Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Sokkeloppgjøret 2012
Meklingen på sokkelen er i gang
Meklingen mellom Industri Energi /SAFE og OLF på operatør-, boring og forpleiningsoverenskomsten startet fredag formiddag i Riksmeklerens lokaler i Oslo. Partene har frist til midnatt lørdag for å komme til enighet. Dersom det ikke lykkes går 605 organiserte i Industri Energi og SAFE til streik på fire innretninger,
> Les mer...
opprettet dato: 22.06.12   endret dato: 29.06.12
 

Mekling i sokkeloppgjøret nærmer seg!

Partene i sokkeloppgjøret er innkalt til mekling hos Riksmekleren i Oslo den 22. og 23. juni,med Carl Petter Martinsen, Lagdommer i Gulating lagmannsrett. Blir ikke partene enig under meklingen betyr det streik på sokkelen fra 24 juni.
SAFE og Industri Energi har sendt melding om plassoppsigelse for i alt 610 medlemmer i de to forbundene til Riksmekleren og Oljeindustriens Landsforening (OLF). Varselet er en følge av bruddet i lønnsforhandlingene på operatør, boring og forpleiningsoverenskomsten, den såkalte sokkeloverenskomsten.  Skriv ut LØPESEDDEL
> Les mer...
opprettet dato: 18.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Ny ukeslutt
Ny ukeslutt . Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer...
opprettet dato: 18.06.12   endret dato: 29.06.12
 

Beredskapsprisen 2012 tildeles HLO Ove Jakobsen - Åsgard B.

Ove Jacobsen hedres for snarrådig innsats etter å ha lagt hjulklosser foran helikopteret som kunne falt ned fra helidekket på Åsgard B.
> Les mer...
opprettet dato: 13.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Streiken fortsetter...
OLF firer ikke på noen punkter. Statoil har valgt å involvere de omliggende installasjonene rundt Oseberg. Uten å varsle plassfratredelse. Vi velger derfor på det nåværende tidspunktet å ikke utvide streiken. Det har Statoil allerede gjort.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Bergen
Sommerhilsen fra Industri Energi Statoil Bergen!
Mens de fleste av oss kjemper seg gjennom de siste arbeidsdagene før årets velfortjente ferie, så kjemper fagforeningene på sokkel og land hånd i hånd. Det vi alle har trodd var en av våre rettigheter som ansatte i Statoil er plutselig tatt fra oss. Pensjon er ett komplekst felt og jeg skal ikke her gå i detaljer på dette, men jeg har lyst til å dvele ved noe av det som saken synligjør. Dessverre er ikke saken enestående og den viser at tidene hvor ledelsen overkjørte de ansatte langt fra er forbi.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Industri Energi
Holder streiken på dagens nivå
Forbundene Industri Energi, SAFE og Lederne har i dagens møte gått gjennom effektene av den pågående streiken og vurdert en eventuell opptrapping. Forbundene har besluttet at streiken foreløpig holdes på dagens nivå. Eventuell opptrapping av streiken vurderes fortløpende, og forbundene er enige om å møtes på nytt tidlig i neste uke for å ta en ny vurdering av situasjonen.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Kor e alle heltene?
Noen spør kor e alle heltene? Vi vet det. De er fagorganiserte medlemmer i SAFE og Industri Energi. Nå har streiken vart i over 4 døgn. Installasjonene stanser produksjonen, og mediegaloppen har begynt. OLF kommer med vanvittige beskyldninger i alle retninger. De sier vi tjener for mye. De sier nasjonen taper penger. De krever vi skal ta samfunnsansvar. Hva med OLF sitt ansvar? Dette er de samme folka som forsvarer millionlønninger til direktørene. Som mener det er rett at de på toppen skal få fete pensjonsavtaler, mens de tar fra oss våre.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Engasjementet er på topp!
5 dager ut i streiken meldes det om topp engasjement blant både de streikende og medlemsmassen for øvrig. Den sentrale streikekomiteen melder at streiken fungerer etter planene som ble lagt forut for den resultatløse meklingen forrige helg. Streikevaktene var raskt på plass ved heliportene i tråd med oppsatte vaktlister, og lokale streikekomiteer ble aktivert. Så langt har streikearbeidet gått knirkefritt.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.12   endret dato: 29.06.12
 
Streiken omhandler flere
- Kampen som føres i streiken nå er ikke bare viktig for de som jobber på sokkelen, kampen angår også de landansatte i oljeselskapene, sier Ommund Stokka og Roy Aleksandersen, i Industri Energi og SAFE sin felles streikekomite.
> Les mer...
opprettet dato: 28.06.12   endret dato: 28.06.12
 
