Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Årsmøte 2012
Like rammebetingelser
Statoil Mongstad er et stort anlegg som sysselsetter mange mennesker. For at dette skal kunne fortsette må vil kunne tiltrekke oss nye investeringer. Essensielt i dette er konkurransedyktige rammebetingelser, heter det i en enstemmig uttalelse fra årsmøte.
> Les mer...
opprettet dato: 26.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Årsmøte
Oljehovedstaden Harstad
- Vi er stolte av Statoil i Harstad, sa Harstad-ordfører Marianne Bremnes (AP) til årsmøte i Industri Energi Statoil.
> Les mer...
opprettet dato: 26.04.12   endret dato: 26.04.12
 
Stavanger Aftenblad
Tok fjernstyrte plattformer til statsråden
Regelverket må si klart nei til fjernstyring av plattformer, krevde Industri Energi i møte med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, skriver Aftenbladet i en artikkel.
> Les mer...
opprettet dato: 17.04.12   endret dato: 17.04.12
 
Avvikling av gavepensjon i Statoil...
Industri Energi Statoil har gitt klar tilbakemelding på hva vi mener om bedriftens innstilling til å avvikle gavepensjonen, en beslutning som oppleves som å bli fratatt en del av den lønns- og arbeidsvilkårspakken vi har som ansatte, sier Lill-Heidi Bakkerud.
> Les mer...
opprettet dato: 17.04.12   endret dato: 17.04.12
 
Angående tett samarbeid med bedriften i videre pensjonsspørsmål.
Industri Energi registrerer at bedriften i sin info på Entry angående avvikling av gavepensjonsordningen, ser for seg et tett samarbeid med de ansattes organisasjoner.
> Les mer...
opprettet dato: 13.04.12   endret dato: 13.04.12
 
Helge Lund vil beslutte en rasering av pensjonsordningen for ansatte
Statoil vil avvikle den generelle gavepensjonen fra 62 år for de som er født fra og med 1954.
Industri Energi er sterkt imot dette.Vi krevde i januar 2012 at bedriften måtte se alle elementene som inngår i pensjonsordningen i en sammenheng.
> Les mer...
opprettet dato: 12.04.12   endret dato: 12.04.12
 
Mot løsning for skiftplanen på Kårstø?
Fredag 23. mars sendte Industri Energi Statoil Kårstø brev til ledelsen og Safe med oppfordring om å sette skiftplankonflikten til side og gjeninnføre 6-skift planen fra 2011, med samme vilkår som i 2011. Konflikten mellom bedriften og SAFE har negative konsekvenser også for våre medlemmer på skift.
> Les mer...
opprettet dato: 30.03.12   endret dato: 30.03.12
 
Avviser millionlønn i oljebransjen Lønnssnittet ligger mye nærmere en halv million kroner enn én million. 

- Vi er stolte av lønnsnivået vi har fått til for våre medlemmer offshore. Og noen tjener nok en million kroner, men snittet ligger lavere, nærmere en halv million kroner, presiserer Martin Steen, kommunikasjonssjef i Industri Energi. Les resten på Petro.no

> Les mer...
opprettet dato: 30.03.12   endret dato: 30.03.12
 
Konsern AMU
Industri Energi Statoil ser store utfordringer i IA arbeidet innenfor enkelte områder i selskapet.
Vi har derfor tatt dette opp i Konsern AMU for å få konsernledelsen til å mene noe om IA arbeidet og hvordan de vil bidra til IA arbeidet utvikler seg i riktig retning sier nestleder i Industri Energi Per Martin Labråthen.
> Les mer...
opprettet dato: 30.03.12   endret dato: 30.03.12
 
Statoil
Åsgard havbunns gasskompresjon godkjent i Stortinget
Utbyggingen av Åsgard havbunns gasskompresjon ble tirsdag 27. mars 2012 godkjent av Stortinget. Dermed er klarsignal gitt for gjennomføring av et av de mest krevende teknologiprosjektene Statoil jobber med for å øke utvinningen.
Les resten av artikkelen her
> Les mer...
opprettet dato: 29.03.12   endret dato: 29.03.12
 
Sokkel
Statfjord B søker om lugardeling.
Fagforeningene i Statoil blir bedt om å gi vår uttale til en søknad til Petroleumstilsynet om lugardeling frem til 31.12.2014. Saken er i dag til behandling i K AMU i Statfjord.
> Les mer...
opprettet dato: 29.03.12   endret dato: 29.03.12
 
Lønnsforhandlingene i Statoil 2011
Enighet i årets mellomoppgjør

Mellomoppgjøret i Statoil er sluttført. Partene kom til enighet fredag 13. mai kl 17:45.

