Pressen inviteres til lanseringen som finner sted på Hotel Continental i Oslo 9. mai, kl. 14.30.

- Så langt er det ingen landsdekkende organisasjon som ivaretar norske strømkunders interesser. Stiftelsen Vår Strøm skal bli strømkundenes stemme i den offentlige debatten, både for kundene i næringslivet og for landets rundt 2 millioner husstander, sier Leif Sande, forbundsleder i Industri Energi.

Utgangspunktet for Vår Strøm er at dagens energipolitikk påfører husholdninger og næringsliv stadig økende strømpriser. Kraftbransjen arbeider for en økt strømeksport til utlandet, noe som igjen vil høyne både strømpriser og nettleie for landets strømforbrukere. 

- Dette kan vi ikke lenger finne oss i. Alle strømkunder, store som små, må alliere oss mot denne utviklingen.

Strøm er noe vi alle er avhengig av og som vi trenger for å fungere som et samfunn. Da kan vi ikke sitte stille og se på at et slikt nødvendighetsgode utvikler seg til en luksusvare for de få, sier forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi, som har tatt initiativet til stiftelsen.

Vår Strøm blir en tverrpolitisk og uavhengig stiftelse. Stiftelsen skal føres videre av et eget styre sammensatt av personer med ulik erfaring, bakgrunn, kompetanse og med forskjellige ståsteder.

Samlet vil styrets sammensetning representere landets strømforbrukere på en god måte. Styret blir også presentert den 9. mai. Stiftelsen vil i tillegg få et eget faglig råd og delta på flere arenaer i samfunnsdebatten. Vår Strøm skal gjennomføre utredninger, skrive høringssvar og delta i den politiske debatten.

- Opplysningsvirksomhet om uheldige sosiale og næringsfiendtlige virkninger som følger høye strømpriser og økt nettleie, blir en viktig arbeidsoppgave for Vår Strøm, sier Are Tomasgard, som er engasjert som daglig leder av stiftelsen Vår Strøm.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Are Tomasgard, daglig leder, mob: 91 83 53 99

Publisert av: Martin Steen | Sist oppdatert: 06.05.2011 kl 15:38 | Opprettet: 06.05.2011