I tillegg til Lill Heidi og Per Martin består det nye arbeidsutvalget av
Per Steinar Stamnes representerer Sokkel
Oddvar Karlsen representerer område Kontor
Dag Rune Dale representerer Landanlegg.

Vi gatulerer og ønsker arbeidsutvalget lykke til.