> Les mer...
opprettet dato: 13.05.11   endret dato: 27.03.12
 
LOs representantskap har vedtatt forbundsvist oppgjør i privat sektor med sikring av kjøpekraft som det økonomiske ambisjonsnivået.
Når NHO direktøren og direktøren i Norsk Industri krever et tilnærmet nulloppgjør trekker forbundslederen i Industri Energi frem som eksempel :  Våre tarifferte medlemmer på sokkelen fikk en lavere lønnsvekst enn andre areidstakere i fjor, og de jobber i en bransje som går så det suser og skaper verdier som hele samfunnet drar nytte av.  
> Les mer...
opprettet dato: 15.03.12   endret dato: 15.03.12
 
Årsmøte i Sokkelforeningen
Egen organisasjon
Geir Nilsen, medlem i Industri Energi Statoil Sokkel sitt arbeidsutvalg kom med en sterk appell om økt engasjement under debatten før årsmøte vedtok en arbeidsplan med hovedvekt på egen organisasjon.
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.12   endret dato: 09.03.12
 
Årsmøte i Sokkelforeningen
Velfortjent skryt til de tillitsvalgte
Sokkelforeningens leder Per Steinar Stamnes innledet årsmøte i Sokkelforeningen i dag, den 6. mars på Victoria Hotell i Stavanger, med ros til foreningens tillitsvalgte og medlemmer.
> Les mer...
opprettet dato: 06.03.12   endret dato: 09.03.12
 
LO krever handlingsplan mot useriøs inn- og utleie

I forbindelse med implementeringen av vikarbyrådirektivet krever LO en ny Handlingsplan III mot sosial dumping, rettet mot useriøs inn- og utleievirksomhet.
Les resten her

> Les mer...
opprettet dato: 09.03.12   endret dato: 09.03.12
 
Pensjon
Pensjonsreformen treffer oss alle, ingen beslutning er tatt om endringer i Statoil men det pågår et arbeid som forventes sluttført innen 2012.
Dagens pensjonsordning er under revisjon. Bakgrunnen er ny pensjonsreform. Dette vil tvinge fram endringer i dagens pensjonsordninger. Banklovkommisjonen arbeider med forskjellige modeller. Mange bedrifter har allerede gått fra en ytelse til en innskuddsordning, men Statoil har etter påtrykk fra fagforeningene gått med på å avvente en eventuell besluttning om overgang fra ytelsesordning til innskuddsordning til kommisjonen er ferdig med sitt arbeid. Arbeidet i Banklovkommisjonen skal etter planen være ferdig i 4. kvartal 2012.
> Les mer...
opprettet dato: 08.03.12   endret dato: 08.03.12
 
UPN Ledelse har beslutta å flytte utreisested for Grane og Heimdal til Stavanger

Sist uke beslutta UPN Ledelse at Grane og Heimdal skulle flytte utreise sted til Stavanger fra Bergen.
I arbeidsgruppen som var satt ned for å vurdere å flytte flyvningene for våre medlemmer på Grane og Heimdal fra Flesland til Sola leverte ble det delt innstilling.

> Les mer...
opprettet dato: 08.03.12   endret dato: 08.03.12
 
Årsmøte i Sokkelforeningen
Uttalelser Industri Energi Statoil Sokkel
Årsmøte i Sokkelforeningen har vedtatt uttalelse om; Ingen reduksjon i dagens pensjonsordning og om Forsvarlig bemanning små felt
> Les mer...
opprettet dato: 07.03.12   endret dato: 07.03.12
 
Årsmøte Sokkelforeningen
Uttalelse områdeberedskap Halten Nordland fra årsmøtet Industri Energi Sokkel Statoil.
Industri Energi Statoil Sokkel krever at rammebetingelsene for Halten Nord blir opprettholdt i henhold til Regelverket og samtykkesøknadene, slik at storulykkeberedskapen ikke blir svekka for Halten Nord.
> Les mer...
opprettet dato: 07.03.12   endret dato: 07.03.12
 
Årsmøte i Sokkelforeningen
Johan Sverdrup må til Statoil

I en årsmøteuttalelse krever Industri Energi Statoil Sokkel at Statoil må gis operatøransvaret til Johan Sverdrup feltet og at driftsorganisasjonen må legges til Stavanger.

