Dette betydde i praksis at sikkerhetslederne på Visund fikk arbeidstid fra 06:30 til 19:00.
> Les mer...
opprettet dato: 12.09.12   endret dato: 13.09.12
 
Dato for rikslønnsnemda klar
Behandling av arbeidstvistene mellom Industri Energi og SAFE på den ene siden og Oljeindustriens Landsforening på den andre siden er berammet til 9. og 11. oktober 2012. Nemda vil avklare spørsmålene rundt arbeidskampen vi var en del av i sommer. Vi får trolig nemdas kjennelse den 11. oktober.
> Les mer...
opprettet dato: 03.09.12   endret dato: 03.09.12
 
Sokkel
Overfører ressurser til grunnbemanningen på sokkel
Etter en vurdering av nivået for grunnbemanning i felles driftsmodell har UPN besluttet å overføre ressurser fra Offshore fagsenter til grunnbemanningen på installasjonene.
> Les mer...
opprettet dato: 30.08.12   endret dato: 30.08.12
 
De tillitsvalgte trekker seg fra samarbeidsmodellen i sentralt prosjekt
De tillitsvalgte fra alle de 5 fagforeningene i Statoil går i dag ut med felles melding om at de trekker seg fra samarbeidsmodellen i det pågående Stabs- og støtteprosjektet. De sier i meldingen at forutsetningene de la til grunn for samarbeidet ikke er oppfylt.
> Les mer...
opprettet dato: 29.08.12   endret dato: 29.08.12
 
Ny oljeabeideren
I dette nummeret

›› OLF avviser arbeidskamp
›› Rydder opp
›› Riggutvalg uten verdi
›› Hastverk er lastverk
Les HER
> Les mer...
opprettet dato: 28.08.12   endret dato: 28.08.12
 
Rydder opp
Fagbladet Industri Energi brakte i fjor nyheten om brudd på en rekke arbeidslivsbestemmelser på Oseberg-feltet. OSA-inspektør Einar Olsvik i Industri Energi nølte ikke med å beskrive situasjonen som “cowboytilstander”. Nå ryddes det opp i forholdene som ble avdekket. Les resten HER
> Les mer...
opprettet dato: 23.08.12   endret dato: 23.08.12
 
Riggutvalget
Riggutvalg uten verdi
I dag legger det såkalte Riggutvalget frem sine anbefalinger for hvordan få flere rigger til norsk sokkel. Frode Alfheim, nestleder i Industri Energi og LOs representant i riggutvalget, trakk seg i protest fra utvalgsarbeidet allerede i juni.
Les resten HER
> Les mer...
opprettet dato: 17.08.12   endret dato: 17.08.12
 
Riggutvalget:
- Uaktuelt å svekke HMS standard på sokkelen
- For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å gå med på forslag som vi opplever vil svekke HMS standarden på norsk sokkel, sier Eirin Sund, energi- og miljøpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
Les resten HER
> Les mer...
opprettet dato: 17.08.12   endret dato: 17.08.12
 
26.-28. oktober på Sola
Meld deg på ungdomskonferansen 2012!
Nå kan du melde deg på årets ungdomskonferanse, Raising Hell. Den blir arrangert 26-28. oktober på Quality Airport Hotel Sola like ved Stavanger lufthavn. Her gjelder det å være tidlig ute, konferansen blir alltid fulltegnet.
Les resten HER
> Les mer...
opprettet dato: 15.08.12   endret dato: 15.08.12
 
-Takk for støtten

Statoil-barnehagenes hovedtillitsvalgt Gørild Skurve takker Industri Energi og alle klubbene som har støttet dem i streiken som ble avsluttet tirsdag kveld.
-Det har betydd ufattelig mye for oss i streikeperioden, sier hun.
Les hele artikkelen Her

> Les mer...
opprettet dato: 02.08.12   endret dato: 02.08.12
 
Barnehagestreiken er avsluttet

 Industri Energi og arbeidsgiverne i Stiftelsen Statoil barnehager kom tirsdag kveld til enighet om ny tariffavtale med en lokal særavtale. Barnehagestreiken er dermed avsluttet.
-Vi er godt fornøyd med at vi har kommet til enighet og at streiken er avsluttet, sier forhandlingsleder Gro Losvik i Industri Energi.
Les hele artikkelen Her

> Les mer...
opprettet dato: 02.08.12   endret dato: 02.08.12
 
Endringer I regelverket gir ikke full åpning for lugardeling.
Men etter at det kom endringer kan det virke som enkelte oppfatter det slik sier en oppgitt Dag Unnar Mongstad, nestleder i Sokkelforeningen i industri Energi Statoil.
Vi som forening forholder oss til enhver tid gjeldende regelverk, og vi forventer at Statoil gjør det samme sier han.
> Les mer...
opprettet dato: 25.07.12   endret dato: 25.07.12
 
Barnehagestreiken i Statoil
Industri Energi Statoil gir 20 000 til barnehagestreiken
Industri Energi  Statoil har fra første stund gitt klar og uforbeholden støtte til den pågående streiken i Statoils fire barnehager. Nå gir de også 20 000 kroner i økonomisk støtte, og oppfordrer andre klubber og avdelinger til også å gi økonomisk støtte til de 60 streikende barnehageansatte.
Les resten Her
> Les mer...
opprettet dato: 18.07.12   endret dato: 18.07.12
 
Streik i Statoils barnehager
Støtteerklæring - streiken i Statoils Barnehager
De ansatte i barnehagene har vår fulle støtte for et rettferdig krav om å opprettholde opparbeidede rettigheter, at arbeidsgiveren nå vil omgjøre avtalte rettigheter til administrative bestemmelser er helt uholdbart.

