Mellomoppgjøret, som startet i går, omfatter Industri Energis medlemmer i operatør-, boring- og forpleiningsselskapene i oljeindustrien, og gir alle et minimumstillegg på kr 10.340,- per år.

De ansatte i operatørselskapene skal nå starte lokale forhandlinger om tillegg ut over dette, i Statoil starer disse forhandlingene den 29.05.

Natt- og konferansetilleggene økes med henholdsvis kr 1,- og kr 1,50 per time. Helgedagstillegget øker med kr 20,-.

Dette er et oppgjør uten streikerett, og reguleringsklausulen slår fast at oppgjøret skal være i samsvar med det som ellers blir lønnsutviklingen i samfunnet. Årets mellomoppgjør er i tråd med det.