> Les mer...
opprettet dato: 07.03.12   endret dato: 07.03.12
 
Sokkelforeningen
Industri Energi Statoil Sokkelforening avholder årsmøte 6 - 7 mars.
Sokkelforeningen avholder årsmøte med påfølgende tillitsvalgtsamling den 6 - 7 mars i Stavanger. Nærmere 60 tillitsvalgte fra samtlige felt er representert på møtet og vi har to dager med mange spennende temaer foran oss.
Uttalelser og annen info vil bli lagt ut på nettsiden underveis så her er det bare å følge med.
> Les mer...
opprettet dato: 02.03.12   endret dato: 02.03.12
 
Ukeslutt
Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer...
opprettet dato: 02.03.12   endret dato: 02.03.12
 
Industri Energi Statoil
- Fikk god kontakt med lærlingene

Dette sier ungdomstillitsvalgt i Industri Energi Statoil Mats Horsgård. Han er tilfreds med kontakten de fikk med lærlingene i Statoil da de 177 flotte ungdommene i årets lærlingekull møttes til samling på Bergen kino mandag 5. september.

> Les mer...
opprettet dato: 06.09.11   endret dato: 24.02.12
 
Viderefører medlemsfordelen om pensjonsrådgivning.

Arbeidsutvalget (AU) i Industri Energi fikk full tilslutning fra forbundsstyret for sitt forslag om å videreføre medlemsfordelen med pensjonsrådgivning via Tredjepart.
- Dette er en meget bra ordning, sa forbundsstyremedlem Ørjan Normann
Les hele artikkelen

> Les mer...
opprettet dato: 21.12.11   endret dato: 24.02.12
 
Produksjonen i gang på brønn A 20 på Veslefrikk.
Når produksjonen nå er i gang på denne brønnen må vi kunne si at dette er en suksesshistorie som viser hva man kan få til i fellesskap. Dette er en sak vi har brukt våre muligheter til å påvirke viktige besluttningstakere sier Per Steinar Stamnes.
> Les mer...
opprettet dato: 05.01.12   endret dato: 24.02.12
 
Viktig samarbeid om organisatorisk læring

Foreningene har dette året arbeidet tett sammen med representanter fra fagmiljøene og ledelsen for selskapet i Gullfaks C6 prosjektet.

> Les mer...
opprettet dato: 19.12.11   endret dato: 24.02.12
 
Tar grep etter Gullfaks-hendelsen
Statoil gjør en rekke tiltak etter brønnkontrollhendelsen på Gullfaks-feltet i fjor vår. – Vi er fornøyd med prosessen og er enig i alle forbedringspunktene, sier Lill Heidi Bakkerud, konserntillitsvalgt og leder i Industri Energi Statoil.
les hele artikkelen
> Les mer...
opprettet dato: 19.12.11   endret dato: 24.02.12
 
Norsk Industri
Fredag kan en industrimekaniker gå til topps i Idol

Til daglig jobber Vegard Leite som problemløser ved Statoil Kårstø, men denne høsten har vært litt annerledes for den unge gutten. Med sitt sangtalent kan han fredag kveld vinne årets Idol-konkurranse og få platekontrakt., skriver Norsk Industri i et oppslag på sine nettsider og oppfordrer folk til å stemme.

Vi kan bare slutte oss til oppfordringen. Følg den spennende finalen i Idol i kveld - og STEM! (foto: tv2.no)

> Les mer...
opprettet dato: 16.12.11   endret dato: 24.02.12
 
Vant innleiesak mot Statoil
Saken gjelder et medlem som har vært innleid fra bemanningsselskapet YIT i Harstad til Statoil siden august 2006. Personen har arbeidet med løpende og varige driftsoppgaver innen IT-drift i Statoil siden. Dom som falt i dag gir vedkommende fast ansettelse i Statoil fra i dag. Les hele artikkelen 
> Les mer...
opprettet dato: 14.12.11   endret dato: 24.02.12
 
MEST LESTE
- Skatt på mat
NOPEF krever at regjering og storting bruker neste mulighet, neste budsjettbehandling, til å gjøre om den skatteskjerpelsen de har innført ved årets behandling av statsbudsjett, sier NOPEFs landsstyre i en uttalelse.
> Les mer
- Helsekrav til innsatslag
I 2006 ble satt ned en arbeidsgruppe i regi av <Samarbeid for sikkerhet> (SfS) som skulle se på om det skulle stilles krav utover kravene til helsesertifikat for innsatspersonell.
IndustriEnergi deltok i dette arbeidet.
> Les mer
- Tillitsvalgte Offshore FagSenter (OFS)
> Les mer
-

 Finn dine tillitsvalgte - klikk på din arbeidsplass

> Les mer
- Årlig medlems fest for Kårstø/Draupner
Fredag 06.03 ble den årlige medlems - festen aviklet for Kårstø/Draupner sine medlemer.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: