Kontrollrommet er installasjonens viktigste sikkerhetsfunksjon og nærhet til prosessen er utrolig viktig. Nå åpner departementet for at man kan styre plattformer med flere hundre folk ombord, fra land. Dette er en stor trussel både for sikkerheten og for miljøet.

Oljeselskapene på norsk sokkel har ventet på denne avgjørelsen. Vi frykter nå storstilt fjernstyring av norsk sokkel. Fjernstyring av oljeinstallasjoner kan sammenlignes med å styre fly uten piloter. Det er teknisk mulig. Men vi gjør det ikke.

Departementets avgjørelse er et slag i trynet til alle oljearbeidere på sokkelen uttaler Industri Energi I BP.