Flere selskaper har allerede tatt dette i bruk, nå følger resten av bransjen etter.
Saken har vært diskutert i UPN Bedriftsutvalg samt Statoils flysikkerhetsforum der selskapets ledelse, vernetjeneste og fagforeninger er representert. Her ble saken presentert tidligere denne måneden og et enstemmig forum støttet innføring forutsatt at personvern ble ivaretatt ihenhold til gjeldende regler,samt at det gis grundig informasjon til de reisende.

Vi skjønner selvsagt at dette er et viktig sikkerhetstiltak sier Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Statoil Sokkel. Men for oss har det vært viktig at personvernet til den enkelte blir ivaretatt.
Personvekt skal kun brukes til risiko- og sikkerhetsfremmende tiltak ved inn og utreise på helikopter.

Etter endt opphold på sokkelen dvs. når helikopterlanding er registrert på heliport vil vekten tilbakestilles til standardvekt, slik at hvis noen ønsker i ettertid å se på personens registrerte vekt vil ikke dette være synlig.

Statoil har i dag besluttet å implementere den nye praksisen fra og med den 1.08.2013.
Vi er enig om at veiing av passasjerer gjennomføres som en prøveperiode på et år, deretter skal det gjennomføres en evaluering med foreningene for blant annet å se om intensjonene er oppnådd og systemer for å ivareta personvernet er tilstrekkelig sier Per Steinar.

Implementeringen vil skje fortløpende på alle heliporter og mer detaljert informasjon blir å finne der.