- Vårt brev ble gjennomgått under møtet. Vi fikk opplyst at svarfristen i høringsrunden var blitt utsatt, og at tidsplanen for den videre behandling av saken ikke var fastlagt, sier Arvid Færaas, som lover å komme med mer informasjon så snart noe nytt foreligger i saken.

Les tidligere artikkel om GASSCO-forslaget.