- Industri Energi i Statoil gir sin fulle støtte til de streikende, sier leder av Industri Energi Statoil Lill-Heidi Bakkerud.

> Les mer...
opprettet dato: 05.07.12   endret dato: 12.07.12
 
LO-lederen beklager lockout
LO-leder Roar Flåthen sendte kort tid etter dagens lockoutvarsel melding om at han sterkt beklager at OLF har varslet lockout fra tirsdag 10. juli, skriver Indurstri Energi på nettsidene.
> Les mer...
opprettet dato: 06.07.12   endret dato: 06.07.12
 
Feigt med lockout på lovlig konflikt
- Vi fryktet dette. OLF og oljeselskapene utnytter Norges renommé som en pålitelig energileverandør for å prøve å stanse en lovlig konflikt, sier forbundslederne i Industri Energi og Safe, Leif Sande og Hilde-Marit Rysst. OLF varslet om formiddagen torsdag 5. juli lockout for 6515 ansatte på sokkelavtalene fra tirsdag 10. juli.
> Les mer...
opprettet dato: 05.07.12   endret dato: 05.07.12
 
Ingen løsning i dagens mekling
Det ble ingen løsning i dagens mekling mellom de streikende sokkelansatte og OLF etter at partene var kalt inn til Riksmekleren onsdag ettermiddag, skriver Industri Energi på nettsidene.
> Les mer...
opprettet dato: 04.07.12   endret dato: 04.07.12
 
Arbeidstid for skiftgående

Industri Energi Statoil registrerer at det har falt dom i Arbeidsretten i sak mellom YS/SAFE og NHO/OLF vedrørende timeberegning for helkontinuerlig skiftgående. Bedriften har tilkjennegitt sin tolkning av dommen på Entry.

Vi er i dialog med forbundet om hvilke virkninger dommen eventuelt kan få for andre. For eget vedkommende har ikke Industri Energi Statoil avtaler med avtalt årstimeverk i strid med 33,6 timers uke. Alle våre avtaler med bedriften er basert på dette.

> Les mer...
opprettet dato: 04.07.12   endret dato: 04.07.12
 
Industri Energi
Sokkelstreiken per i dag på riktig nivå
Streikeledelsen i SAFE og Industri Energi og i Lederne har tirsdag besluttet å ikke trappe opp streiken på sokkelen. Det vil bli tatt en ny vurdering av streikeuttaket i slutten av uken, skriver industrienergi.no.
> Les mer...
opprettet dato: 03.07.12   endret dato: 03.07.12
 
Myndighetene åpner for lugardeling
Arbeidsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift av 29. april 2010 om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) § 19. Endringene innebærer at såkalt lugardeling, utover visse akutte situasjoner, også kan benyttes ved oppkobling og oppstart av innretninger og ved revisjonsstanser. Dette er en oppmykning av tidligere regelverk. LO har signert en avtale med OLF som sikrer at dette skal avtales med de tillitsvalgte før endringen trådde i kraft.
> Les mer...
opprettet dato: 02.07.12   endret dato: 02.07.12
 
Mongstad
Tillitsvalgte fra Mongstad møtte Olje- og Energiministeren
Tirsdag 12. juni reiste representanter fra vernetjenesten og alle fagforeningene på Mongstad til Oslo for å snakke om utfordringene til raffineriet på Mongstad med Olje- og Energiministeren, samt store deler av Hordalandsbenken.
> Les mer...
opprettet dato: 02.07.12   endret dato: 02.07.12
 
Sokkel
Kompensasjon ved døgndeling av enkeltlugarer
LO har i nært samarbeid med forbudene Industri Energi, EL & IT og Fellesforbundet forhandlet frem en avtale om kompensasjon for de tilfellene hvor døgndeling av enkeltlugarer tillates. Les resten her
> Les mer...
opprettet dato: 20.06.12   endret dato: 02.07.12
 
Statoil
Informasjon i forbindelse med streiken
Statoil har valgt å sette igang nedstenging av Brage (12 000 fat), Oseberg C (19 000 fat) og Veslefrikk/Huldra (8 000 fat).  Dette utgjør totalt ca 39 000 fat per døgn (ref. 25.06.12). Med dagens oljepris på 92 dollar, blir dette 22 millioner kroner i døgnet.
> Les mer...
opprettet dato: 26.06.12   endret dato: 29.06.12
 
- Streiketap er bare tull
Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Kjell Gunnar Salvanes mener oljebransjens påståtte streiketap er ren taktikk. - Hvis en utsetter produksjonen og får oljen opp senere, er det jo ikke snakk om tap, sier professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Kjell Gunnar Salvanes til tv2.no.
> Les mer...
opprettet dato: 26.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Stort engasjement i streiken
Den sentrale streikekomiteen i SAFE og Industri Energi etablerte seg i SAFE-huset i Stavanger så snart streiken var et faktum søndag. Der vil den sitte til kravene er innfridd og konflikten avblåst.
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Full streikestøtte fra LO-leder Roar Flåthen
- Streik for å beholde pensjonsordningen
- Denne konflikten må arbeidsgiverne ta på sin kappe. Oljearbeidernes tilleggspensjon er en viktig velferdsordning som kom på plass i tariffoppgjøret i 1998, og som arbeidsgiverne nå ensidig vil fjerne, sier LO-leder Roar Flåthen.
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Vi er i streik
SAFE og Industri Energi er i streik etter at meklingen med OLF ikke førte fram. Det betyr at 610 organiserte i de to forbundene nå er i streik. – Vi finner oss ikke i at arbeidsgiverne raner oss for pensjonen vår. Derfor streiker vi, sier forbundslederne Leif Sande og Hilde-Marit Rysst.
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.12   endret dato: 29.06.12
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: