For at forbundet skal kunne gi deg den nødvenige service vil vi formidle denne informasjonen til den lokale foreningen hos din nye arbeidsgiver eventuelt treffe andre nøvendige tilltak.

Vet du om noen som den siste tiden har gått over til andre arbeidsgivere, setter vi pris på å få vite om det.

Skulle det være noen nyansatte i Statoil som er medlem i Inustri Energi, men ikke blitt ført over til Industri Energi Statoil avdeling 2 ber vi deg ta kontakt slik at vi kan få registrert de hos oss.

Mvh

Oddvar Karlsen
odkar@statoil.com

Svein H.Riise
srii@statoil.com