Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Kollsnes:
Styret på Kollsnes uendret etter årsmøtet
Industri Energi Statoil Kollsnes gjennomførte årsmøte torsdag 23. februar med snaut 30 medlemmer til stede. June Louise Landro ble valgt til ny leder av valgkomiteen. Samtlige av de øvrige som var på valg tok gjenvalg. Per Martin Labråthen ble valgt til møtedirigent. Per og Dag-Rune Dale bidro med orienteringer om pågående saker i etterkant av årsmøtet.
> Les mer...
opprettet dato: 24.02.12   endret dato: 24.02.12
 
Mongstad
Mailinn Gjerde gjenvalgt som nestleder
Westland Hotell 20. februar: Årsmøtet i Industri Energi Statoil Mongstad gjenvalgte Mailinn Gjerde som nestleder for 2 nye år. Leif Sande og Lill Heidi Bakkerud deltok. Lars Rosenløv (direktør Mongstad) og Geir Markhus (HR leder Mongstad) var med i første del av møtet.
> Les mer...
opprettet dato: 22.02.12   endret dato: 22.02.12
 
Kårstø
Årsmøtet 15. februar 2012
Onsdag 15. februar var det nok en gang duket for årsmøte på Kårstø. For uten de vanlige årsmøtesakene så var det også flere jubilanter som skulle hedres.
> Les mer...
opprettet dato: 17.02.12   endret dato: 17.02.12
 
Sokkel
Langt liv for Statfjord B
På Statfjord B skulle produksjonen opprinnelig vært avsluttet i 2009. Nå har Petroleumstilsynet gitt Statoil samtykke til forlenget levtid for Statfjord B fram til 2031.
> Les mer...
opprettet dato: 16.02.12   endret dato: 16.02.12
 
Auka av eigne ansatte i prosess og vedlikehald på sokkelen.
Industri Energi Statoil Sokkel har over lang tid arbeida for å redusera den uakseptabelt store innleiga i eigne fag ved å auka eigne ansatte. Me har argumentert sterkt for dette og me har ikkje godlkjent selskapets bruk av innleiga.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.12   endret dato: 16.02.12
 
Industri Energi på høringsrunden for nordområdemeldingen
Petroleumssatsning må komme hele landsdelen til gode
Hovedbudskapet var klart da nestleder Frode Alfheim i Industri Energi talte foran stortinget utenriks- og forsvarskomite i i forbindelse med nordområdemeldingen: petroleumssatsningen må komme hele landsdelen til gode.
Les resten her
> Les mer...
opprettet dato: 13.02.12   endret dato: 13.02.12
 
Industri Energi Statoil Kårstø inviterte til medlemsmøte for individuelt avlønnet personell
Leder for Industri Energi Statoil Bergen Oddvar Karlsen var invitert til møte for å gi en gjennomgang av blant annet, hvordan fungerer det individuelle lønnssytemet, status fra utvalgsarbeid i forbindelse med eventuelt nytt individuelt lønnsystem,  People & Statoil dialogen med tanke på lønn/utvikling.
> Les mer...
opprettet dato: 25.01.12   endret dato: 10.02.12
 
Kårstø
Enighet om ny organisering av brannstasjonen på Kårstø
Sommeren 2011 ble det besluttet å se på en ny organisering av brannstasjonen på Kårstø. Arbeidsgruppa som ble nedsatt for å utarbeide et forslag til organisering kom tilbake til AMU med delt innstilling.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.12   endret dato: 10.02.12
 
Landanlegg
Skiftplaner på landanlegg
Det eksisterer en del uklarheter i forhold til pågående diskusjoner om skiftplaner og disponible dager på landanleggene. Her følger noen oppklaringer (foto: BigStockPhoto.com)
> Les mer...
opprettet dato: 20.01.12   endret dato: 20.01.12
 
Statoil blir operatør på Aldous/Avaldsnes
Oppgaven blir for stor for Lundin, sier Torstein Sanness, administrerende direktør i det svenske oljeselskapet.
Les hele artikkelen her
> Les mer...
opprettet dato: 18.01.12   endret dato: 18.01.12
 
