Arkiv
 < FORRIGE   1   2   3   4   5   NESTE > 

 
Industri Energi
Oljearbeideren nr 7 2011
I dette nummeret:
- Grov utnyttelse av mennesker
- Grådighetskultur truer sikkerheten
- Ingått tariff avtale i TS Production Partner
- Tileggsoppgaver utfordrer sikkerheter
- La stureterminalen leve
- Ungdomsutvalg på plass i Odfjell
> Les mer...
opprettet dato: 17.10.11   endret dato: 17.10.11
 
FriFagbevegelse.no
Oljealderen langt fra over
Oljedirektoratet tror på betydelige oljeinntekter i flere tiår framover – selv før de siste store funnene på Avaldsnes/Aldous-feltene er innarbeidet i prognosene. Det framgår at ressursrapporten direktoratet presenterte i Stavanger i formiddag. Rapporten er en oversikt over petroleumsressursene på den norske kontinentalsokkelen som oppdateres annethvert år.
> Les mer...
opprettet dato: 17.10.11   endret dato: 17.10.11
 
Sture
La Sture terminalen leve !
I sommer ble det kjent at Statoil og Lundin hadde gjort et gigantfunn – Avaldnes / Aldous.
Estimatene til Statoil tilsier mellom 400 – 1200 millioner fat olje, trolig vil estimatene øke. Statoil mener at Aldous vil levere i 40 år.
> Les mer...
opprettet dato: 20.09.11   endret dato: 20.09.11
 
Sokkel
Industri Energi Statoil vant frem med krav om kompensasjon for sjekk av brannskap
Sokkelforeningen i Industri Energi Statoil har hatt en uenighet med Statoil i forbindelse med sjekk av brannskap på fritid. Når ansatte som er en del av søk og redningslag må sjekke utstyr i brannskap på sin fritid, for eksempel personell som kommer ut på dagtid og skal jobbe nattskift, hevdet Industri Energi at dette skal kompenseres for medgått tid.
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.11   endret dato: 09.09.11
 
Rabatten som forsvant
Som følge av børsnotering av Statoil Fuel & Retail (tidligere Statoil Norge) har ikke Statoil ASA anledning til å gi rabatt på drivstoff som tidligere. Skattereglene setter en grense for dette. Hvis Statoil kjøper slik fordel til sine ansatte kommer det inn under reglene for fordelsbeskatning
> Les mer...
opprettet dato: 07.06.11   endret dato: 09.09.11
 
Nye retningslinjer fra OLF angående identifikasjonskontroll ved heliportene.

Industri Energi Statoil Sokkel fikk i sommer informasjon om at det har kommet nye retningslinjer fra OLF angående identitetskontroll ved heliportene.
Industri Energi ba Statoil vente med implementeringen til 1 september slik at nødvendig informasjon kunne bli gitt ute på den enkelte plattform.

> Les mer...
opprettet dato: 08.09.11   endret dato: 08.09.11
 
Sokkel
Integrasjonen og veien videre!
Den lokale egenevalueringen  av driftsmodellen i UPN er nå gjennomført i alle resultatenhetene. Det er av Bedriftsutvalget i UPN nedsatt en sentral referansegruppe, denne er nå i full gang med å gjennomgå alle rapportene som er innsendt fra de lokale arbeidsgruppene. 
> Les mer...
opprettet dato: 08.09.11   endret dato: 08.09.11
 
FriFagbevegelse.no
Aktiv sykmelding blir historie
Fra 1. juli blir ordningen med aktiv sykmelding avskaffet.
– Problemet med den gamle ordningen var at arbeidsgiverne spekulerte i den. De satte arbeidstakerne til å gjøre sin gamle jobb, men på statlig lønn, forteller nestleder Mette Nord i Fagforbundet til Fagbladet (foto: Vegard Velle).
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.11   endret dato: 08.09.11
 
FriFagbevegelse.no
Vil fjerne oppsigelsesvernet
Arbeidsgiverne vil oppheve ILO-konvensjonen som skal beskytte ansatte verden over mot usaklige oppsigelser. Saken kommer opp på ILOs styremøte i november, bekrefter LO-sekretær og styremedlem i ILO Trine-Lise Sundnes.
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.11   endret dato: 06.09.11
 
Siste ord om Veslefrikk er ikke sagt
Industri Energi i Statoil var i går i et hastemøte med Statssekretær Per Rune Henriksen i Olje- og energidepartementet etter at lisensflertallet på Veslefrikk sa nei til en ny investering.
- Tilbakemeldingen fra Statssekretæren var at disse diskusjonene ikke var ferdig og at han håpet lisenspartnerne ville finne frem til en løsning til alles interesse, sier Per Martin Labråthen.
> Les mer...
opprettet dato: 31.05.11   endret dato: 06.09.11
 
FriFagbevegelse.no
Bøter til arbeidsgivere som ignorerer sykmeldte
Regjeringen strammer nå opp ordningen med Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for å bekjempe sykefraværet. 10.000 kroner er boten arbeidsgivere kan få for å la være å følge opp sykemeldte arbeidstakere.
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.11   endret dato: 06.09.11
 
Kranførersaken
- Urimelig dom
Forbundsleder Leif Sande mener dommen fra Gulating lagmannsrett i kranførersaken er urimelig. Industri Energi og Safe fører saken for 47 kranførere som krever jobb i Statoil.
– Det er ingen tvil om at dette er snakk om virksomhetsoverdragelse, sier Sande som nå vurderer å ta saken til høyeste hold etter at fagforbundene tapte i lagmannsretten.
> Les mer...
opprettet dato: 31.08.11   endret dato: 31.08.11
 
Kostnadsbildet på norsk sokkel
- I lønnsoppgjørene har våre medlemmer fått samme lønnsutvikling som resten av det norske samfunnet. På den andre siden av bordet har direktør Hodneland i OLF sittet. Og skrevet under de samme protokollene fra lønnsoppgjørene som likeverdig forhandlingspart. Da kan han ikke klage etterpå, sier leder av Industri Energi Statoil Sokkel Per Steinar Stamnes.
> Les mer...
opprettet dato: 29.06.11   endret dato: 15.08.11
 
Veslefrikk
Siste ord i Veslefrikk var ikke sagt. Det ble flertall i lisensen for å investere i ny brønn likevel.
Det er ikke mer enn et par uker siden Industri Energi fikk til et hastemøte i Olje og Energidepartementet der vi blant annet fikk synliggjort konsekvensene dersom lisenshaverne ikke har vilje eller evne til å investere også i modne felt. 
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.11   endret dato: 10.06.11
 
FriFagbevegelse.no
Kontorlandskap øker sykefraværet

De som jobber i åpne kontorlandskap har over 60 % høyere sykefravær enn de som arbeider i egne kontor, viser en fersk dansk undersøkelse. Undersøkelsen gir ikke svar på årsakene til de ansattes sykefravær, men den viser at sykefraværet er påviselig større for dem som sitter i kontorlandskap.

> Les mer...
opprettet dato: 26.05.11   endret dato: 10.06.11
 
Sokkel
LO sjefen besøkte Brage-plattformen
LO leder Roar Flåthen besøkte i går Brage-plattformen sammen med blant andre UPN sjef Øystein Michelsen. Selvsagt var også lederen av Industri Energi Statoil, Lill Heidi Bakkerud med på turen.
> Les mer...
opprettet dato: 09.06.11   endret dato: 09.06.11
 
Sakte rotasjon
Industri Energi krever endring av bedriftens opprinnelige planer om å rotere sokkelpersonell etter tre til fem år.
Industri Energi Statoil Sokkel arbeider med å endre beskrivelsen i driftsmodellen hvor man sier at tilknytning til en enkelt installasjon vil vare i tre til fem år.
> Les mer...
opprettet dato: 13.05.11   endret dato: 09.06.11
 
Uroet av redningshelikopter-anskaffelse
Fagsjef for HMS offshore i Industri Energi, Ketil Karsen, skriver i et brev til Justisdepartementet at han, på vegne av eget forbund og andre organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, er uroet av anskaffelsesprosessen av nye redningshelikoptre.
> Les mer...
opprettet dato: 10.05.11   endret dato: 09.06.11
 
Innleie

Oppstartsmøte i innleieprosjektet

Industri Energi fikk gjennomslag for kravet om at det opprettes et sentralt prosjekt for vurdere innleiesituasjonen i selskapet. Nå har prosjektet hatt sitt første møte.
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.11   endret dato: 26.05.11
 
Sokkel
Full seier til Industri Energi
Industri Energi sokkel krevde endring på den planlagte rotasjonsordningen på 3-5 år for sokkelpersonell. I møte i Bedriftsutvalget ( BU ) i UPN i går fikk vi tilbakemelding om at kravet vårt er tatt til følge, sier leder i sokkelforeningen Per Steinar Stamnes. 
> Les mer...
opprettet dato: 26.05.11   endret dato: 26.05.11
 
Nye HMS-forskrifter fra 1. januar 2011
Første januar 2011 trådte de nye forskriftene om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg i kraft.
> Les mer...
opprettet dato: 05.01.11   endret dato: 26.05.11
 
Årsmøte Sokkel
Krever bruk av egne ansatte
I en årsmøteuttalelse tar Industri Energi Sokkel i Statoil et kraftig oppgjør med bedriftens holdning til innleie av arbeidskraft.
- Industri Energi Statoil Sokkel krever økt andel egne på selskapets sokkelinstallasjoner, heter det i uttalelsen.
> Les mer...
opprettet dato: 10.02.11   endret dato: 26.05.11
 
Kravet innfridd
Etablerer eget prosjekt for oppfølging
Etter krav fra Industri Energi Statoil etableres det nå et eget prosjekt med representanter fra ledelse og de ansatte som skal arbeide med å gjennomføre tiltakene etter hendelsen på Gullfaks C plattformen i Nordsjøen. - En god dialog og oppfølging mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud skal sikre at vi lærer av denne hendelsen, sier konsernsjef Helge Lund.
> Les mer...
opprettet dato: 23.11.10   endret dato: 26.05.11
 
Statoil
Sperring av telefonlinjer
Statoil har sperret utgående samtaler til enkelte land der selskapet ikke har virksomhet.
> Les mer...
opprettet dato: 20.08.10   endret dato: 26.05.11
 
Mange lærlinger foretrekker Industri Energi
Godt organisasjonsarbeid og kombinasjonen dyktige unge og erfarne tillitsvalgte har resultert i at halvparten av lærlingene har valgt å organisere seg i Industri Energi Statoil. - Det viser at vårt aktive ungdomsarbeid i år har lønnet seg, sier ungdomstillitsvalgt Rebecca Christiansen.
> Les mer...
opprettet dato: 18.12.09   endret dato: 26.05.11
 
Statoil vurderer å stenge Stureterminalen
- 200 arbeidsplasser i fare
Statoil ser på levetiden til Stureterminalen og har igangsatt et prosjekt som vurderer en mulig nedleggelse i 2014. - Vi frykter for de 200 faste arbeidsplassene ved terminalen i Øygarden, sier hovedtillitsvalgt for Industri Energi, Dag Rune Dale, til Industri Energi
> Les mer...
opprettet dato: 03.01.11   endret dato: 26.05.11
 
- Ingen sterke grunner for mobil-nekt offshore
 Industri Energi mener ansatte på sokkelen burde kunne bringe med seg mobiltelefon om bord på offshoreinnretninger.
- Vi kan ikke med vår beste vilje se at det skal finnes sterke nok grunner til å nekte dette, sier Fagsjef HMS offshore i Industri Energi, Ketil Karlsen. Han har bedt om møte med Oljeindustriens landforening (OLF) å drøfte muligheter for å oppnå en løsning på dette problemet
> Les mer...
opprettet dato: 29.09.10   endret dato: 26.05.11
 
Sokkel
Industri Energi Statoil har fått ansatt over 100 nye medarbeidere på Sokkelen.
Industri Energi Sokkel har arbeidet for at UPN på sokkel skal ha en organisasjon som har kompetanse og kapasitet til å gjøre de arbeidsoppgavene som skal utføres – av egne ansatte. Vi har synliggjort og fått åpning for mange ansettelser i Offshore Fagsenter, Forpleining og HMS koordinatorer.
> Les mer...
opprettet dato: 17.12.09   endret dato: 26.05.11
 
Ingen mobiltelefoner på Statoils Installasjoner.
Industri Energi Statoil har stilt følgende spørsmål til bedriften: Flere og flere bruker mobiltelefonen til mer enn å ringe – hva er bakgrunnen for at det ikke er lov til å ta med seg telefonen offshore?
> Les mer...
opprettet dato: 27.05.10   endret dato: 26.05.11
 
Landsmøtet
Ungdommene stormer frem og belønnes
-Vi er utrolig godt fornøyd med at leder og nestleder frikjøpes til ungdomsarbeid. Industri Energi skal ha ros for at de satser på ungdom og gir oss frihet innenfor rimelighetens grenser, sier leder av ungdomsutvalget, Henrik Fjellsbø.
> Les mer...
opprettet dato: 14.10.10   endret dato: 26.05.11
 
MEST LESTE
- Presisering angående lugardeling
Vi registrerer at SAFE nok en gang er ute med kritikk om Industri Energi. Vi pleier vanligvis ikke å bry oss så mye om denne typen skittkasting da dette ikke er vår måte å drive fagforeningsarbeid på. Men denne gangen er det på sin plass å komme med fakta da de kommer med direkte feilaktige opplysninger med vitende og vilje.
> Les mer
- Ny ukeslutt.
Tillitsvalgte må påse at Ukeslutt blir hengt på oppslagtavler, lagt ut i pauserom eller på annen måte distribuert til medlemmene.  Les ukeslutten her
> Les mer
- Kort om Oss

Industri Energi Statoil er Norges største fagforening og den viktigste fagforeningen i vår bransje. Foreningen ledes av Lill Heidi Bakkerud og Per Martin Labråthen.

> Les mer
- Lenker til fagforeninger og forbund
> Les mer
- Uenighet om arbeidstidsordning på Gjøa
Industri Energi i StatoilHydro har krevd at våre medlemmer som arbeider på Gjøa MC – og commissioning skal arbeide en 14 – 21 rotasjon med en normal arbeidstid mellom 07 – 19. StatoilHydro ønsker å etablere en 12 – 9 arbeidstidsordning med dagtidsarbeid i forbindelse med ferdigstillelse av Gjøa som er under bygging på Aker Stord fram til juni 2010.
> Les mer
 
NYHETER FRA FORBUNDET INDUSTRI ENERGI
Get Adobe Flash player
NYHETER FRA STATOIL
 
 
 
 Twitter:
FriFagbevegelse
Labourstart
Statsministeren
 Facebook:
Industri Energi
LO
Industri Energi Statoil
 Blogg:
Bloggurat
LO koordinerende tillitsvalgte Statoil
Europabloggen
Youtube: