Torbjørn Wentzel åpnet møtet. Agendaen på dette møtet ble noe endret på grunn av Oddvar Karlsens fravær. Torbjørn sa at styret nylig har avholdt styreseminar i Sandefjord hvor hovedtemaene var tillitsvalgtrollen, arbeidsmiljøloven, NHO og deltagelse i BU/AVDU. Oddvar vil komme tilbake til sakene om "lønnsoppgjøret 2013" og "orientering fra styret" i neste møte.

INFORMASJON

Styreseminar i Sandefjord

  • Styret her på Sandsli har avholdt styreseminar hvor hovedpunktene var faglig fordypning i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen mellom LO og NHO.
  • Styret satt også fokus på rollen som tillitsvalgt, og rollen representant fra de ansatte i Bedriftsutvalg (BU) og Avdelingsutvalg (AVDU).
  • Styret la samtidig interne planer for videre arbeid og arbeidsfordeling i mellom styremedlemmene.

Planer / aktivitet høsten 2013

  • Styret planlegger neste ordinære medlemsmøte den 18. september.
  • Styret planlegger å avholde et dagsseminar for medlemmene våre. Dette skal være både et faglig og sosialt arrangement.
  • Samtidig viderefører vi en markering av våre medlemmer gjennom 25 og 40 år med å invitere til jubilantlunsj i november.
  • Som en hyggelig avslutning før nyttår inviterer vi igjen til julemøte for alle medlemmene.


Torbjørn fortalte også om de unge styremedlemmene, deriblant Christian og Mikal, som har arbeidet med å planlegge høstens lærlingemottak og hvordan Industri Energi skal profilere seg og få rekruttert nye medlemmer blant nye ansatte og lærlinger.


Sturle Næss holdt presentasjon om organisatoriske barrierer. Sturle orienterte blant annet om UPN sine fire organisatoriske barrierer gjennom systematiske prosesser som: ledelse og samhandling, kompetanse og kapasiteten, ansvar og myndighet, styrende dokumentasjon. Presentasjonen til Sturle er vedlagt.