Som varamedlemmer for de ansattvalgte i styret er i prioritert rekkefølge valgt:
Per Steinar Stamnes, (Industri Energi) Per Gunnar Stavland , Jorunn Birkeland, Trine Christel Thomassen Holsen(Industri Energi) og Heikki Lehmoinen Oltedal.
Valget av ansattrepresentanter til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2013 og gjelder for en periode på to år.