Vervebrosjyren Industri Energi Statoil
> Les mer...
opprettet dato: 13.05.08   endret dato: 05.12.11
 
Sture
Fra solnedgang til fortsatt drift
Fredag 25. november ble en gledens dag for Industri Energi sine medlemmer og de øvrige arbeidstakerne som har sin faste arbeidsplass på Stureterminalen. Da tok prosjektet som har sett på terminalens fremtid sin endelige avgjørelse.
> Les mer...
opprettet dato: 02.12.11   endret dato: 02.12.11
 
Sokkel
Forlenger avtalen med Koordinerende LO tillitsvalgte i UPN.
På LO kartellkonferanse den 29.11 signerte UPN leder Øystein Michelsen fra Statoil og LO leder Roar Flåthen ny to årig avtale om koordinerende LO tillitsvalgte på Statoils sokkelinstallasjoner.
> Les mer...
opprettet dato: 30.11.11   endret dato: 30.11.11
 
LO KARTELLKONFERANSE
Det skal avholdes  LO kartellkonferanse 28 - 29.11 i Oslo. Samtlige LO forbund med virksomhet på sokkelen er representert på konferansen
> Les mer...
opprettet dato: 23.11.11   endret dato: 24.11.11
 
Sokkel
Medlemsveksten fortsetter i Industri Energi Statoil
Styret i sokkelforeningen avholdt denne uken styremøte i Bergen og det var stor applaus da medlemsutviklingen så langt i år ble presentert. 
> Les mer...
opprettet dato: 24.11.11   endret dato: 24.11.11
 
Nei til lugardeling

 Arbeidsdepartementet har sendt ut høringsforslag om nye regler for lugardeling på norsk sokkel. – Dette er et uakseptabelt forslag som åpner opp for flere muligheter til lugardeling, sier forbundsleder Leif Sande.
Les resten her

> Les mer...
opprettet dato: 18.11.11   endret dato: 18.11.11
 
Sture
På vei mot full seier
Da Statoil tidligere i år satte ned et prosjekt for nedleggelse av Stureterminalen i Øygarden utenfor Bergen protesterte Industri Energi Statoil kraftig. De krevde at nedleggelsesprosjektet skulle stanses. Fredag ettermiddag besluttet styringskomiteen å stanse prosjektet. Nestleder i Industri Energi Statoil, Per Martin Labråthen, er tilfreds.
> Les mer...
opprettet dato: 05.11.11   endret dato: 14.11.11
 
Sokkel
Samarbeidskonferanse i UPN.

Det ble den 27 og 28 oktober avholdt samarbeidskonferanse i UPN.
Konferansen som ble avholdt i Stavanger var den andre i rekken etter at  dagens samarbeidsmodell ble vedtatt.
Konferansen var arrangert av representanter fra de ansatte og ledelsen i UPN bedriftsutvalg (BU)

> Les mer...
opprettet dato: 01.11.11   endret dato: 14.11.11
 
Industri Energi Statoil

Industri Energi Statoil har passert 5000 medlemmer

Dette er jo helt fantastisk sier Lill Heidi Bakkerud, leder av Industri Energi Statoil,  Vi har hatt en formidabel vekst de siste årene og når vi nå passerer 5000 medlemmer må jeg få si jeg er virkelig stolt av å lede en så fantastisk organisasjon.
> Les mer...
opprettet dato: 07.10.11   endret dato: 14.11.11
 
Sokkel
Møte individuelt avlønnede sokkel ! 
Gruppen for individuelt avlønnede på sokkelen gjennomførte forrige uke informasjonsmøte for sine tillitsvalgte angående avtaleverket. 
Dette var et møte som lenge har stått på ønskelisten til de tillitsvalgte for denne gruppen sier Svein Harald Riise.
> Les mer...
opprettet dato: 04.10.11   endret dato: 14.11.11
 
Sokkel
Utreder konsekvenser ved innføring av svingskift
UPN ledelsen sammen med ansattes representanter besluttet i mai å nedsette en partsammensatt arbeidsgruppe for å utrede konsekvenser ved innføring av svingskift på sokkelen.
> Les mer...
opprettet dato: 04.10.11   endret dato: 14.11.11
 
