Svein Ove Gundersen 3
Svein Ove Gundersen

Det var et godt å nyttig møte med mange gode spørsmål fra forsamlingen.
Vi ser en jevn økning i medlemsmassen vår i denne gruppen personell og det er derfor viktig med egne møter med spesifikke tema disse medlemmene er opptatt av sier leder av foreningen på Kårstø Svein Ove Gundersen.
Det var nærmere 30 personer som deltok på møte.