Fakta om lønn på sokkelavtalene
Offshore lønn består av lønn, tillagt et offshoretillegg på 47 % som omfatter godtgjørelser for de spesielle forhold som arbeid offshore medfører og som det ikke er kompensert for i overenskomsten for øvrig. Summen av disse to elementene kalles samlet lønn. Et offshore årsverk er nøyaktig det samme som et årsverk for skiftarbeidere i landindustrien i Norge.
> Les mer...
opprettet dato: 28.06.12   endret dato: 28.06.12
 
Industri Energi
Brudd i sokkeloppgjøret
Oljeindustriens Landsforening nektet å gi de ansatte et eneste tilbud i årets lønnsoppgjør før pensjonskravet var trukket. - Statoil-sjef Helge Lund presser oss ut i konflikt. Samtidig som han selv og resten av Statoil-ledelsen beholder sine gullpensjoner, gjør Lund store kutt i pensjonen til sine egne ansatte, sier SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi (foto: Industri Energi).
> Les mer...
opprettet dato: 22.05.12   endret dato: 28.06.12
 
E24
- Har midler til å streike i flere år
Fagforeningene som er i streik, er innstilt på å holde det gående lenge. Industri Energi har 700 millioner kroner til rådighet.
> Les mer...
opprettet dato: 28.06.12   endret dato: 28.06.12
 
Ansatte i oljeselskapene har IKKE en gjennomsnittsinntekt på 1 million kroner
Arbeidsgiverne og OLF har i media prøvd å framstille det slik at alle ansatte i oljeselskapene tjener en million kroner. Det er direkte feil og helt uten rot i virkeligheten. Da er det mange som lurer på hvor de skal henvende seg for å hente ut mellomlegget mellom faktisk lønn og en million kroner.
> Les mer...
opprettet dato: 26.06.12   endret dato: 27.06.12
 
Brødre og søstre i kampen!
Vi på kontor, baser og landanlegg i Statoil ønsker å uttrykke vår takknemlighet til dere som streiker for en viktig sak. Streiken er nødvendig og rettferdig.

Omtalen dere får av OLF i media er uriktig og unyansert og dere hadde fortjent bedre.

Vi vet at det er krevende å stå i frontlinja. Vit at dere har oss i ryggen uten forbehold, og at vi skal spre budskapet på alle måter.

Vi står sammen!

> Les mer...
opprettet dato: 26.06.12   endret dato: 26.06.12
 
Sokkel
Utreisemøter for Bore og Brønnledere skal kompenseres
Industri Energi Statoil vant frem med krav om kompensasjon for pålagte utreisemøter for bore og brønnledere når dette foregår på den enkeltes fritid.
> Les mer...
opprettet dato: 23.05.12   endret dato: 26.06.12
 
Til alle medlemmer Industri Energi Statoil og SAFE Statoil!
Statoil ved Konsernledelsen har et stort behov for å rettferdiggjøre sin beslutning om å avvikle gavepensjonen som har gitt den enkelte en mulighet og en rett til å gå av fra 62 år med en ytelse på 66 %.
> Les mer...
opprettet dato: 22.05.12   endret dato: 26.06.12
 
OLF oppgjøret
Felles forhandlingsdelegasjon med SAFE
Industri Energis har inngått et samarbeid med SAFE i forbindelse med årets hovedoppgjør. Industri Energi og SAFE har utarbeidet et felles sett med krav til OLF. Forhandlingsutvalgene slås sammen til ett, og vil opptre sameordnet gjennom dagene hos OLF.
> Les mer...
opprettet dato: 21.05.12   endret dato: 26.06.12
 
Oslo
Kurser tillitsvalgte i pensjon og forsikring

Studieutvalget i Industri Energi Statoil arrangerer kurs for tillitsvalgte i pensjon og forsikring på Scandic Edderkoppen i Oslo 15. - 16. mai. Kristian Jacobsen og Jonny Larsen fra Tredjepart AS er blant foreleserne. - Kunnskap om pensjon er viktig for de tillitsvalgte for å kunne se konsekvensene av endringer, sier Geir Nilsen fra studieutvalget.

