Vi har hatt denne saken på vår arbeidsplan i lang tid og er derfor svært fornøyd med at Statoil har lyttet til våre råd og besluttet å overta drift av laboratoriet selv.
Iestatoil.no gratulerer med godt utført arbeid og ønsker samtidig våre nye kolleger velkommen i Statoil.