- Den formidable medlemsveksten vi har hatt har ikke kommet av seg selv. En stor takk til alle dere tillitsvalgte for en kjempejobb.
Det viser  seg at sammen finner vi gode løsninger i vanskelige tider og hun viste  til blant annet til stab&støtte prosjektet som har vært en vanskelig sak for mange av våre medlemmer.

- Ingen må være i tvil om hva vi mener når det gjelder å drive våre felt. Der vi er operatør skal vi drive selv er vår holdning. Det mente vi også i Brage saken.
Når Statoil likevel valgte å selge seg ut av Brage sørget vi for å forhandle frem gode vilkår for våre medlemmer sa hun til årsmøtet.

- Videre var hun innom det omtalte "pensjonsranet" i Statoil som preget  lønnsoppgjøret i 2012. Pensjonssaken går nå videre i forbundets regi og den forberedes nå i rettsystemet avsluttet lederen og ønsket forsamlingen lykke til med årsmøtet.