> Les mer...
opprettet dato: 15.05.12   endret dato: 26.06.12
 
Lønnsoppgjøret i gang.
I dag mandag 21. mai klokken 1400 blir Industri Energi sine krav for operatøravtalen overlevert til OLF. Partene tar sikte på å bli ferdig med forhandlingene innen arbeidstidens slutt torsdag.
> Les mer...
opprettet dato: 21.05.12   endret dato: 26.06.12
 
Alt om streiken
Industri Energi og SAFE er i streik etter at meklingen 22. og 23. juni med OLF ikke førte fram. Det betyr at 610 organiserte i de to forbundene nå er i streik.
> Les mer...
opprettet dato: 25.06.12   endret dato: 25.06.12
 
Pause i forhandlingene på bransjeavtalen
Etter to dagers forhandlinger på bransjeavtalen for kontor og landanleggene ble partene torsdag kveld enige om å ta pause i forhandlingene. Det er ennå ikke klart når forhandlingene vil bli gjenopptatt.
> Les mer...
opprettet dato: 12.06.12   endret dato: 12.06.12
 
Sokkeloppgjøret
Åpner for full lockout på sokkelen
OLF har nå varslet Riksmekleren og Industri Energi/SAFE om plassoppsigelse for samtlige av forbundenes medlemmer på operatør- og forpleiningsavtalen. Med dette åpner arbeidsgiverne for full lockout på sokkelen.
- En bønn om lønnsnemnd for å unngå fokus på ledelsens gullpensjonsordninger og tosifra millionlønner, raser SAFE-leder Hilde-Marit Rysst og Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.
> Les mer...
opprettet dato: 05.06.12   endret dato: 05.06.12
 
Varsler plassoppsigelse for 610 medlemmer på fire innretninger
SAFE og Industri Energi har torsdag ettermiddag sendt melding om plassoppsigelse for i alt 610 medlemmer i de to forbundene til Riksmekleren og OLF. Varselet er en følge av bruddet i lønnsforhandlingene på oljeoverenskomsten – sokkel med OLF tirsdag.
> Les mer...
opprettet dato: 24.05.12   endret dato: 24.05.12
 
Kårstø
Medlemssamling 4. mai
IndusrtriEnergi Statoil Kårstø arrangerte den årlige medlemssamlingen fredag 4.mai på Samson med god mat, tapas og noe å drikke til. SR-Bank hadde en informativ presentasjon av våre fordeler gjennom LO Favør.
> Les mer...
opprettet dato: 11.05.12   endret dato: 11.05.12
 
Årsmøte 2012
Valg
Årsmøtet i Industri Energi Statoil gjenvalgte Per Martin Labråthen enstemmig til nestleder.
> Les mer...
opprettet dato: 25.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Årsmøte 2012
Industri Energi er rasende på Helge Lund sin beslutning om fjerning av gavepensjon
Et enstemmig årsmøte i Industri Energi Statoil vedtok en uttalelse til støtte for forbundsledelsens engasjement til å bidra til løsning i den betente konflikt i Statoil. Hvor konsernsjef Helge Lund har besluttet fjerning av gavepensjon til sine ansatte.
> Les mer...
opprettet dato: 26.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Årsmøte 2012
Gir Sande full støtte i gavepensjonssaken i Statoil
- Det er helt uaktuelt for oss å akseptere en ensidig fjerning av gavepensjon, sa Lill Heidi Bakkerud, leder for Industri Energi Statoil, under sin åpningstale til avdelingens årsmøte i Harstad i dag 25. april.
Til spontanapplaus ba Bakkerud årsmøte vedta en uttalelse som gir forbundet full støtte i arbeidet for å reversere denne saken.
> Les mer...
opprettet dato: 25.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Statoil skal driva haleproduksjon sjølv

Statoil har framført norsk sokkel som bærebjelken i selskapet. Selskapet har i 2011/2012 gjort nye lovande funn både i Nordsjøen og Barentshavet. Industri Energi er glad for at me med desse funna sikrar norsk sokkel for ein lang periode.

> Les mer...
opprettet dato: 26.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Lærlingeinntaket i Statoil

Årsmøte-uttalelse
Statoil har i mange år vore store på inntak av lærlingar. Å ta inn lærlingar er eit samfunnsansvar og ein nødvendighet for å utdanna framtidas fagarbeidarar. Som ein stor aktør med stor trong for fagarbeidarar i framtida må Statoil ta dette ansvaret.

> Les mer...
opprettet dato: 26.04.12   endret dato: 26.04.12
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Redaksjonen
Ansvarlig redaktør: Lill Heidi Bakkerud (send e-post)
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Oversikt over kontakter i avdelingen og foreningene

Industri Energi StatoilHydro er en avdeling av fagforbundet Industri Energi. Avdelingen har 14 foreninger som har egne styrer.

> Les mer
- Ukeslutt - uke 11
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: