Arbeidsutvalget i sokkelforeningen ser da slik ut:
Per Steinar Stamnes leder
Dag Unnar Mongstad nestleder
Geir Nilsen
Frode Mikkelsen
Arne Steinar Strand
John Steinar Slaaen
Svein Harald Riise

Vedlagt oversikt over det nye styret.