- Lederne skryter av at de er det eneste forbundet med reelle virkemiddel. Hvor bra er de da? Her er det bare å slå til Jan Olav Brekke og Co. Vis at dere har reelle virkemidler og slutt med sutringen over at dere ikke har fått noe bedre tilbud enn det SAFE og Industri Energi forhandlet frem i årets mellomoppgjør! Utfordrer Leif Sande.

Sande viser til det faktum er at Industri Energi sin tariffavtale har en forhandlingsbestemmelse som slår fast at mellomoppgjøret skal føres under fredsplikt og at forbundets medlemmer skal ha en lønnsutvikling som er i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig. Det vil i praksis si at rammen for dette mellomoppgjøret skal være omlag 3,4 prosent, i henhold til denne klausulen.

- Dette er ikke nytt. Det har vært slik alltid. Da er det om å gjøre å få mest mulig innenfor denne rammen, sier Sande.

I årets oppgjør består rammen av et overheng på 1,87 % + ansiennitet på 0,51 %, samt 75 øre fra 1 april som utgjør 0,28%. Dette, sammen med det nye fremforhandlede tillegget på 10.340,-, utgjør 3,4 %.

- Det finnes noen alternative måter å regne på. Felles er at alle disse ville gitt et dårligere resultat. Boring/forpleining får oppå dette et tillegg på kr 2223,-. Dette tilsvarer 0,39 %, sier Sande.

Demonstrerer avmakt
- Det Lederne gjør i dette oppgjøret er nok engang å demonstrere sin avmakt. De er en liten organisasjon på norsk sokkel. Norsk Olje og Gass bryr seg ikke om dem. De har aldri fått til et godt resultat i sentrale forhandlinger, og de vil aldri får det, sier Sande.

Mislykket strategi
- Om de tror de skulle få ekstrapoeng fra arbeidsgiverne i år som takk for at de falt oss i ryggen i fjor under risklønnsnemndas behandling av pensjonsspørsmålet, etter en streik som Industri Energi og SAFE tok initiativet til, så er det bare å konstatere et det er en mislykket strategi, men la oss nå få se om Lederne besitter de virkemidlene som de skryter så mye av, sier Leif Sande.