Disse skal represenre Industri Energi i Bedriftsforsamlingen de neste 2 år:
- Per Martin Labråthen  
- Anne Horneland
- Dag Rune Dale (observatør)                                            

I Styret i Statoil Pensjon blir vi nå de neste 4 år representert av:
- Geir Nilsen
- Oddvar Karlsen (Vara)

De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen skal nå velge ansattes representanter til Styret i Statoil ASA.