​Tidligere ordning krevde at man fylte 62 år før 1. september. Med ny ordning vil den ekstra ferieuken bli gitt til alle ansatte som fyller 62 år i løpet av ferieåret. Retningslinjene blir dermed harmonisert med reglene som gjelder for den ekstra ferieuken for ansatte som fyller 60 år i ferieåret.

SAP vil bli oppdatert innen utgangen av neste uke slik at også ansatte som fyller 62 år etter 31. august i 2013 vil kunne se sine korrekte antall feriedager for i år.

Mer detaljert informasjon finnes på Statoils Entyr-sider