Sokkel
Industri Energi ber Statoil anskaffe eget flotell.
Vi ser en stadig økning i antall søknader om lugardeling på Statoil sokkelinnstallasjoner sier Dag Unnar Mongstad,nestleder i sokkelforeningen i Industri Energi Statoil. 
> Les mer...
opprettet dato: 03.10.11   endret dato: 14.11.11
 
Kårstø
”Sosial samling for lærlingene”
Tradisjonen tro inviterte ungdomstillitsvalgt på Kårstø Jarl Erik Storesund til årets sosiale samling med lærlingene. Ungdomssekretær fra Industri Energi Kamilla Arnesen var blant de 20 som møtte og bidro til en hyggelig samling.
> Les mer...
opprettet dato: 15.09.11   endret dato: 14.11.11
 
Sokkel
Ansett flere folk nå!
Det avholdes styremøte i sokkelforeningen den 31.08 - 01.09 .Det var en temmelig engasjert forsamling da innleie ble diskutert. Samtlige felt var representert og tilbakemeldingen var helt klar, Vi har for få egne ansatte til å utføre våre egne oppgaver, Vi har for høy innleie og vi har for mye bruk av overtid og forlengede turer.  
> Les mer...
opprettet dato: 01.09.11   endret dato: 14.11.11
 
industrienergi.no
LO-lederen støtter Ola Borten Moe
LO leder Roar Flåthen gir Olje- og Energiminister Ola Borten Moe sin fulle støtte under LOs olje- og gassutvalgs årskonferanse i Bergen torsdag 10. november.
– Ola Borten Moe har vært Olje- og Energiminister fra første dag, sier LO lederen til industrienergi.no
> Les mer...
opprettet dato: 14.11.11   endret dato: 14.11.11
 
FriFagbevegelse.no
– Vi er for alt LO er mot
– Vi er for valgfrihet, for fleksible turnuser – for alt det LO er imot! Kraftsalven kom fra Bergens byrådsleder Monica Mæland (H) under NHOs Småting i Trondheim, skriver FriFagbevegelse.no i en nettartikkel.
> Les mer...
opprettet dato: 06.09.11   endret dato: 14.11.11
 
Sture/Kollsnes
Super medlemsfest for Sture/Kollsnes

Fredag arrangerte foreningene på Sture og Kollsnes felles medlemsfest på Public Pub på Ågotnes. Knappe 60 feststemte medlemmer bidro til å gjøre kvelden til en suksess. Husbandet på Kollsnes stod for musikken. - All ære til arrangementkomiteen for en flott fest, sier foreningsleder på Kollsnes Frode Solberg.

> Les mer...
opprettet dato: 14.11.11   endret dato: 14.11.11
 
Industri Energi Statoil Sokkel
Sokkelforeningen deltar på LOs olje og – gasskonferanse
Hanne Bjurstrøm presenterte arbeidslivmeldingen som øverste leder for sikkerheten på norsk sokkel. Som en generell tilstandsrapport ble det sagt at det stort sett går veldig bra med norsk arbeidsliv. Likevel har vi et høyt sykefravær generelt, men lavt i våres bransje. Vi har også en useriøs bransje som brer frem.
> Les mer...
opprettet dato: 11.11.11   endret dato: 11.11.11
 
LO og forbundene øker satsingen på dem med høyere utdannede
LO jobber for å rekruttere flere medlemmer med høyere utdanning. Sammen med forbundene ønsker LO å synliggjøre og skape økt tillit til at en solidarisk fagbevegelse kan ivareta utdanningsgruppenes faglige og politiske interesser og spesielle behov.
> Les mer...
opprettet dato: 25.10.11   endret dato: 27.10.11
 
Industri Energi
Ukeslutt uke 40 2011
Alle må passe på at Ukeslutten blir spredd rundt, hengt opp på oppslagstavler og at den ligger i pauserom og liknende.
> Les mer...
opprettet dato: 17.10.11   endret dato: 17.10.11
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: