Det nye styret for 2005 ble valgt:

Leder, Ketil Bakke. Nestleder, Toril Berg. Sekretær, Sylvi M. Gjertsen. Kasserer, Anders Sveen. Øvrige styremedlemmer: Christian Hermansrud. Deborah A. Leith. Finn Eriksen. Varamedlemmer: Adelheid Rø. Asbjørn Olsson. Gholamali Fagihi.

Etter årsmøtet informerte Jørn Erik Bøe om sammenslåingsdebatten NOPEF - KJEMISK. Innlegget engasjerte medlemmene. Det ble derfor på styremøte 16. februar bestemt at foreningen skal arrangere et åpent diskusjonsmøte i god til før 2 mai, som er fristen for å avgi stemme.

Oddvar Haugvaldstad informerte om NOPEF i Statoil sin opplæringsplan for tillitsvalgte, BU medlemmer og interesserte medlemmer. Første kurs i denne planen er et basiskurs og blir avholdt i Oslo 8 - 10 april.

Nyrekruttering av medlemmer vil ha høy fokus dette året. Nye brosjyrer vil bli utarbeidet og distribuert.

 

"[bilde]"

Stjørdal. Kilde: Statoil